Gala Galaction – un model de slujire preoțească și culturală –

gala_galaction_site

E atât de greu și de dureros să stai între minte și inimă și să te lupți să o împaci pe cea din urmă cu dreptățile celei dintâi

Disciplinele Studiului Biblic, din perioada dintre cele două războaie mondiale, menționează la loc de frunte contribuțiile științifice ale personalității preotului, romancierului, nuvelistului, eseistului Gala Galaction (Grigorie Pișculescu), supranumit unul dintre „nemuritorii” Academiei Române.

La împlinirea a 60 de ani de la trecerea sa la cele veșnice, 8 martie 1961, în contextul Anului comemorativ 2021, al celor adormiți în Domnul; valoarea liturgică și culturală a cimitirelor, se cuvine să ne aducem aminte, printr-un medalion, despre părintele Gala Galaction.

Născut la data de 16 aprilie 1879 în localitatea Didești, județul Teleorman, a urmat studiile la Liceul „Sf. Sava” din București (1890-1898), apoi Facultatea de Litere și Filosofie (1898-1899) și Facultatea de Teologie din București (1899-1903). Fiind remarcat de marii profesori și teologi ai vremii, a urmat cursurile studiilor doctorale, la prestigioasa Facultate de Teologie a Universității din Cernăuți, finalizate în anul 1909.

A fost defensor eclesiastic pentru eparhia Râmnicului și a Argeșului în perioada 1909-1922, iar apoi hirotonit preot misionar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. În perioada 1926-1941 a fost profesor titular la Catedra de Introducere și Exegeza Noului Testament la Facultatea de Teologie din Chișinău, precum și decanul acesteia (1928-1930) și profesor de Exegeza Vechiului Testament la Facultatea de Teologie din București în perioada 1941-1947.

Ca teolog, a publicat numeroase studii, articole, meditații duhovnicești și predici, iar ceea ce l-a consacrat pe scara marilor teologi români a fost monumentala traducere a Bibliei în limba română, alături de părintele profesor Vasile Radu, lucrare ce rămâne un reper în istoriografia contemporană. „Biblia lui Gala Galaction” este o versiune în care traducătorul îmbină armonios arhaismul cu neologismul, sugerând prin aceasta o intensă atmosferă religioasă cu armonia-i specifică. Totodată, a desfășurat o remarcabilă activitate literar-publicistică, opera sa fiind străbătută de spiritul evanghelic, fiind apreciată prin numeroasele premii acordate.

De remarcat este faptul că apostolatul preoției sale începe cu mult înainte de data hirotoniei. Întotdeauna s-a remarcat prin evidențierea temeiurilor credinței ortodoxe și ale vieții creștine, nu numai cu mintea, ci și cu inima sa de teolog erudit.

Academicianul Zoe Dumitrescu-Bușulenga – Maica Benedicta de mai târziu, în amintirile sale scrise la Mănăstirea Văratec – Neamț, atunci când vorbea despre titanii literaturii teologice românești, evidenția în mod special imaginea tolstoiană a părintelui Gala Galaction, care ne-a înveșnicvit în istoria culturii neamului românesc.

În acest sens, ne aducem aminte la acest ceas comemorativ de îndemnul transmis într-una din scrisorile sale, îndemn atât de actual, și anume: „Să aducem în inima și în viața poporului românesc Sfânta Scriptură și eterna auroră care înconjură chipul lui Iisus Hristos”.