Clericii din Protopopiatul Suceava I au participat la conferința preoțească pastoral-misionară anuală

În mijlocul pădurii de stejar a Dragomirnei, în locul cunoscut drept „Poiana lui Anton”, la Mănăstirea Sihăstria Dragomirnei, a avut loc ieri, 6 noiembrie 2023, cea de a treia conferință pastoral-misionară din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, de data aceasta cu clericii Protopopiatului Suceava I.

Întrunirea pastoral-misionară a cărei temă a fost dată de specificul anului 2023 în Patriarhia Română, „Anul omagial al pastorației persoanelor vârstnice” și „Anul comemorativ al imnografilor și cântăreților bisericești”, a debutat cu săvârșirea Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii în biserica așezată sub ocrotirea Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Astfel, în duh de rugăciune, clericii prezenți s-au bucurat de împreuna slujire sub protia Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, alături de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-Vicar, arhim. Paraschiv Dabija, vicar administrativ, și pr. Ionel Doru Budeanu, protoiereu.

La finalul slujbei în cadrul căreia răspunsurile liturgice au fost date de Corala „Ștefan Nosievici”, dirijată de pr. Ciprian Constantin Curcă, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic a hirotesit întru iconom stavrofor 21 de preoți.

Ordinul „Sfântul Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava”, înmânat de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, a fost oferit din partea chiriarhului locului unor vrednici slujitori ai sfintelor altare, câștigători ai Concursului Eparhial „Cel mai îngrijit cimitir”. Premiul I a fost obținut de pr. Ionel Doru Budeanu, Parohia Salcea, premiul al II-lea i-a revenit pr. Dimitrie Horga, Parohia Călugăreni, iar cel de al III-a premiu a fost oferit pr. Ioan Lezeriuc, de la Parohia Siminicea I.

Totodată, Preasfinția Sa a oferit distincția care poartă numele ocrotitorului arhiepiscopiei mai multor cântăreți bisericești și pr. Ionuț Orhei, de la Parohia Poiana, Comuna Zvoriștea, în semn de prețuire și de încurajare pentru activitatea din cadrul parohiei.

Ordinul „Crucea Bucovinei”, cea mai înaltă distincție a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a fost conferită de Înaltpreasfințitul Părinte Calinic protosinghelului Petru Hanu Pangrati, duhovnicul mănăstirii gazdă, maicii starețe Maria Bodnar, precum și mai multor vrednici slujitori din cadrul protopopiatului, între care pr. Nicolae Horga, fost inspector eparhial, doamnei Mihaela Cobziuc, contabil în cadrul Cancelariei Protopopești, și pr. Ștefan Dobrin Hisem, de la Parohia Pacea I, urmare a câștigării premiului special în cadrul Concursului „Cel mai îngrijit cimitir ”- ediția a III-a.

Alături de cei care au luat parte la Sfânta Liturghie, în cadrul conferinței prezidate de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic s-au alăturat reprezentanții sectoarelor de resort ale Centrului Eparhial Suceava, în sala de conferințe a așezământului monahal.

După rostirea rugăciunii a urmat apelul nominal și cuvântul de bun venit al Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic. Conferința preoțească a debutat cu lucrarea intitulată „Bătrânețea unită cu suferința – o provocare pastorală și misionară a preotului în parohie”, susținută de pr. Nicolae Coca de la Parohia „Sfântul Proroc Ilie” Botoșana. Plecând de la conceptul potrivit căruia suferința este o stare de anormalitate și expresie a dezordinii existențiale, autorul a prezentat aspecte ale suferinței sufletești și ale suferinței trupești a celor bătrâni, subliniind faptul că Biserica poate fi precum un spital duhovnicesc în alinarea și vindecarea celor bătrâni și bolnavi.

„Biserica, prin slujitorii ei, s-a preocupat încă din perioada apostolică de persoanele vârstnice, considerându-le nu o povară, ci un adevărat izvor de binecuvântare. Din nefericire, astăzi sunt mulți bătrâni care trăiesc în multă însingurare, în izolare de comunitate, simțindu-se inutili acesteia. Din acest motiv, preotul este chemat să gândească noi forme și metode pastorale actuale, apropiindu-se mai mult de nevoile celor bătrâni. Astfel, în pastorația vârstnicilor preotul este chemat să le insufle acestora ideea că perioada bătrâneții este un privilegiu, o perioadă de creștere și îmbogățire duhovnicească prin rugăciune, întrucât bătrânețea nu este o povară, ci un dar al lui Dumnezeu: Dar minunat mi-a dăruit Dumnezeu în timpul de acum! (Facerea 30, 20). Totodată, o altă prioritate a Bisericii în pastorația actuală a persoanelor vârstnice poate fi implicarea acestora, în mod activ, în misiunea Bisericii. Există mulți bătrâni care trăiesc bătrânețea cu seninătate și demnitate, participând activ la viața Bisericii și la ajutorarea altora. Cu toate acestea, preotul duhovnic are un rol important în alinarea suferințelor celor bătrâni, prin înțelesul ce trebuie acordat suferinței din viața lor.”

