Examen de capacitate preoțească, sesiunea septembrie 2020

whatsapp_image_2020-08-19_at_21

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, Centrul eparhial prin Sectoarele Educațional-teologic și Administrativ-bisericesc organizează examenul de capacitate preoțească, sesiunea septembrie 2020, în vederea candidării pentru ocuparea, prin concurs, a unui post clerical vacant.

Cine poate candida. Condiții preliminare

Pentru a putea participa la concurs, candidatul trebuie:

 • Să aparțină canonic de Eparhia Sucevei și Rădăuților;
 • Să fie absolvent al unei Facultăți de Teologie Ortodoxă, cu binecuvântarea chiriarhului;
 • Să aibă promovat examenul de licență.

Calendarul examenului

 • august-septembrie: informare susținere examen de capacitate, cu precizarea tematicii, a bibliografiei, a calendarului și a altor informații
 • 1-4 septembrie: înscriere candidați
 • 7 septembrie, ora 9.00:  proba scrisă
 • 9 septembrie: afișare rezultate la proba scrisă; depunere eventuale contestații și rezolvarea lor
 • 10 septembrie: afișare rezultate finale la proba scrisă
 • 10-11 septembrie, ora 9.00: susținere proba orală
 • 15 septembrie: afișare rezultate finale

Locația

 • Depunerea și verificarea dosarelor se face la Centrul Eparhial Suceava (str. Iancu Flondor, nr. 2), Sectorul Educațional-teologic.
 • Proba scrisă și proba orală se vor susține la Centrul Eparhial Suceava.
 • Afișarea rezultatelor (parțiale și finale) se va face la Centrul Eparhial Suceava și pe pagina de internet www.arhiepiscopiasucevei.ro.

Înscrierea

Dosarul de înscriere va conține:

 • Dosar cu șină pentru biblioraft
 • Cerere tip, adresată IPS Calinic, pentru acordarea binecuvântării de participare la examen
  • Se pune la dispoziție la Centrul Eparhial în momentul depunerii dosarului.
 • Recomandarea duhovnicului
  • Va conține:    
   • o caracterizare a candidatului;
   • menționarea explicită, asumată în fața lui Dumnezeu, a lipsei impedimentelor canonice la hirotonie a candidatului;
   • numărul de telefon al duhovnicului.
 • Rezultatul cercetării canonice din partea Centrului Eparhial
  • Candidații se vor adresa pentru aceasta PC Pr. Nicolae Horga, inspector bisericesc.
 • Curriculum Vitae
 • Copii după: certificat de naștere, certificat de botez, carte de identitate, certificat de căsătorie, certificat de cununie religioasă
 • Copii după actele de studii: diplomă (sau adeverință) de licență, foaie matricolă
 • Aviz psihologic cu mențiunea „apt pentru hirotonie”.
  • Avizul va fi eliberat de către doamna doctor Ecaterina Pelinari (0744.121.399) de la cabinetul psihologic din cadrul Policlinicii Areni (Str. Stefan cel Mare, nr. 78) cam. 49. 
 • O fotografie tip buletin (se va înscrie pe spate numele şi prenumele).

Desfășurarea examenului 

 • Evaluarea psihologică va urmări crearea unui profil psihologic a candidatului; cazurile patologice nu vor primi aviz favorabil.
 • Accesul la proba scrisă se va face începând cu ora 8.30, pe baza actului de identitate.
 • După extragerea variantei de examinare, candidații vor avea la dispoziție trei ore pentru rezolvarea subiectelor.
 • Notarea se va face pe baza baremului afișat la ieșirea din examen.
 • În timpul examinării nu sunt permise accesul la surse de informații; nerespectarea acestei indicații duce la eliminarea din examen; doar la proba orală, candidații pot folosi Sfânta Scriptură sau Noul Testament.
 • Ambele probe (scrisă și orală) vor urmări atât evaluarea cunoștințelor de teologie cât și competența candidaților de a folosi cunoștințele teologice (și cele generale) în contextul pastoral contemporan (inclusiv specificitatea pastorală a Eparhiei Sucevei și Rădăuților).
 • Tematica și bibliografia pentru examenul de capacitate sunt afișate pe site-ul www.arhiepiscopiasucevei și la avizierele protopopiatelor; bibliografia este disponibilă și în format electronic, la Centrul Eparhial, putând fi descărcată și prin link-ul: https://we.tl/t-fnx7SetKW4.
 • Contestații se pot depune numai la proba scrisă; candidații care contestă nota obținută, pot opta pentru vizualizarea lucrării împreună cu membrii comisiei și/sau pentru recorectarea lucrării de către o altă comisie.

Calculul mediei generale de titularizare. Valabilitate examen

 • Nota examenului de capacitate reprezintă media aritmetică a notelor celor două probe (scris și oral):
  • Notă examen capacitate=(scris+oral)/2
 • Vor fi declarați admiși candidații care obțin minim nota 6,00 la fiecare probă (scris și oral) și media examenului de capacitate, minim 7, 00.
 • Nota generală de titularizare (nota finală) reprezintă media aritmetică dintre: media celor patru ani de studii (1), media examenului de licență (2) și media examenului de capacitate (3)
  • Medie generală titularizare=(medie studii + medie licență + notă capacitate)/3
 • Valabilitatea examenului de capacitate preoțească este de un an, iar pentru cei ce au obținut media peste 9, valabilitatea este de doi ani.