Constituirea noii Adunări Eparhiale a avut loc în Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților

Sâmbătă, 4 iunie 2022, când Biserica Ortodoxă îi prăznuiește pe Sfinții Martiri de la Niculițel, Zotic, Atal, Camasie şi Filip, în Sala „Pimen Arhiepiscopul” a Centrului Eparhial a avut loc ședința de constituire a noii Adunări Eparhiale a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

În deschidere, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic, consilierii și inspectorii eparhiali, precum și membrii aleși ai forului bisericesc, clerici și mireni, au participat la slujba Te-Deum, săvârșită în Biserica „Sfântul Gheorghe” a Mănăstirii „Sfântul Ioan cel Nou”, Catedrala Arhiepiscopală din Suceava, de către Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-Vicar, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

Lucrările ședinței extraordinare au debutat cu mesajul de bun venit al Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, urmat apoi de cuvântul PC Pr. Dimitrie Horga, consilier eparhial în cadrul Sectorului Administrativ-Bisericesc, ce a prezentat succint metodologia de alegere a noii componențe a Adunării Eparhiale pentru un nou mandat de 4 ani, în perioada 2022-2026.

A urmat apoi nominalizarea și constituirea unui secretariat provizoriu, condus de PC Pr. Constantin Georgian Rotar care, după apelul nominal al membrilor aleși conform circumscripțiilor electorale din care fac parte, a centralizat mandatele membrilor aleși, fiind ajutat de secretarii provizorii. Fiind legal constituită, Președintele Adunării a invitat membrii celor zece circumscripții electorale să se organizeze în două secțiuni pentru verificarea mandatelor, iar mai apoi raportorii acestora, neexistând mandate contestate, au propus validarea alegerilor. Supusă la vot, noua Adunare Eparhială a fost declarată de către Înaltpreasfințitul Părinte Calinic legal constituită și capabilă de a lua hotărâri.

După alcătuirea Biroului Adunării Eparhiale, secretarul general, desemnat în persoana PC Pr. Constantin Georgian Rotar, a dat citire ordinii de zi, în cadrul căreia a fost citită lista membrilor titulari și onorifici în mandatul 2022-2026 și s-au constituit cele 5 comisii ale adunării: administrativ-bisericească, culturală și educațională, economică, bugetară și patrimonială, social filantropică și cea organizatorică, juridică și de validare. Fiecare dintre aceste comisii este formată din doi clerici și patru mireni.

Ședința a continuat cu alegerea și delegarea membrilor pentru Adunarea Națională Bisericească, a celor din Consiliul Eparhial (3 clerici și 6 mireni) și din Consistoriul Eparhial și Monahal. Totodată, au fost desemnați spre a fi aprobați de Sinodul Mitropolitan, ca membri în Consistoriile Mitropolitane, 2 clerici, respectiv 2 clerici monahi pentru Consistoriul Monahal.

Prezenți la ședința extraordinară de constituire a noii Adunări Eparhiale, domnul deputat Ioan Stan, domnul ing. Gheorghe Flutur, Președintele Consiliului Județean, precum și domnul ec. Ion Lungu, Primarul Municipiului Suceava, au fost propuși ca invitați permanenți ai Adunării pentru perioada 2022-2026.

Ultimul punct al ordinii de zi a fost reprezentat de luările de cuvânt din partea celor prezenți. Înaltpreasfinția Sa i-a invitat la microfon pe toți cei care doresc să puncteze anumite aspecte, urmând ca secretariatul să noteze în procesul verbal aspectele relevante.

Domnul Gheorghe Flutur a mulțumit Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop pentru invitația de a lua parte la Adunarea Eparhială și l-a felicitat pentru întreaga organizare a unui astfel de eveniment. Totodată, domnia sa i-a felicitat pe toți membrii forului bisericesc și le-a urat mult succes în misiunea pe care o au:

„Vă doresc succes și ne dorim succes pentru misiunea pe care o avem. E foarte important să ne înțelegem misiunea în noua conjunctură și să definim provocările la care inteligent va trebui să răspundem în perioada care urmează. Pentru că lumea este în schimbare, omenirea este în schimbare, iar războiul de la granițele noastre ne face să gândim puțin altfel, să ne organizăm altfel prioritățile.”

