Ierarhi din secolul al XV-lea

† Nicolae 

† Ștefan 

† Iosif 

† Meletie

† Lavrentie

† Grigorie

† Sava

† Ghelasie        

† Ioanichie (1472—1504)

† Nicolae 

† Ștefan 

† Iosif 

† Meletie

† Lavrentie

† Grigorie

† Sava

† Ghelasie        

† Ioanichie (1472—1504)

Este amintit în uricul lui Ştefan Vodă cel Mare din 25 aprilie 1472 prin care dăruiește satul Ostriţa mănăstirii Putna, apoi în uricul din 7 mai 1473 prin care dăruiește satul Ivancauţi unui anumit Cârste. Despre el face menţiune şi inscripţia de pe piatra de mormânt a lui Laţcu Vodă din 20 ianuarie 1480. Un minei slavon terminat de scris la 1 mai 1504 de popa Ignatie din Coţmani face amintire de numele lui. A trecut la cele veşnice în anul 1504 şi a fost înmormântat în partea dreaptă a pronaosului bisericii din Rădăuţi.