Conferința „Simfonia semnelor. Pledoarie pentru limba semnelor române” a avut loc în Cetatea Mușatinilor

Cu doar două zile înainte de Ziua Limbii Române, în așteptarea unui nou an școlar, în contextul prevederilor privind limba semnelor române în recent promulgata Lege a Educației, la Suceava a avut loc Conferința „Simfonia semnelor. Pledoarie pentru limba semnelor române”, susținută de Adriana Săftoiu, specialist în comunicare.

Evenimentul, desfășurat cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, a fost organizat de Inspectoratul Școlar Județean Suceava, în parteneriat cu Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, prin Sectorul Cultural și Sectorul Media și comunicare ale Centrului Eparhial, Societatea Femeilor Ortodoxe „Maria de Mangop” și Teatrul Municipal „Matei Vișniec”.

La conferință, al cărei program a cuprins prezentarea cărții „Simfonia semnelor”, dezbateri cu profesori pentru elevi cu deficiențe de auz, sesiune de întrebări și răspunsuri pentru copii și tineri cu deficiențe de auz, au participat numeroși profesori, preoți, specialiști în domeniul asistenței sociale și membri ai unor organizații nonguvernamentale care derulează activități cu copii și tineri cu deficiență de auz din județul Suceava. De asemenea, a participat și o delegație a Societății Naționale a Femeilor Ortodoxe Române din Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei, alcătuită din profesori și elevi aflați într-un itinerar cultural și spiritual în Bucovina, la invitația Societății Femeilor Ortodoxe „Maria de Mangop”.

„Mai sunt doar câteva zile până vom da startul unui nou an școlar. De curând a fost promulgată Legea învăţământului preuniversitar nr. 198/2023, iar art 1, alin. (1) stabilește: În România, învățământul preuniversitar constituie prioritate națională, este domeniu de interes public și se desfășoară, în condițiile prezentei legi, în limba română, în limbile minorităților naționale, în limba semnelor române și în limbi de circulație internațională. De asemenea, în secțiunea dedicată examenului național de bacalaureat, respectiv în art. 102, alin. 8, este prevăzut: Elevii surzi și/sau hipoacuzici au dreptul de a susține examenul național de bacalaureat în limba maternă, respectiv limba semnelor române (LSR), potrivit prevederilor art. 7 din Legea nr. 27/2020. Metodologia de organizare a examenului de bacalaureat pentru elevii surzi și/sau hipoacuzici se stabilește prin ordin al ministrului educației. Așa încât am invitat-o aici, și-i suntem nespus de recunoscători că a acceptat invitația noastră, pe chiar inițiatoarea legii privind limba semnelor române, ca limbă maternă specifică persoanelor surde și/sau hipoacuzice, doamna Ana-Adriana Săftoiu, să ne spună cum s-a scris Simfonia semnelor, cât de dificil, de încercat și de emoționant a fost drumul de la idee la cartea aceasta manifest.” (Daniela Ceredeev, inspector școlar pentru disciplina religie, coordonator de eveniment)

Volumul „Simfonia semnelor” a fost primit cu interes de către participanții la eveniment, problematica fiind una pe cât de actuală, pe atât de sensibilă, nu doar pentru comunitatea surdă, ci pentru fiecare dintre noi, concluzia dezbaterilor fiind una care de altfel și dă titlul unui capitol din această carte-manifest: „Auzitorii pot învăța semnele, surzii nu pot învăța să audă”.

Seara a fost completată de emoția pe care o pot transmite și „altfel de semne”, cele așezate pe pânză și-n culoare în lucrările Galeriei Micilor iconari de la Berchișești, un cerc de pictură al Centrului cultural-catehetic școlar „Sfântul Stelian”, primul astfel de centru din județ și din țară, înființat în ianuarie 2021 și coordonat de doamnele profesoare Cristina Bilan, Mihaela Sbârnău și Elena-Loredana Dura, directorul școlii.

Oferirea distincției Ordinul „Mușatinii” doamnei Adriana Săftoiu, din partea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic, a fost un alt moment deosebit al serii. Pr. Constantin Oprea, consilier cultural al Centrului Eparhial Suceava, a dat citire gramatei arhiepiscopale și a înmânat oaspetelui distincția de vrednicie, pentru strădania în slujirea semenilor, „urmând (astfel) domnilor Moldovei și altor vrednici ctitori de țară și neam”.

Irina Ursachi