Cercurile Pastorale din Protopopiatul Suceava II desfășurate în luna martie 2023

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, sub îndrumarea sectorului de Misiune pastorală și actualitate creștină al Centrului eparhial – Suceava, în toate protopopiatele eparhiei s-au desfășurat în luna martie întâlniri ale cercurilor pastorale.

Cercul Pastoral Nr. 1
„Sfântul Ierarh Iacob Putneanul”

 

În data de 20.03.2023 ora 08:00, la Parohia cu hramul „Sfânta Ecaterina”, păstorită de către Părintele Cîmpulungeanu Răzvan-Constantin din Șcheia-Suceava, Protopopiatul Suceava II, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 1, așezat sub patronajul ,,Sfântului Ierarh Iacob Putneanul”, coordonat de către Părintele Onesim Cezar.

După slujba „Liturghiei Darurilor Înainte Sfințite”, a urmat meditația cu titlul ,,Corurile parohiale și importanța acestora în misiunea Bisericii” susținută de către Părintele Arhidiacon Ungureanu Marian de la Parohia ,,Sfânta Ecaterina” din Suceava.

La întâlnirea cercului pastoral a participat un număr de 18 preoți.

Au luat cuvântul următorii preoți: Pr. Onesim Cezar (Președinte al Cercului Pastoral Nr. 1); Pr. Buta Dragoș; Pr. Gavrilei Eduard.

Părintele Misionar Protopopesc, Cîmpulungeanu Răzvan, din cadrul Protopopiatului Suceava II, a dirijat discuțiile aducând un plus de interes participanților prin întrebări motivante și discurs interactiv.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Cântarea este limba universală, prin care se înţeleg între ei oamenii din toate locurile şi din toate timpurile. Cu ajutorul ei, omul îşi exprimă bucuria, durerea, dorurile, avânturile şi idealurile. Ea este nedespărţită ca mijloc de exprimare a sentimentelor, de uşurare şi de consolare. Dacă prin cuvânt omul are posibilitatea să împărtăşească semenilor săi gânduri şi sentimente, cu ajutorul cântării, fiinţa omenească se ridică deasupra acestor comunicări. Astfel, prin muzică, viaţa omului se înseninează, inima îi este desfătată, iar întreaga fiinţă îi este încântată, transportată de pe pământ către înălţimile unde sălăşluieşte frumosul, binele, adevărul, Dumnezeirea (Pr Nicolae Necula, Tradiție și înoire în slujirea liturgică, Vol II).”

            În urma discuțiilor ce au avut loc pe marginea temei abordate, s-au accentuat următoarele aspecte:

 1. Cântarea bisericească se desfășoară într-o atmosferă de pace şi duioşie, tocmai de aceea trebuie exclusă orice tendinţă exagerată din exprimarea ei;
 2. Fie că exprimă bucurie sau întristare, cântarea trebuie să fie simplă şi variată în simplitatea ei, smerită și lipsită de exagerări;
 3. Nu trebuie să existe o ruptură sau o discrepanță între preot și cântăreț, ci o împreună lucrare, astfel încât să seaudă neîncetat dialogul dintre preotul liturghisitor şi credincioşi. Aceasta arată limpede participarea activă a credincioşilor, la săvârşirea cultului divin, mai ales prin cântarea în comun.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Răzvan Cîmpulungeanu, a adresat mulţumiri atât părintelui arhidiacon Ungureanu Marian pentru prezentarea temei cât și celorlalți preoți pentru participare.

 

Cercul Pastoral Nr. 2
„Sfântul Ioan Iacob de la Neamț”

 

În data de 06.03.2023, ora 16:00, la Parohia cu hramul ,,Sfânta Treime”, păstorită de către Părintele Bărghier Adrian din Udești, Protopopiatul Suceava II, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 2, așezat sub patronajul ,,Sfântului Ioan Iacob de la Neamț”, coordonat de către Părintele Brahariu Mihăiță-Dănuț.

După rugăciunea de binecuvântare a întâlnirii a urmat meditația cu titlul: ,,Raportul dintre preot și cântăreț și efectele lui în parohie” susținută de către Părintele Bărghier Adrian de la Parohia cu hramul ,,Sfântă Treime” din Udești.

La întâlnirea cercului pastoral a participat un număr de 12 preoți.

Au luat cuvântul următorii preoți: Pr. Onea Valentin; Pr. Păstrăv Ciprian; Pr. Mihoc Mihai; Pr. Romega Ionel; Pr. Devisevici Ovidiu; Pr. Bujorean Ioan; Pr. Ciceu Eugen; Pr. Șalvar Leonte-Dan; Pr. Marișca Gheorghe.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„În biserică, o cântare executată deplin nu ține doar de atingerea înălțimii fiecărui sunet muzical, ci de reușita ca mesajul transmis de Dumnezeu să ajungă unde trebuie, adică să rezoneze cu inimile, mințile și sufletele oamenilor. În cantorul nostru ar trebui să transpară vocația sa de om al Bisericii, care să primeze în fața calităților sale muzicale, să se simtă că el este slujitorul Bisericii și nu stăpân al ei – inclusiv  al strănii. El este un mesager al mântuirii.”

În urma discuțiilor ce au avut loc pe marginea temei, s-au accentuat următoarele aspecte:

 1. Cântarea trebuie privită ca fiind modul cel mai propriu de a vorbi despre Dumnezeu și de a comunica cu El, pentru că prin cântare transmitem mai mult decât putem exprima prin cuvinte;
 2. Îndatorirea cântărețului este de a citi și a cânta limpede, clar, răspicat, fără exagerări și improvizații;
 3. De asemenea, cântărețul trebuie să fie un om așezat și de bună-cuviință astfel încât valorile sale morale să rezoneze cu misiunea pe care o îndeplinește.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Răzvan Cîmpulungeanu, a mulţumit părintelui paroh Bărghier Adrian, pentru prezentarea temei și pentru organizarea cercului pastoral, cât și celorlalți  preoți pentru participare.

 

Cercul Pastoral Nr. 3
„Sfântul Ierarh Petru Movilă”

 

În data de 07.03.2023, ora 16:00, la Parohia cu hramul „Sfântul Dimitrie Izvorâtorul de Mir”, păstorită de către Părintele Grădinaru Lucian, din Zaharești, Protopopiatul Suceava II, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 3, așezat sub patronajul „Sfântului Ierarh Petru Movilă”, coordonat de către Părintele Ungureanu Marius-Nicușor.

După rugăciunea de binecuvântare a întâlnirii, a urmat meditația cu titlul „Corurile parohiale și importanța acestora în misiunea bisericii”, susținută de către Părintele Grădinaru Lucian de la Parohia cu hramul ,,Sfântul Dimitrie Izvorâtorul de Mir”.

La întâlnirea cercului pastoral a participat un număr de 9 preoți.

Au luat cuvântul următorii preoți: Pr. Ungureanu Marius (Președinte al Cercului Pastoral Nr. 3); Pr. Fodor Cornel; Pr. Ungureanu Gheorghe; Pr. Pleșea Ciprian.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Corul bisericesc a avut menirea să completeze activitatea preotului. Unde se cântă frumos, omul merge pentru că se simte bine. Învățătura Mântuitorului este cunoscută și prin cântare și reținută mai ușor cu ajutorul muzicii. Coriștii pot fi asemănați cu Apostolii, pentru că ei predică prin cântare. Sunt lumină pentru că ei cântă despre Lumină. Corul cânta în toate momentele importante ale vieții omului, de la naștere și până la moarte și chiar după moarte, pentru că preotul mergea însoțit de coriști la pomenirile celor adormiți întru Domnul. Prestanța slujbei era astfel asigurată.”

În urma discuțiilor ce au avut loc pe marginea temei, s-au accentuat următoarele aspecte:

 1. Necesitatea unei bune colaborări între preot și cântăreți;
 2. Corul bisericesc are un rol misionar pentru că oricine vorbește despre Dumnezeu, cântă lui Dumnezeu sau prin exemplu vieții sale Îl slăvește și face cunoscută voia și învățătura lui Dumnezeu poate fi considerat misionar;
 3. Transmiterea mesajului cât mai pătrunzător reprezintă o prioritate a corului bisericesc.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Răzvan Cîmpulungeanu, a mulţumit atât părintelui paroh Grădinaru Lucian, pentru prezentarea temei și pentru organizarea cercului pastoral, cât și celorlalți preoți pentru participare.

Cercul Pastoral Nr. 4
„Sfântul Dionisie Erhan Episcopul Cetății Albe-Ismail”

 

În data de 13.03.2023, ora 16:00, la Parohia cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” păstorită de către Părintele Abageru Lucian din Măzănăești, Protopopiatul Suceava II, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 4, așezat sub patronajul „Sfântului Dionisie Erhan Episcopul Cetății Albe-Ismail”, coordonat de Părintele Aldea Florin.

După săvârșirea slujbei parastasului pentru ctitori”, a urmat meditația cu titlul ,,Evidențierea unor personalități reprezentative ale parohiei” susținută de către Părintele Abageru Lucian de la Parohia cu hramul ,,Adormirea Maicii Domnului”, din Măzănăești.