Printre provocările societății semnalate de domnia sa amintim scăderea natalității, cauzată de exodul masiv al populației în afara granițelor țării, precum și conflictul dintre modernitate și tradiționalism, în urma căruia, de cele mai multe ori, valorile naționale românești au de suferit. „Sunt provocări la care cred că trebuie să găsim răspuns și fiecare dintre noi, și împreună, pentru că sunt provocări la care este așteptată să intervină Biserica Ortodoxă. Și ea intervine, eu văd, o simt, dar este așteptată în continuare să intervină pentru că în istorie Biserica neamului a fost un pilon de stabilitate […] Avem o misiune importantă, și anume să punem în valoare familia și toate valorile tradiționale românești: religia, Biserica, credința; toate acestea cred că trebuie să le apărăm mai bine, să fim exemple personale. […] Să aducem tinerii și familiile la biserică. Nu vă spun aceasta dumneavoastră. Eu îmi spun mie ca șef al administrației județene, spun acest lucru colegilor mei primari, pentru că avem această misiune.”

A urmat apoi domnul senator Ioan Stan, care a mulțumit celor de față pentru votul de a fi invitat permanent al Adunării Eparhiale, promițând totodată tot sprijinul în demersurile pe care le face Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților în vederea construirii unui nou Centru Eparhial. Și domnul primar al Municipiului Suceava, Ion Lungu, și-a arătat deschiderea de a se alătura acestui demers inițiat de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic, subliniind faptul că este o provocare pentru membrii Adunării Eparhiale de a împlini acest deziderat. În cuvântul adresat celor prezenți, domnia sa a punctat sprijinul financiar oferit de instituția pe care o conduce, dar și fructuoasa colaborare la nivel social-filantropic realizată între instituții.

Au mai luat cuvântul domnul Ioan Burlui, general de brigadă (în rezervă) și Preşedinte al Filialei Judeţene „Plăieşii” Suceava a Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria”, și domnul doctor Valeriu Gavrilovici, aflat la al doilea mandat consecutiv în Adunarea Eparhială a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Domnia sa a adus în discuție măsurile luate de autorități în perioada pandemică, mai ales în preajma Sărbătorilor Pascale a anului 2020, când toate bisericile au fost obligate să-și închidă porțile. „S-a luat pur și simplu dreptul de a merge la biserică. Pentru că așa cum grija pentru trup este de la sine înțeleasă și fiecare om are grijă să își caute de sănătate și să meargă la doctor sau la spital atunci când are nevoie, nu se poate ca grija pentru minte, suflet, spirit să fie considerată de rangul al doilea. Dictonul latin, pe care îl știm cu toții, Mens sana in corpore sano ne spune că întâi mintea trebuie să fie sănătoasă. Ori mintea atâtor oameni (…) s-a alterat, a fost afectată.” Familia și problema demografică, asaltul ideologic al rețelelor sociale și impactul nefast al acestora asupra celor tineri, precum și necesitatea promovării patriotismului și a cunoașterii istoriei poporului român sunt alte aspecte aduse în discuție de medicul sucevean, care în încheiere, parafrazându-l pe părintele Nicolae Steinhardt, le-a transmis colegilor din Adunarea Eparhială că un creștin adevărat trebuie să facă și ceea ce nu este posibil, pentru că „la Dumnezeu totul este cu putință”.

Preacucernicul părinte Aurel Goraș, protoiereu al Protopopiatului Câmpulung Moldovenesc, în cuvântul rostit, a remarcat faptul că s-a ales această formulă „înțeleaptă, de a aduna într-un singur buchet toate energiile județului” cu scopul de a realiza lucrări frumoase în mandatul noii Adunări Eparhiale.

