Cercurile Pastorale din Protopopiatul Suceava II desfășurate în luna martie 2024

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, sub îndrumarea sectorului de Misiune pastorală și actualitate creștină al Centrului eparhial – Suceava, în toate protopopiatele eparhiei s-au desfășurat în luna martie întâlniri ale cercurilor pastorale.

CERCUL PASTORAL NR. 1
„SFÂNTUL IERARH IACOB PUTNEANUL”

În data de 12.03.2024, ora 16:00, la Parohia cu hramul „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Suceava, păstorită de către Părintele Ruscan Filaret, Protopopiatul Suceava II, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 1, așezat sub patronajul „Sfântului Ierarh Iacob Putneanul”, coordonat de către Părintele Onesim Cezar.

După slujba acatistului ,,Sfinților Chir și Ioan”, a urmat meditația cu titlul     „Îngrijirea bolnavilor ca datorie morală și ca binecuvântare (Matei 25, 36-46)” susținută de către Părintele Ruscan Filaret de la Parohia ,,Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Suceava.

La întâlnirea cercului pastoral a participat un număr de 16 preoți.

Au luat cuvântul următorii preoți: Pr. Onesim Cezar (Președinte al Cercului Pastoral Nr. 1); Pr. Știubianu Cristian; Pr. Mihoc Marian; Pr. Popovici Dumitru; Pr. Filip Doru; Pr. Pricop Bogdan; Pr. Argatu Ștefan; Pr. Buta Dragoș și Pr. Lăzăreanu Cristian.

Părintele Misionar Protopopesc, Cîmpulungeanu Răzvan, din cadrul Protopopiatului Suceava II, care a și moderat întâlnirea, a adus un plus de interes participanților prin întrebări motivante și discurs interactiv.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Sfinții Apostoli au preluat în lucrarea lor porunca Domnului Iisus Hristos, de a propovădui Evanghelia și de a vindeca pe cei bolnavi: Și i-a trimis să propovăduiască împărăția lui Dumnezeu și să vindece pe cei bolnavi (Luca 9, 2); Tămăduiți pe cei neputincioși, înviați pe cei morți, curățiți pe cei leproși, pe demoni scoateții, în dar ați luat, în dar să dați (Matei 10, 8). Prin extindere înțelegem că îndemnul amintit este o datorie a fiecărui slujitor al lui Dumnezeu.

În urma discuțiilor ce au avut loc pe marginea temei, s-au accentuat următoarele aspecte:

– sprijinirea și ajutorarea celor bolnavi ar trebui să fie una dintre principalele atribuții ale credincioșilor;

– noi dăruim din ceea ce avem celor flămânzi, iar Dumnezeu ne răsplătește, de cele mai multe ori, înmiit;

 – fiecare om este o icoană a lui Dumnezeu pe care suferința o desăvârșește.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Răzvan Cîmpulungeanu, a mulţumit părintelui paroh Ruscan Filaret, pentru prezentarea temei și pentru organizarea cercului pastoral, iar la final a mulțumit tuturor preoților pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR.  2
„SFÂNTUL IOAN IACOB DE LA NEAMȚ”

 

În data de 11.03.2024, ora 16:00, la Parohia cu hramul ,,Sfântul Ierarh Nicolae”, păstorită de către părintele Șalvari Leonte-Dan din Știrbăț, Protopopiatul Suceava II, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 2, așezat sub patronajul ,,Sfântului Ioan Iacob de la Neamț”, coordonat de către părintele Brahariu Mihăiță-Dănuț.

După rugăciunea de binecuvântare a întâlnirii, a urmat meditația cu titlul  ,,Îngrijirea bolnavilor ca datorie morală și ca binecuvântare (Matei 25, 36-46)” susținută de către părintele Șalvari Leonte-Dan de la Parohia cu hramul ,,Sfântul Ierarh Nicloae” din Știrbăț.

La întâlnirea cercului pastoral a participat un număr de 13 preoți.

Au luat cuvântul următorii preoți: Pr. Brahariu Mihăiță-Dănuț (Președinte al Cercului Pastoral Nr. 2); Pr. Alexandriuc Mihai; Pr. Bujorean Ioan; Pr. Romega Ionel; Pr. Marișca Gheorghe; Pr. Mihoc Mihai; Pr. Marișca Ștefan; Pr. Ciceu Eugen; Pr. Păstrăv Ciprian.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Hristos este nu numai judecator, ci și ca Cel Câruia I S-a refuzat dragostea. Ceea ce facem pentru alții, pornește nu numai din altruism, din compasiune naturală, ci și din faptul că iubim pe Dumnezeu în aproapele nostru. Mântuirea fiecăruia dintre noi depinde de ceea ce am făcut celor mai mici fraţi ai nostri, cu care se identifică Hristos. Prin urmare, Dumnezeu este plin de iubire și de dreptate, dar fiecare are răspundera pentru ceea ce face.  Scopul judecății este de a restaura ierarhia sufletelor, avand ca bază iubirea, o valoare divină comună tuturor. Această iubire trebuie să fie manifestată față de toți, deoarece toți au o umanitate comuna, prin chipul lui Dumnezeu, care-l poartă orice ființă umană, chip cu care se identifică Hristos, Care spune Mie Mi-ați făcut”.

