Conferinţă Internaţională de Studii Patristice în capitala statului Chile

În perioada 16-19 august a.c., Facultatea de Teologie a Universităţii Pontificale Catolice din Chile în colaborare cu Facultatea de Filosofie organizează a 11-a ediţie a Seminarului de Studii Patristice (11o Seminario de Estudios Patrísticos) în Santiago, capitala statului Chile din America de Sud. La această întâlnire academică, cu o tematică variată şi cu multiple tendinţe de cercetare, iau parte specialişti şi profesori în domeniul patristicii din întreaga lume.

Cu binecuvântarea și sprijinul Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, Sectorul Cultural a fost reprezentat de domnul dr. Alexandru Prelipcean, director al Revistei Candela și lector titular la Facultatea de Teologie Ortodoxă Dumitru Stăniloae din Iași. În după-amiaza zilei de 17 august, domnia sa a susţinut în limba engleză prelegerea cu titlul: Problema ispitirii şi a răului în cadrul condacului Sfântului Roman Melodul, La ispitirea lui Iosif – ținând cont de contextul Anului Comemorativ al imnografilor și cântăreților bisericești (2023).

Aşa cum a subliniat autorul, problematica teologică existentă în cadrul celui de-al doilea condac închinat de Sfântul Roman Melodul dreptului Iosif din Vechiul Testament poate fi mereu privită din mai multe dimensiuni. Studiile contemporane dedicate acestui condac au exploatat în mod direct fie problematica filologică a surselor, fie pe Iosif privit ca un „atlet” al răbdării, fie concentrându-se pe femeia lui Putifar şi acţiunea sa în relaţie cu Iosif. Preocuparea autorului prelegerii a fost să observe modul în care răul şi ispita sunt într-o permanenţă „ambianţă” şi cum dreptul Iosif se opune acestei problematici, devenind un typos al ascetului creştin sau al castităţii. În plus, perspectiva imnografului este legată de simţirea responsabilităţii personale, pe care Iosif o exprimă atât de fidel în dialogul creionat cu soţia lui Putifar. El simte prezenţa răului şi a ispitei care se abat asupra lui, dar preferă să le înfrunte pentru a rămâne în permanenţă liber faţă de păcat şi de ispită. Pentru a împlini această realitate, el nu face altceva decât să se supună în permanenţă voinţei divine, apelând la glasul conştiinţei sale personale. Supunerea faţă de Dumnezeu, faţă de poruncile Sale, faţă de Binele suprem este singura şansă şi perspectivă prin care Iosif poate birui răul la temelia sa.

Prin intermediul acestei participări, dar și a dialogului interconfesional și interdisciplinar, Sectorul Cultural al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților a semnat o prezență distinctă în cadrul acestei conferințe patristice internaționale, contribuind astfel la explorarea și promovarea înțelepciunii patristice în lumea contemporană, prelegerea domnului lect. univ. dr. Alexandru Prelipcean în capitala statului Chile, ilustrând nu doar profunzimile teologice și înțelegerea subtilă a unei teme atât de importante, ci și rolul fundamental al Ortodoxiei în contextul lumii moderne.

Participarea Sectorului Cultural la astfel de conferințe internaționale de studii patristice, prin întâlniri și schimburi de idei între tradițiile teologice, oferă posibilitatea explorării și aprofundării unor teme spirituale și filosofice într-un context de respect și colaborare. Ortodoxia aduce în aceste dialoguri o perspectivă bogată, îmbogățită de o moștenire străveche și de o tradiție de gândire profundă și meditativă, astfel întărind poziția ortodoxă în lumea teologică academică mondială și consolidează legăturile cu alte confesiuni și tradiții, păstrându-și rolul său vital în orientarea spirituală a societății contemporane.

Pe această cale, dorim să aducem mulțumiri Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, pentru permanenta susținere și sprijinire a acestor acțiuni cultural-academice.

Echipa Sectorului Cultural
Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților