Doxologia copiilor, program complementar educațional-cultural, liturgic și catehetic, în cadrul parteneriatului Școală-Biserică

Inspectoratul Școlar Județean Suceava, în parteneriat cu Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic, prin sectoarele  Educațional-Teologic; Cultural; Media și Comunicare și Catehizare, tineret și educație pentru viață (ASR nr. 3485/15.06.2022), organizează, în perioada 20.06-30.08.2022, programul Doxologia copiilor, complementar programului Școala de duminică, subsumat parteneriatului Școală-Biserică.

Programul din acest an vine, pe de o parte, în continuarea activităților Școlilor de duminică din eparhia Sucevei și Rădăuților, dar și ca o redimensionare a activităților de tip școală de vară, organizate de școli, biserici, comunități parohiale, instituții culturale, organizații nonguvernamentale și/sau grupuri informale de inițiativă locală, și are două componente:

 • Școala de vară „Copii la altar”, ediția a II-a;
 • (f)Estival Școală de Duminică, ediția I.

            Context socio-educațional și filantropic:

marcarea prin evenimente complexe, cu valențe educative și socio-culturale multiple, a Anului rugăciunii în viaţa Bisericii (2022);

– impactul multidimensional – educațional, comunitar și socio-emoțional – al Școlilor de duminică, în perioada de pilotare a programului, inițiat și susținut de Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților;

– redimensionarea parteneriatului Școală-Biserică din perspectiva prevederilor art. 5 (1) din Protocolul încheiat între Ministerul Educației Naționale (nr. 9217/29.05.2014), Patriarhia Română (nr. 5120/29.05.2014) și Secretariatul de Stat pentru Culte (nr. C-927/30.05.2014).

            Descrierea programului:

 • Coordonatorii locali, preoți, profesori de religie, profesori ce predau alte discipline, specialiști în diverse domenii, cu experiență relevantă în activități socio-educative pentru copii și tineret, pot propune și desfășura proiecte proprii, subsumate uneia dintre componentele programului;
 • Recomandăm și susținem organizarea unor activități interparohiale, care să ofere cadrul pentru rugăciune și învățare în comun și să faciliteze schimbul intercultural;
 • Participanți: copii și tineri din parohiile județului Suceava, organizați în grupe pe cât posibil omogene de vârstă, cu unnivel relativ asemănător de competențe cheie, generale și specifice raportate la profilul dezirabil al copilului/tânărului de azi;
 • Tipuri de activități: instructive, liturgice, culturale, socio-educative și catehetice; ex: Liturghia copiilor; Privegherea copiilor; Sfântul Maslu pentru copii; Acatist/Paraclis citit de copii/cu și pentru copii; ateliere de lectură biblică interpretativă/comprehensivă și/sau de scriere creativ-reflexivă; vizionare de film cu mesaj duhovnicesc și/sau moral-religios, urmată de dezbatere; participare la evenimente culturale diverse – piese de teatru pentru copii, întâlniri cu scriitori, artiști sau oameni-tezaur; lansare de carte, expoziții de artă, vizite la obiective culturale diverse; ateliere creative; ateliere catehetice; activități de timp liber de calitate, de voluntariat și inițiativă comunitară; activități socio-educative și sportive, de suport și consiliere pentru copii aflați în situații de risc și/sau în incapacitate de a participa la activități culturale;
 • Moderatori/facilitatori ai învățării: preoți, profesori de religie, profesori ce predau alte discipline, specialiști în diverse domenii cu experiență relevantă în activități socio-educative pentru copii și tineret, individual sauco-teaching preot-profesor (învățare în diadă);
 • Orar/ritmicitate:
 • Școala de vară „Copii la altar”, câteva ore, în 5-7 zile, consecutiv, în perioada vacanței de vară, după un calendar propriu parohiilor înscrise în program, o zi fiind dedicată unor sesiuni susținute de inspectorul școlar pentru religie și/sau de un reprezentant al centrului eparhial, din cadrul sectoarelor partenere în program;
 • (f)Estival Școală de Duminică, câteva ore, în 5-7 duminici, consecutiv, în perioada vacanței de vară, după un calendar propriu parohiilor înscrise în program, o zi fiind dedicată unor sesiuni susținute de inspectorul școlar pentru religie și/sau de un reprezentant al centrului eparhial, din cadrul sectoarelor partenere în program;
 • Locul desfășurării: activități directe, în biserică, în grupuri medii, cu respectarea tuturor regulilor de siguranță pentru copii;  activități combinate (blended learning), în ritmul și dinamica grupurilor de copii și/sau tineri.

            Etapele programului:

 • etapa preliminară – înscrierea în program; constituirea echipei, recrutarea voluntarilor, stabilirea responsabilităților, cristalizarea programului/orarului activităților; completarea formularului https://forms.gle/SfTmhanF1P8Jzu1WA
 • etapa propriu-zisă de desfășurare și comunicare a rezultatelor proiectului propriu (la cel mult o săptămână de la încheierea activităților);
 • etapa de sumarizare a rezultatelor, 01-30.09.2022;
 • Gala Doxologia copiilor, eveniment de celebrare a rezultatelor programului și a coordonatorilor de proiecte proprii, 05.10.2022, de Ziua Mondială a Educației. 
Inspector școlar pentru religie,
prof. Daniela Ceredeev, coordonator de program