În urma discuțiilor ce au avut loc pe marginea temei, s-au accentuat următoarele aspecte:

– copiii, în general, trebuie îndemnați să cerceteze cât  mai des pe cei bolnavi;

– copiii trebuie învățați să aibă ca virtute iubirea față de cei care sunt în nevoi și îngrijirea celor aflați în suferință;

– ajutorarea celor bolnavi este o binecuvântare de la Dumnezeu dată nouă oamenilor cu scopul de a ne mîntui.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Răzvan Cîmpulungeanu, a mulţumit părintelui paroh Șalvari Leonte-Dan, pentru organizarea cercului pastoral și pentru prezentarea temei cât și celorlalți  preoți pentru participare.

 

 

CERCUL PASTORAL NR. 3
„SFÂNTUL IERARH PETRU MOVILĂ”

 

În data de 26.03.2024, ora 08:00, la Parohia cu hramul „Sfinții Trei Ierarhi: Vasile, Grigorie și Ioan”, păstorită de către Părintele Hulpoi Mircea, din Bălăceana, Protopopiatul Suceava II, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 3, așezat sub patronajul ,,Sfântului Ierarh Petru Movilă”, coordonat de către Părintele Hulpoi Mircea.

După slujba Sfintei Liturghii a Sfântului Ierarh Grigorie Teologul, a urmat meditația cu titlul „Îngrijirea bolnavilor ca datorie morală și ca binecuvântare (Matei 25, 36-46)”, susținută de către Părintele Hulpoi Mircea de la Parohia cu hramul ,,Sfinții Trei Ierarhi: Vasile, Grigorie și Ioan” din Bălăceana.

La întâlnirea cercului pastoral a participat un număr de 10 preoți.

Au luat cuvântul următorii preoți: Pr. Ungureanu Gheorghiță; Pr. Țuțuianu Gheorghe; Pr. Niga Adrian; Pr. Pleșea Ciprian și Grigore Ureche.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Îngrijirea bolnavilor este profund înrădăcinată în învățăturile și viața Mântuitorului Hristos, care a fost El însuși un vindecător și a arătat o preocupare constantă pentru cei suferinzi și marginalizați. Această datorie morală este văzută ca o expresie a iubirii creștine, care se manifestă într-un mod concret și practic prin acțiuni de milostenie și compasiune”.

În urma discuțiilor ce au avut loc pe marginea temei, s-au accentuat următoarele aspecte:

– trebuie să credem în Dumnezeu cu toată conștiința noastră și să ne punem boala și suferința în măinile Lui;

– noi trebuie să aducem în sufletul celui bolnav pace și dorul după Rai;

– bolnavul trebuie mereu ascultat și mângâiat în măsura în care se poate;

– ceea ce facem pentru cei bolnavi trebuie să o facem cu dragoste, smerenie și iubire.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Răzvan Cîmpulungeanu, a mulţumit părintelui Hulpoi Mircea pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR. 4
„SFÂNTUL DIONISIE ERHAN EPISCOPUL CETĂȚII ALBE-ISMAIL”

 

În data de 13.03.2024, ora 16:00, la Parohia cu hramul „Nașterea Maicii Domnului” păstorită de către Părintele Niga Tiberiu din Drăgoiești, Protopopiatul Suceava II, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 4, așezat sub patronajul „Sfântului Dionisie Erhan Episcopul Cetății Albe-Ismail”, coordonat de Părintele Aldea Florin.

După rugăciunea de binecuvântare a întâlnirii, a urmat meditația cu titlul ,,Îngrijirea bolnavilor ca datorie morală și ca binecuvântare (Matei 25, 36-46)” susținută de către Părintele Niga Tiberiu de la Parohia cu hramul ,,Nașterea Maicii Domnului”, din Drăgoiești.

  La întâlnirea cercului pastoral a participat un număr de 11 preoți.

Au luat cuvântul următorii preoți: Pr. Aldea Florin (Președinte al Cercului Pastoral Nr. 4); Pr. Gherasim Vasile;  Pr. Coca Ionel; Pr. Cojocar Marius; Pr. Bîrsan Marius-Gheorghe; Pr. Balan Mihai; Pr. Manolache Mihai; Pr. Curcă Ciprian-Constanin; Pr. Lateș Dumitru; Pr. Andronic Dănuț și Pr. Aluculesei Alexandru.

