Cercurile Pastorale din Protopopiatul Suceava II desfășurate în luna octombrie 2022

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, sub îndrumarea sectorului de Misiune pastorală și actualitate creștină al Centrului eparhial – Suceava, în toate protopopiatele eparhiei s-au desfășurat în luna octombrie întâlniri ale cercurilor pastorale.

CERCUL PASTORAL NR. 1
„SFÂNTUL IERARH IACOB PUTNEANUL”

În data de 10.10.2022, ora 16:00, la Parohia cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Mina”, păstorită de către Părintele Mureș Cătălin-Cornel, din Suceava, Protopopiatul Suceava II, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 1, așezat sub patronajul ,,Sfântului Ierarh Iacob Putneanul”, coordonat de către Părintele Onesim Cezar.

După slujba Acatistului Sf. Mina a urmat meditația cu titlul ,,Preotul contemporan, între activismul pastoral și trăirea duhovnicească”, susținută de către Părintele Mureș Cătălin-Cornel.

La întâlnirea cercului pastoral a participat un număr de 13 preoți.

Au luat cuvântul următorii preoți: Pr. Onesim Cezar; Pr. Cojocar Aristarh; Pr. Pașcu Ștefan;  Pr. Filip Doru.

Părintele Misionar Protopopesc, Cîmpulungeanu Răzvan, din cadrul Protopopiatului Suceava II, care a și moderat întâlnirea, a adus un plus de interes participanților prin întrebări motivante și discurs interactiv.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Preotul este trimis în parohie nu să presteze servicii religioase unor indivizi, ci să adune și să realizeze o comunitate creștină autentică unită prin aceeași credință și spiritualitate liturgico – sacramentală prin mărturisire cu propria viață și slujire”.

            Au urmat discuții pe marginea temei abordate și s-au făcut propuneri de bună practică pentru bunul mers al Bisericii, dintre care reținem:

 1. Preoții să săvarșească cu regularitate serviciile religioase, iar slujba să fie trăită cu intensitate duhovnicească;
 2. Predica trebuie pregătită cu mare grijă și rostită cu duh apostolic;
 3. Cântarea să fie clară și frumoasă, însoțită de smerenie și evlavie pentru a contribui la realizarea unei atmosfere de rugăciune și pioșenie colectivă.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Răzvan Cîmpulungeanu, a mulţumit părintelui paroh Mureș Cătălin-Cornel pentru prezentatarea temei, iar la final a mulțumit tuturor preoților pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR.  2
„SFÂNTUL IOAN IACOB DE LA NEAMȚ”

 

În data de 11.10.2022, ora 16:00, la Parohia cu hramul ,,Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul”, păstorită de către Părintele Ciceu Eugen din Reueni-Udești, Protopopiatul Suceava II, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 2, așezat sub patronajul ,,Sfântului Ioan Iacob de la Neamț”, coordonat de către Părintele Brahariu Mihăiță-Dănuț.

După slujba Tainei Sfântului Maslu, a urmat meditația cu titlul: „Preotul contemporan, între activismul pastoral și trăirea duhovnicească” susținută de către Părintele Ciceu Eugen, de la Parohia cu hramul ,,Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul” din Reuseni-Udești.

La întâlnirea cercului pastoral a participat un număr de 10 preoți.

Au luat cuvântul următorii preoți: Pr. Brahariu Mihăiță-Dănuț (Președinte al Cercului Pastoral Nr. 2 ,,Sfântul Ioan Iacob de la Neamț”); Pr. Păstrăv Ciprian; Pr. Romega Ionel; Pr. Mihoc Mihai; Pr. Rusu Toader; Pr. Alexandriuc Mihai; Pr. Bujorean Ioan; Pr. Șalvar Leonte-Dan; Pr. Rusu Toader; Pr. Bărghier Adrian.