A urmat referatul pr. Alexandru Mazarache de la Parohia „Sfinții Împărați Constantin și Elena” Zamca, Municipiul Suceava, „Imnografia ca simbol”. Între altele, studiul a făcut referire la Acatistul Bunei Vestiri, o capodoperă a imnografiei ortodoxe simbolice.

„Scopul acestei scurte analize este de a ne uimi de lucrarea lui Dumnezeu prin Sfinții Săi, care au alcătuit nu doar acest Acatist, ci toate celelalte poeme imnografice, și prin această uimire să ne deschidem inima față de măreția și dragostea lui Dumnezeu. Ar fi trebuit să n-avem nevoie de ajutorul Sfintelor Scripturi, ci să avem o viață atât de curată încât harul Duhului să fi ținut locul Scripturilor în sufletele noastre. Și după cum Sfintele Scripturi sunt scrise cu cerneală, tot așa ar fi trebuit ca și inimile noastre să fi fost scrise cu Duhul cel Sfânt, scria Sfântul Ioan Gură de Aur la începutul Omiliilor de la Matei. Așa și credincioșii noștri, cugetând la Sfintele Scripturi, la poemele imnografice, la scrierile Sfinților Părinți, la toată această bogăție ferecată și bine păzită de Biserica noastră, să nu cadă într-un somn adânc, cum s-a întâmplat cu Eutihie, pe care l-a înviat Sfântul Pavel, deși toate luminile erau aprinse în camera de sus.”

„Pentru cei care cântă și pentru mântuirea lor” a fost titlul comunicării susținute de pr. Marius Cotleț de la Parohia „Acoperământul Maici Domnului” Burdujeni, Municipiul Suceava. Sfinția sa a adus în atenție Canoanele Bisericii despre cântăreți, prezentând totodată aspecte referitoare la modul canonic și cel necanonic al cântărilor. Au fost punctate rolul deosebit al muzicii psaltice în Biserică și în trăirea autentică a rugăciunii și necesitatea pregătirii temeinice a cântăreților, dar și aprecierea lor.

„Scripturii i-a luat patru secole pentru a fi distinsă ca scriere canonică în raport cu apocrifele. În ce privește muzica bisericească, s-a găsit de cuviință în perioada reformelor și a uniformizărilor ca măcar cele trei cărți: Liturghierul, Utrenierul și Vecernierul să rămână. Riscul este ca acest măcar atât să devină doar atât sau nici atât. Chiar dacă acordăm muzicii psaltice prețuirea cea mai mare, totuși nici aceasta nu e cântată de oameni perfecți. Izvoarele Sfinților Părinți sunt într-adevăr inspirate, dar cel care aduce slujbă Domnului cu nebăgare de seamă se poate osândi. (…) E nevoie să facem diferența, prin știința aceasta de a selecta între cântări valoroase care au duh în ele și cântări improvizate de dragul artei, făcute de începători în ale Duhului. Cine se preocupă de muzica psaltică și îi descoperă profunzimea nu se va întoarce niciodată la cele inferioare, după cum un pictor care înțelege profunzimea icoanei autentice nu o să se întoarcă la maniera naturalistă de exprimare care e inferioară din punct de vedere al spiritului.”

Ca și în cadrul conferințelor preoțești ale Protopopiatelor Câmpulung Moldovenesc și Rădăuți, în cea de-a doua parte a întâlnirii au fost expuse propuneri, sugestii și solicitări ale sectoarelor de resort din cadrul Centrului Eparhial Suceava privitoare la activitatea parohiilor.

Totodată, în cadrul întâlnirii au fost prezentate, în contextul Anului cultural Dimitrie Cantemir și Ciprian Porumbescu, mai multe volume apărute la Editura Crimca a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Una dintre aparițiile editoriale de excepție este volumul Dimitrie Cantemir – Domn Moldav și „Principe al științei românești”, semnat de arhid. lect. univ. dr. Vasile Demciuc (coord.) și pr. prof. univ. dr. Vasile Nechita.

Nu în ultimul rând, au fost prezentate și oferite tuturor clericilor și alte cărți care reprezintă rodul ostenelilor din ultimele luni ale Sectorului Editură și Tipografie al Centrului Eparhial Suceava, precum „Sat și biserică în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza”, lucrare a pr. Laurențiu-Nicolae Stamatin, „Școala nemțeană de muzică psaltică de la sfârșitul secolului al XVIII-lea”, autor arhid. Ilie Leonte, volumul „Apologeții vieții creștine: imnografii, cântăreții bisericești și vârstnicii în slujba Bisericii”, coordonat de pr. Constantin Oprea, și Revista „Candela”.

Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul a prezentat volumul „Lumină din candela Cuvântului – predici la duminicile de peste an”, carte care însumează cuvântări semnate de clerici doctori în teologie din cuprinsul eparhiei și rostite la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava, de la venirea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic ca Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților.

La final, după luările de cuvânt, pr. protoiereu Ionel Doru Budeanu a mulțumit Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic, Preasfințitului Părinte Damaschin Dorneanul, membrilor Permanenței Consiliului Eparhial, gazdelor și tuturor slujitorilor prezenți la acest eveniment deosebit pentru Protopopiatul Suceava I. Sfinția sa le-a dăruit celor doi ierarhi câte un Liturghier de colecție.

Irina Ursachi