Cercurile Pastorale din Protopopiatul Suceava II desfășurate în luna aprilie 2024

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, sub îndrumarea sectorului de Misiune pastorală și actualitate creștină al Centrului eparhial – Suceava, în toate protopopiatele eparhiei s-au desfășurat în luna aprilie întâlniri ale cercurilor pastorale.

CERCUL PASTORAL NR. 1
„SFÂNTUL IERARH IACOB PUTNEANUL”

În data de 15.04.2024, ora 16:00, la Parohia cu hramul „Înălțarea Sfintei Cruci” din Suceava, păstorită de către Părintele Ciornovalic Mihai, Protopopiatul Suceava II, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 1, așezat sub patronajul „Sfântului Ierarh Iacob Putneanul”, coordonat de către Părintele Onesim Cezar.

După slujba acatistului ,,Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava”, a urmat meditația cu titlul „Importanța lucrării preotului în alinarea suferinței și în prevenirea deznădejdii celui suferind” susținută de către Părintele Ciornovalic Mihai de la Parohia ,,Înălțarea Sfintei Cruci” din Suceava.

La întâlnirea cercului pastoral a participat un număr de 14 preoți.

Au luat cuvântul următorii preoți: Pr. Onesim Cezar (Președinte al Cercului Pastoral Nr. 1); Pr. Micliuc Bogdan (Secretar al Protopopiatului Suceava II) Pr. Hirghiligiu Paul-Sorin; Pr. Filip Doru; Pr. Baltag Vasile; Pr. Straton Bogdan; Pr. Clipa Sorin; Pr. Mocrei Lucian.

Părintele Misionar Protopopesc, Cîmpulungeanu Răzvan, din cadrul Protopopiatului Suceava II, care a și moderat întâlnirea, a adus un plus de interes participanților prin întrebări motivante și discurs interactiv.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Deznădejdea este pierderea încrederii în bunătatea şi milostivirea lui Dumnezeu. Ea în același timp este păcat împotriva Duhului Sfânt. Deznădejdea este a unsprezecea treaptă a păcatului, după învăţătura Sfântului Nicodim Aghioritul, iar urmările deznădejdii duc pe om la a douăsprezecea treaptă a păcatului, care este sinuciderea, asemenea lui Iuda. Mai fac aici o paranteză importantă: conform Pravilei Bisericești cei sinucişi nu pot fi pomeniţi la nici un fel de rugăciune, nici acasă, nici la Sfânta Biserică, afară de cazul când au fost demenţi, bolnavi grav de nervi”.

În urma discuțiilor ce au avut loc pe marginea temei, s-au accentuat următoarele aspecte:

– starea omului neputincios trebuie evaluată și dintr-un punct de vedere duhovnicesc;

– trebuie să existe o colaborare între medic și preot pentru alinarea suferinței bolnavului;

– păcatul deznădejdii şi gândul sinuciderii se vindecă prin rugăciunea cea stăruitoare.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Răzvan Cîmpulungeanu, a mulţumit părintelui paroh Ciornovalic Mihai, pentru prezentarea temei și pentru organizarea cercului pastoral, iar la final a mulțumit tuturor preoților pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR.  2
„SFÂNTUL IOAN IACOB DE LA NEAMȚ”

 

În data de 16.04.2024, ora 16:00, la Parohia cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie”, păstorită de către părintele Alexandriuc Mihai din Udești, Protopopiatul Suceava II, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 2, așezat sub patronajul ,,Sfântului Ioan Iacob de la Neamț”, coordonat de către părintele Brahariu Mihăiță-Dănuț.

După rugăciunea de binecuvântare a întâlnirii, a urmat meditația cu titlul „Importanța lucrării preotului în alinarea suferinței și în prevenirea deznădejdii celui suferind” susținută de către părintele Alexandriuc Mihai de la Parohia cu hramul ,,Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din Udești.

La întâlnirea cercului pastoral a participat un număr de 13 preoți.

Au luat cuvântul următorii preoți: Pr. Brahariu Mihăiță-Dănuț (Președinte al Cercului Pastoral Nr. 2); Pr. Bujorean Ioan; Pr. Romega Ionel; Pr. Marișca Ștefan; Pr. Mihoc Mihai și Pr. Păstrăv Ciprian.

La întâlnirea cercului pastoral l-am avut prezent în mijlocul nostru pe domnul Alexandru Prelipcean, asistent universitar pentru disciplina Patrologie și literatură postpatristică, la Catedra de Teologie Istorică a Facultății de Teologie Ortodoxă ,,Dumitru Stăniloae” – Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

,,Preotul trebuie să vadă în omul bolnav nu un obiect al milei creștine, ci fratele în care Hristos Însuși suferă, este aurul trecut prin focul încercărilor. De aceea starea omului bolnav trebuie evaluată și din punct de vedere duhovnicesc, căci ,,medicul care tratează pacientul fără să se îngrijească de sufletul lui nu se deosebește de un veterinar”.

În urma discuțiilor ce au avut loc pe marginea temei, s-au accentuat următoarele aspecte:

– uneori unii oameni caută mai întâi să aline suferința trupescă și mai apoi suferința sufletească;

– prin suferință Dumnezeu ne ține conectați cu El;

– de cele mai multe ori, oamenii aflați în suferință au fața mult mai luminoasă decât a celorlalți.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Răzvan Cîmpulungeanu, a mulţumit părintelui paroh Alexandriuc Mihai, pentru organizarea cercului pastoral și pentru prezentarea temei cât și celorlalți  preoți pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR. 3
„SFÂNTUL IERARH PETRU MOVILĂ”

În data de 09.04.2024, ora 16:00, la Parohia cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, păstorită de către Părintele Țuțuianu Gheorghe din Brașca, Protopopiatul Suceava II, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 3, așezat sub patronajul ,,Sfântului Ierarh Petru Movilă”, coordonat de către Părintele Țuțuianu Gheorghe.

