Cuvântul Preasfințitului Părinte Damaschin Dorneanul la instalarea noului stareț al Mănăstirii Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava

instalare_pr

Nu este un act doar administrativ ce s-a împlinit astăzi. Părintele Serafim primește, alături de o decizie de numire, har și putere de la Dumnezeu pentru a împlini această slujire în Biserică, anume aceea de a povățui obștea acestei mănăstiri.

Preacuvioși și Preacucernici Părinți,

Preacuvioase Maici

Distinse oficialități,

Iubiți credincioși și credincioase

 

La ceas de vecernie și la început de nou an bisericesc, se face un nou început și pentru această venerabilă mănăstire, loc de alinare pentru atâtea suflete de creștini. Din încredințarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, am săvârșit acum rânduiala liturgică a instalării noului stareț al Mănăstirii Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava, în persoana părintelui Arhimandrit Serafim Grigoraș.

Nu este un act doar administrativ ce s-a împlinit astăzi. Părintele Serafim primește, alături de o decizie de numire, har și putere de la Dumnezeu pentru a împlini această slujire în Biserică, anume aceea de a povățui obștea acestei mănăstiri.

Părinte Serafim, ne rugăm lui Dumnezeu să binecuvinteze acest nou început pentru Mănăstirea Sf. Ioan și această nouă etapă duhovnicească în viața sfinției voastre.

Urmați în acest scaun stărețesc unor oameni vrednici, al căror chip de lumină să îl aveți totdeauna ca inspirație. Îl aveți alături pe mai departe pe părintele proinstareț Arhimandritul Grigorie, a cărui răbdare, statornicie și râvnă au contribuit la nașterea unui duh așezat și cuminte al acestei mănăstiri. La fel, va rămâne în obște și părintele Arhimandrit Vartolomeu, starețul până astăzi al mănăstirii, a cărui lucrare a fost, de asemenea, foarte complexă și pe care Înaltpreasfințitul Calinic a apreciat-o; părintele Vartolomeu va continua cu aceeași râvnă și de acum cu mai mult timp, degrevat fiind de cele administrative, lucrarea duhovnicească de povățuire a fiilor duhovnicești, precum și lucrarea de îndrumare a unităților de învățământ și a celor social-filantropice pe care le are în grijă.

Veți veni, desigur, părinte Serafim, cu un aer proaspăt, cu primeniri cerute de vremi și solicitări noi, dar sunt sigur că frumusețea celor înnoite se va altoi, firesc, pe temelia celor bune împlinite, cu greu, în ultimele decenii. Ați ucenicit lângă părinți vrednici, la Mănăstirile Putna și Râșca, ați stat în preajma unor ierarhi deosebiți la catedrala mitropolitană din Iași, de la care, cu siguranță, ați deprins multe și iată, acum, Dumnezeu vă pune înainte prilej binecuvântat de a face roditoare aceste semințe în ogor frumos sucevean. În bună tradiție a paternității și filiației duhovnicești specifică Sfintei noastre Ortodoxii, credem că, prin ascultarea de care ați dat dovadă, deveniți acum din fiu duhovnicesc păstor al unei comunități pe care o veți îndruma spre mântuire.

În numele părinților și fraților acestei mănăstiri, a celor mai vechi și a celor mai de aproape chemați de Sfântul Mucenic Ioan, vă doresc, părinte stareț, din toată inima, binecuvântată și rodnică stăreție. Să vă dăruiască Dumnezeu discernământ și înțelepciune să împletiți armonios exigența și blândețea, cuvântul de mângâiere cu cel de îndreptare, dreptatea cu îngăduința, cele ale administrației exterioare cu cele ale inimii de părinte.

Și când vă va fi greu, nu uitați că în biserica acestei mănăstiri veghează de veacuri Sfântul Mucenic Ioan cel Nou, ocrotitorul tuturor celor ce, cu credință și umilință, îl cheamă în ajutor.

           

La mulți și binecuvântați ani, părinte stareț!