Părintele Misionar Protopopesc, Cîmpulungeanu Răzvan, din cadrul Protopopiatului Suceava II, care a și moderat întâlnirea, a adus un plus de interes participanților prin întrebări motivante și discurs interactiv.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Când preotul contemporan devine doar un activist personal atunci el se înscrie în rândul păstorilor despre care profeţea Iezechiel că se păstoresc pe sine: Vai de păstorii lui Israel, care se păstoresc pe ei înşişi! Păstorii nu trebuia ei oare să păstorească turma? Dar voi aţi mâncat grăsimea şi cu lâna v-aţi îmbrăcat, oile cele grase le-aţi junghiat, iar turma n-aţi păscut-o… De aceea rătăcesc oile Mele… peste toată faţa pământului şi nimeni nu îngrijeşte de ele şi nimeni nu le caută.” (Iezechiel 34, 2-6).

Au urmat discuții pe marginea temei abordate și s-au făcut propuneri de bună practică pentru bunul mers al Bisericii, dintre care reținem:

 1. Temelia fiecăruia dintre noi o avem chiar din perioada studenției;
 2. Trebuie să renunţăm, acolo unde este cazul, la activismul personal şi să trecem la treapta trăirii duhovniceşti, pentru a lua pe umeri datoria primită de la Păstorul cel Bun;
 3. Preotul trebuie să își realizeaze împlinirea misiunii de slujitor al credincioşilor, manifestându-şi conştiinţa că locul lui este nu deasupra parohiei, ci înlăuntrul ei.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Răzvan Cîmpulungeanu, a mulţumit părintelui paroh Ciceu Eugen, pentru prezentarea temei și pentru organizarea cercului pastoral, iar la final a mulțumit tuturor preoților pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR. 3
„SFÂNTUL IERARH PETRU MOVILĂ”

 

În data de 13.10.2022, ora 16:00, la Parohia cu hramul ,,Acoperământul Maicii Domnului” din Ilișești, păstorită de către Părintele Ungureanu Marius, Protopopiatul Suceava II, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 3, așezat sub patronajul ,,Sfântului Ierarh Petru Movilă”, coordonat de către Părintele Ungureanu Marius.

După slujba Aghiazmei Mici, a urmat meditația cu titlul ,,Preotul contemporan, între activismul pastoral și trăirea duhovnicească”, susținută de către părintele Ungureanu Marius de la Parohia cu hramul ,,Acoperământul Maicii Domnului” din Ilișești.

La întâlnirea cercului pastoral a participat un număr de 11 preoți.

Au luat cuvântul următorii preoți: Pr. Bardan Tiberiu; Pr. Hulpoi Mircea; Pr. Țuțuianu Gheorghiță; Pr. Popovici Dănuț-Dumitru; Pr. Țercovnic Adam; Pr. Cormoș Mircea; Pr. Pleșea Ciprian.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Activismul pastoral nu trebuie să fie o piedică pentru trăirea duhovnicească, întrucât adeseori anumite probleme pot fi rezolvat numai prin rugăciune știut fiind faptul că cine se roagă devine un centru de iradiere în care este prezent Dumnezeu. El poate avea o influență spirituală asupra celorlalți, nu numai asupra duhului, ci și a trupului. Dumnezeu lucrează asupra trupului prin duhul omului. Dumnezeu poate face totul prin rugăciunea credinciosului plin de încredințare”. 

Au urmat discuții pe marginea temei abordate și s-au făcut propuneri de bună practică pentru bunul mers al Bisericii, dintre care reținem:

 1. Comportamentul preotului față de credincioși să fie unul exemplar;
 2. Restabilirea și consolidarea unității spirituale a parohiei și întărirea conștiinței de apartenență la comunitatea parohială ca trup eclesial al lui Hristos;
 3. Organizarea unor programe de cateheză și asistență pastorală a copiilor și familiilor.

În încheiere, părintele misionar protopopesc Răzvan Cîmpulungeanu, a mulţumit părintelui Ungureanu Marius, pentru prezentarea temei și pentru organizarea cercului pastoral, iar la final a mulțumit tuturor preoților pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR. 4
„SFÂNTUL DIONISIE ERHAN EPISCOPUL CETĂȚII ALBE-ISMAIL”

 

În data de 17.10.2022, ora 16:00 la Parohia cu hramul ,,Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” Corlata, păstorită de către Părintele Andronic Dănuț, din Protopopiatul Suceava II, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr.  4, așezat sub patronajul ,,Sfântului Dionisie Erhan Episcopul Cetății Albe-Ismail”, coordonat de către Părintele Aldea Florin.

