MĂNĂSTIREA SF. ONUFRIE Mănăstioara Siret, județul Suceava, în calitate de Beneficiar, a demarat implementarea proiectului cu titlul „CONSOLIDARE, REPARARE ŞI RESTAURARE MĂNĂSTIREA SF. ONUFRIE”, pentru monumentul istoric, Ansamblul Bisericii Sf. Onufrie, cod LMI nr. SV-II-a-A-05568, în cadrul subprogramului „Elaborarea documentaţiilor tehnico-economice pentru intervenţii asupra monumentelor istorice”, finanțat de Institutul Naţional al Patrimoniului (INP) prin Timbrul Monumentelor Istorice (TMI) sesiunea de finanțare I / 2024, pentru proiecte care au ca scop protejarea şi promovarea monumentelor istorice.

Scopul proiectului este in concordanță cu subprogramul proiectare pentru care a fost acordată finanţarea nerambursabilă si este reprezentat de elaborarea documentaţiilor tehnico-economice (fazele DALI, DTAC, PT, DE și PFU (proiect fază unică componente artistice)), pentru intervenţia asupra monumentului istoric – ANSAMBLUL BISERICII SF. ONUFRIE, în vederea solicitării de finanţări în viitorul cadru financiar multianual al Uniunii Europene şi în cadrul diferitelor programe naţionale.

Valoarea totală a proiectului este de 196.950,00 lei din care valoarea finanțării acordate de Institutul Național al Patrimoniului (INP) prin Timbrul Monumentelor Istorice (TMI) este de 177.255,00 lei.

Perioada de implementare a proiectului de finanțare este cuprinsă între data semnării contractului de finanțare 14.03.2024 și data de 15.11.2024

Beneficiarii direcți ai proiectului sunt:

  • MĂNĂSTIREA SF. ONUFRIE Mănăstioara Siret – ca beneficiar direct al proiectului de consolidare, reparare şi restaurare;
  • obștea mănăstirii;
  • comunitatea locală;
  • turiștii veniți sa viziteze monumentele istorice din județul Suceava.

Persoană de contact: Ștefan Elena-Laura, Manager de proiect, tel. 0721 746 388, email: [email protected] , www.manastireasfonufrie.ro