A urmat arhimandritul Melchisedec Velnic, Exarh al Mănăstirilor care, după mesajul de felicitare transmis celor noi aleși, a adus în discuție problema bucovinenilor de dincolo de graniță, din Ucraina. Acestora le-a fost și le este încă interzis să vorbească limba română, iar cărțile lipsesc sau sunt puține și scumpe. În contextul conflictului militar din țara vecină, sfinția sa a adus în atenția Adunării Eparhiale faptul că „asistăm la o depopulare și, aș zice eu cumva iarăși, un fel de epurare în ținuturile și în satele românești de dincolo.” Un alt aspect semnalat a fost decizia Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop de a redeschide toate mănăstirile închise în Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților în perioada austriacă, începând cu Mănăstirea Solca, locaș de cult ce anul acesta sărbătorește 400 de ani de la sfințirea ei.

În cuvântul de încheiere, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic a mulțumit tuturor celor care au luat cuvântul și care „au vorbit ca niște patriarhi biblici” și care „au abordat subiectele holistic, așa cum de altfel trebuie abordate astfel de subiecte în atari întâlniri”. De asemenea, a dăruit tuturor participanților două dintre ultimele lucrări semnate ca autor, apărute la Editura Crimca, „Tanatologie și nemurire” și „Parabolele – nestemate ale învățăturii lui Iisus”. Totodată, pentru a veni în sprijinul fiecărui membru al Adunării Eparhiale atunci când, la finele anului, va trebui să întocmească o dare de seamă asupra activității desfășurate, Înaltpreasfinția Sa a pregătit un Decalog, pe care îl publicăm în integralitate:

DECALOGUL DEPUTAȚILOR EPARHIALI

  1. Arătaţi-vă credinţa în Dumnezeu prin slujirea Bisericii în demnitatea la care sunteţi chemaţi.
  2. Apăraţi valorile Ortodoxiei, mărturii vii ale identităţii poporului român.
  3. Promovaţi şi susţineţi iniţiativele şi activităţile în desfăşurare ale Bisericii.
  4. Propuneţi noi proiecte, în comisiile din care faceţi parte, care să aducă un plus-valoare lucrării Bisericii.
  5. Susţineţi prin intervenţiile ce se impun lucrările de restaurare, consolidare şi înnoire ale bisericilor şi mănăstirilor, precum şi de construire a aşezămintelor sociale.
  6. Fiţi în comunitate apologeţi mărturisitori ai tezaurului Ortodoxiei.
  7. Evidenţiaţi în societate lucrarea spirituală, social-filantropică, culturală, educaţională, misionară şi edilitară a eparhiei pe care o reprezentaţi.
  8. Nu pregetaţi să luaţi atitudine, în scris sau verbal, atunci când este nedreptăţită Biserica.
  9. Apăraţi şi promovaţi adevărul când imaginea Bisericii, respectiv a slujitorilor acesteia, este prejudiciată.
  10. Lucraţi pentru Biserică aşa cum aţi lucra pentru propria dumneavoastră familie, căci vă asigur că Dumnezeu nu rămâne dator nimănui.

Conform articolelor 90 și 91 din Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, Adunarea Eparhială este organismul deliberativ pentru toate problemele administrative, culturale, social-filantropice, economice și patrimoniale ale eparhiei.

Adunarea Eparhială se compune din reprezentanții aleși ai clerului și ai credincioșilor, în proporție de o treime clerici și două treimi mireni, cu o viață morală și religioasă demnă de un creștin, care au candidat cu binecuvântarea (aprobarea scrisă) a ierarhului locului. În eventualitatea unor acțiuni potrivnice Bisericii, mandatele acestora se revocă de către Adunarea Eparhială, la propunerea chiriarhului.

Membrii mireni în Adunarea Eparhială se aleg de către delegații consiliilor parohiale, constituiți în colegii electorale mirenești, pe circumscripții.

Membrii clerici în Adunarea Eparhială se aleg de către toți preoții și diaconii în funcție, constituiți în colegii electorale preoțești, pe circumscripții. Membrii Adunării Eparhiale, clerici și mireni, se aleg pe termen de patru ani. Ei pot fi aleși pentru cel mult două mandate. Numărul lor este de 30.

Pr. Ștefan MIHALCEA