La întâlnirea cercului pastoral a participat un număr de 9 preoți.

Au luat cuvântul următorii preoți: Pr. Aldea Florin (Președinte al Cercului Pastoral Nr. 4); Pr. Simirea Doru-Constantin.

Părintele Misionar Protopopesc, Cîmpulungeanu Răzvan, din cadrul Protopopiatului Suceava II, care a și moderat întâlnirea, a adus un plus de interes participanților prin întrebări motivante și discurs interactiv.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Atestat documentar în vremea domnitorului Ioan Vodă Viteazul (1574), satul Măzănăești se dezvoltă dea lungul timpului, dar mai ales după anul 1700, când și aici se stabilesc familii ortodoxe care au trecut munții din Ardeal, din calea tunurilor generalului Bucov. Din vatra multiseculară a acestui sat s-au evidențiat și unii oameni de valoare care au făcut cinste acestor meleaguri. Indiferent de vremuri sau de funcţiile pe care le-au ocupat, aceşti oameni cu credință și discreţie au contribuit, material şi spiritual, la împlinirea misiunii Bisericii în comunitatea căreia îi aparţineau, mulţi dintre ei făcând parte din organismele de conducere ale parohiei.”

În urma discuțiilor ce au avut loc pe marginea temei, s-au accentuat următoarele aspecte:

 1. Este necesară cinstirea și pomenirea acestor oameni deoarece au lăsat o amprentă puternică în istoria satului și mai ales în cea a bisericii;
 2. Toate aceste figuri reprezentative ale comunei au contribuit la promovarea valorilor istorice și religioase printr-o multitudine de publicații scrise care s-au transmis generațiilor următoare.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Răzvan Cîmpulungeanu, a mulţumit atât părintelui paroh Abageru Lucian pentru prezentarea temei și pentru organizarea cercului pastoral, cât și celorlalți preoți pentru participare.

 

Cercul Pastoral Nr. 5
„Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan”

 

În data de 21.03.2023, ora 16:00, la Parohia cu hramul „Nașterea Maicii Domnului”, păstorită de către Părintele Vrăjitoru Constantin din Pârtești de Sus, Protopopiatul Suceava II, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 5, așezat sub patronajul „Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan”, coordonat de Părintele Nuțu Mircea.

După slujba Tainei Sfântului Maslu, a urmat meditația cu titlul „Corurile parohiale și importanța acestora în misiunea Bisericii” susținută de către Părintele Vrăjitoru Constantin de la parohia sus menționată.

 La întâlnirea cercului pastoral a participat un număr de 17 preoți.

Au luat cuvântul următorii preoți: Pr. Ilișoi Viorel (Consilier al Sectorului Economic în cadrul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților); Pr. Nuțu Mircea (Președinte al Cercului Pastoral Nr. 5).

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Cântarea bisericească este respiraţia rugăciunii sfinte şi după cum trupul nu poate trăi mult timp fără respiraţie, tot aşa şi Biserica, nu se poate ruga deplin fără cântare.  Ea este modul cel mai fin de a sensibiliza şi deschide sufletul către taina iubirii lui Dumnezeu.  În biserică,  cântarea colectivă atrage atenţia celor prezenţi la slujbă şi îi face participanţi activi la rugăciune.  În cântarea bisericească este accentuată iubirea, „căci cântarea în comun are menirea să creeze acel fluid nevăzut şi aproape inexplicabil în cuvinte, care uneşte pe creştini între ei cu legătura sporită a dragostei”. Prin cântarea bisericească sufletul se întăreşte mai mult prin credinţă şi transmite mai uşor convingerea lui şi altor suflete.”

În urma discuțiilor ce au avut loc pe marginea temei, s-au accentuat următoarele aspecte:

 1. Pentru a avea o eficienţă misionară cât mai mare, corurile bisericeşti trebuie să ţină seama de necesităţile sufleteşti ale tuturor categoriilor de credincioşi;
 2. Cel mai recomandabil este să alterneze în cadrul aceleiaşi Sfinte Liturghii cele două modalităţi de cântare – omofonă şi coral armonică;
 3. Să se încurajeze participarea activă a tuturor enoriașilor prezenți în biserică la rugăciunea cea de obște.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Răzvan Cîmpulungeanu, a mulţumit părintelui paroh Vrăjitoru Constantin, pentru prezentarea temei și pentru organizarea cercului pastoral, iar la final a mulțumit tuturor preoților pentru participare.

 

A consemnat, Arhid. Maloș Constantin