Părintele Misionar Protopopesc, Cîmpulungeanu Răzvan, din cadrul Protopopiatului Suceava II, care a și moderat întâlnirea, a adus un plus de interes participanților prin întrebări motivante și discurs interactiv.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Când omul îşi pierde sănătatea, ajunge adesea într-o stare de disperare asemenea lui Adam care a pierdut Raiul, dacă nu dă bolii sale un sens spiritual. Pentru omul bolnav, sănătatea pierdută iremediabil reprezintă bunul cel mai de preţ pe care şi-l doreşte cel mai mult. De aceea, este firesc ca el să caute refacerea sănătăţii. Însă lucrarea mântuitoare a lui Hristos vizează în primul rând sănătatea sufletului care este nemuritor, spre deosebire de trup care este trecător sau stricăcios. Din acest motiv, Biserica se roagă constant pentru sănătatea şi mântuirea oamenilor. În acest sens, pastoraţia celor bolnavi urmăreşte, pe lângă sporirea credinţei în Mântuitorul Iisus Hristos – Doctorul sufletelor şi al trupurilor noastre, şi dobândirea conştiinţei că mântuirea sufletului şi trăirea în comuniune cu Dumnezeu reprezintă ţelul vieţii omului, potrivit cuvintelor Domnului: „Căutaţi mai întâi Împărăţia Cerurilor şi toate celelalte vi se vor adăuga vouă (Matei 6, 33).”

În urma discuțiilor ce au avut loc pe marginea temei, s-au accentuat următoarele aspecte:

– îngrijirea bolnavilor este o poruncă dumnezeiască;

– toți preoții care au primit harul Duhului Sfânt, punând mâna peste cei bolnavi, Hristos oferă mângâiere și chiar vindecare;

– noi trebuie mai întâi să ne îngrijim boala noastră lăuntrică, iar mai apoi boala celor din jurul nostru.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Răzvan Cîmpulungeanu, a mulţumit atât părintelui paroh Niga Tiberiu, pentru prezentarea temei și pentru organizarea cercului pastoral, cât și celorlalți preoți pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR. 5
„SFÂNTUL APOSTOL ȘI EVANGHELIST IOAN”

În data de 14.03.2024, ora 16:00, la Parohia cu hramul ,,Pogorârea Sfântului Duh” păstorită de către Părintele Florea Bogdan din Gura Humorului-Bogdăneasa, Protopopiatul Suceava II, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 5, așezat sub patronajul „Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan”, coordonat de Părintele Nuțu Mircea.

După rugăciunea de binecuvântare a întâlnirii, a urmat meditația cu titlul ,,Îngrijirea bolnavilor ca datorie morală și ca binecuvântare (Matei 25, 36-46)” susținută de către Părintele Florea Bogdan de la Parohia cu hramul ,,Pogorârea Sfântului Duh” din Gura Humorului-Bogdăneasa.

 La întâlnirea cercului pastoral a participat un număr de  17 preoți.

Au luat cuvântul următorii preoți: Pr. Nuțu Mircea (Președinte al Cercului Pastoral Nr. 5); Pr. Sava Adrian; Pr. Ciornei Dănuț; Pr. Velniciuc Gheorghe și Pr. Diac. Antonesi Gheorghe;

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Fiul lui Dumnezeu a venit în lume pentru a tămădui „orice boală și orice neputinta în popor” (Matei 4, 23), înțelegând prin aceasta bolile sufletești și trupești ale oamenilor, El fiind Doctorul suprem Care a transmis această lucrare ca îndemn și poruncă apostolilor și ucenicilor Săi. Astfel, Biserica  devine  și spațiul în care cei bolnavi găsesc vindecare, misiunea ei fiind aceea de a tămădui  pe cei bolnavi, ca o continuare a lucrării  liturgice.

Potrivit învățăturii Sfintelor Evanghelii și a Sfinților Părinți, boala este fie urmarea păcatului, fie o încercare prin care Dumnezeu dorește să ne întărească în virtute și să ne apropie mai mult de El. Nevoințele celor aflați pe patul de suferință, care își asumă această cruce, sunt comparate, pe de o parte, cu nevoințele mucenicilor și ale marilor pustnici,  iar pe de altă parte, grija arătată față de cei bolnavi este o jertfă bineplăcută lui Dumnezeu.

În urma discuțiilor ce au avut loc pe marginea temei, s-au accentuat următoarele aspecte:

– a îngriji un bolnav e o binecuvântare și nu o datorie morală;

– omul care se preface că este bolnav pentru a strânge bani, v-a răspunde la judecata de apoi;

– în fiecare om bolnav și sărac, sălășluiește Iisus Hristos;

– biserica a luat un avânt bun din punct de vedere filantropic în ajutorarea celor bolnavi și a celor flămânzi;

– dacă nu puteți ajuta un bolnav cu o bucată de pâine, măcar să îl ajutați cu o vorbă bună.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Răzvan Cîmpulungeanu, a mulţumit părintelui Florea Bogdan, pentru prezentarea temei și pentru organizarea cercului pastoral, iar la final a mulțumit tuturor preoților pentru participare.

                                                                                                                 

A consemnat, Arhid. Maloș Constantin