După slujba Tainei Sfântului Maslu, a urmat meditația cu titlul „Preotul contemporan, între activismul pastoral și trăirea duhovnicească” susținută de către Părintele Andronic Dănuț.

 La întâlnirea cercului pastoral a participat un număr de 10 preoți.

Au luat cuvântul următorii preoți: Pr. Aldea Florin (Președinte al Cercului Pastoral Nr. 4); Pr. Cojocar Marius; Pr. Curcă Ciprian-Constantin; Pr. Aluculesei Alexandru; Pr. Lateș Dumitru; Pr. Balan Mihai; Pr. Manolache Mihai.

Părintele Misionar Protopopesc, Cîmpulungeanu Răzvan, din cadrul Protopopiatului Suceava II, care a și moderat întâlnirea, a adus un plus de interes participanților prin întrebări motivante și discurs interactiv.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Lucrarea pastorală trebuie să aibă rădăcini duhovnicești. Aceasta este astfel luminată de Duhul Sfânt prin care ne găsim fiecare împlinirea, sensul și mântuirea.”

Au urmat discuții pe marginea temei abordate și s-au făcut propuneri de bună practică pentru bunul mers al Bisericii, din care reținem:

 1. Preotul trebuie să-și zidească mai întâi o viață în Hristos, apoi să se ocupe de problemele materiale, consumatoare de timp și energie;
 2. Experiența personală și credința vie susțin activitatea pastorală și o fac mai roditoare;
 3. Preotul trebuie să fie pildă în purtarea crucii spre Dumnezeu, să caute și să păzească adevărul în calea spre mântuire.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Răzvan Cîmpulungeanu, a mulţumit părintelui paroh Andronic Dănuț, pentru prezentarea temei și pentru organizarea cercului pastoral, iar la final a mulțumit tuturor preoților pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR. 5
„SFÂNTUL APOSTOL ȘI EVANGHELIST IOAN”

 

În data de 18.10.2022, ora 17:00, la Parohia cu hramul „Pogorârea Sfântului Duh” din Gura Humorului-Bogdăneasa, Protopopiatul Suceava II, păstorită de către Părintele Florea Bogdan, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar  Nr. 5, așezat sub patronajul ,,Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan”, coordonat de Părintele Nuțu Mircea.

După slujba Acatistului Sfintei Cuvioasei Parascheva, a urmat meditația cu titlul  „Preotul contemporan, între activismul pastoral și trăirea duhovnicească”, susținută de către părintele Florea Bogdan de la parohia sus menționată.

 La întâlnirea cercului pastoral a participat un număr de 18 preoți.

Au luat cuvântul următorii preoți: Pr. Nuțu Mircea (Președinte al Cercului Pastoral Nr. 5); Pr. Ciornei Dănuț; Pr. Velniciuc Gheorghe; Pr. Vrăjitoru Constantin.

 Părintele Misionar Protopopesc, Cîmpulungeanu Răzvan, din cadrul Protopopiatului Suceava II, care a și moderat întâlnirea, a adus un plus de interes participanților prin întrebări motivante și discurs interactiv.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Viața duhovnicească a preotului trebuie să aibă un echilibru, să balanseze între Liturghie și liturghia de după liturghie. Însă datoria primară a preotului este de a sta în casa lui Dumnezeu pentru că El ne-a chemat întâi”.

Au urmat discuții pe marginea temei abordate și s-au accentuat următoarele aspecte:

 1. Preotul trebuie să aibă tact pastoral și să slujească bisericii lui Iisus Hristos cu multă râvnă;
 2. Slujirea preoțească trebuie să fie cu timp și fără timp;
 3. Elementele de bază ale preotului sunt: spovedania; milostenia, răbdarea și bunătatea.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Răzvan Cîmpulungeanu, a mulţumit părintelui paroh Florea Bogdan, pentru prezentarea temei și pentru organizarea cercului pastoral, iar la final a mulțumit tuturor preoților pentru participare.

A consemnat, Arhid. Maloș Constantin