După rugăciunea de binecuvântare a întâlnirii, a urmat meditația cu titlul „Importanța lucrării preotului în alinarea suferinței și în prevenirea deznădejdii celui suferind”, susținută de către Părintele Țuțuianu Gheorghe de la Parohia cu hramul ,,Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Brașca.

La întâlnirea cercului pastoral a participat un număr de 9 preoți.

Au luat cuvântul următorii preoți: Pr. Ungureanu Marius-Nicușor (Președinte al Cercului Pastoral Nr. 3) și Pr. Cormoș Mircea.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Preotul, va arăta bolnavului dar și membrilor familiei acestuia, că dacă omul nu are o bună rânduială a vieții sale, ca și cumpătare și chibzuință a tuturor trebuințelor sale și a modului de îndeplinire a lor în vederea progresului duhovnicesc, ajunge mai târziu să regrete această lipsă de discernământ spiritual. Cu alte cuvinte, excesele tinereții și a adolescenței se resimt dramatic la maturitate și bătrânețe. Dacă omul nu a postit, nu s-a înfrânat, nu a trăit cumpătat atunci când ar fi putut face acest lucru, va avea de suferit mai târziu pentru aceste greșeli, iar izbăvirea nu-i va putea veni de la un trup sleit de puterile sale prin excese și dezechilibre. Lipsa ostenelilor și a nevoințelor de voie liber asumate conduce la primirea celor din nevoie, de îndreptare și întoarcere, de pocăință și mântuire”.

În urma discuțiilor ce au avut loc pe marginea temei, s-au accentuat următoarele aspecte:

– mila este fiica iubirii;

– nu cârtirea sau împotrivirea în suferință ci identificarea rapidă a sursei ei, și a mijloacelor medicale și duhovnicești de ușurare a ei;

– pentru mulți bolnavi spitalul a fost mai întâi arena de luptă cu fiarele suferinței, ale durerii, ale singurătății, ale disperării, dar că ulterior ei au reușit să vadă în boală taina crucii, care înseamnă totodată asumare, nădejde, răbdare, credință.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Răzvan Cîmpulungeanu, a mulţumit părintelui Țuțuianu Gheorghe pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR. 4
„SFÂNTUL DIONISIE ERHAN EPISCOPUL CETĂȚII ALBE-ISMAIL”

 

În data de 10.04.2024, ora 08:00, la Parohia cu hramul „Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul” păstorită de către Părintele Balan Mihai din Drăgoiești, Protopopiatul Suceava II, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 4, așezat sub patronajul „Sfântului Dionisie Erhan Episcopul Cetății Albe-Ismail”, coordonat de Părintele Aldea Florin.

După slujba Sfintei Liturghii a Darurilor mai înainte sfințite, a urmat meditația cu titlul „Importanța lucrării preotului în alinarea suferinței și în prevenirea deznădejdii celui suferind” susținută de către Părintele Balan Mihai de la Parohia cu hramul „Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul”, din Drăgoiești.

La întâlnirea cercului pastoral a participat un număr de 13 preoți.

Au luat cuvântul următorii preoți: Pr. Aldea Florin (Președinte al Cercului Pastoral Nr. 4); Pr. Cojocar Marius; Pr. Curcă Ciprian-Constanin și Pr. Abageru Lucian.

Părintele Misionar Protopopesc, Cîmpulungeanu Răzvan, din cadrul Protopopiatului Suceava II, care a și moderat întâlnirea, a adus un plus de interes participanților prin întrebări motivante și discurs interactiv.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Preotul care vine la patul bolnavilor este cel care îl poate pune pe bolnav în fața lui însuși ca în fața unei oglinzi, ajutându-l să-și evalueze corect cauzele și rostul suferinței. Preotul stă lângă bolnav tocmai pentru a-l ajuta să-și dorească nu doar o vindecare a trupului, ci, implicit – sau mai bine zis în primul rând – vindecarea sufletului. Pocăința și mărturisirea sinceră trebuie să facă începutul vindecarii. Ca să ajungem la însănătoșirea trupească, este necesar ca mai întâi minunea vindecării să se petreacă înlăuntrul nostru”.

În urma discuțiilor ce au avut loc pe marginea temei, s-au accentuat următoarele aspecte:

– pentru sănătate, pacea este starea firească a omenirii, iar boala, ca și războiul, este o stare nefirească, anormală;

– omul trebuie să se stăpânească în astfel de cazuri, să se ridice deasupra anumitor porniri rele pentru a-și liniști conștiința și gândurile cu virtuți și sentimente nobile și curate;

– suferința trupului arată cel mai adesea o lipsă de împlinire sufletească.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Răzvan Cîmpulungeanu, a mulţumit atât părintelui paroh Balan Mihai, pentru prezentarea temei și pentru organizarea cercului pastoral, cât și celorlalți preoți pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR. 5
„SFÂNTUL APOSTOL ȘI EVANGHELIST IOAN”

 

În data de 11.04.2024, ora 08:00, la Parohia cu hramul „Nașterea Maicii Domnului” păstorită de către Părintele Nuțu Mircea din Gura Humorului, Protopopiatul Suceava II, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 5, așezat sub patronajul „Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan”, coordonat de Părintele Nuțu Mircea.

După slujba Sfintei Liturghii a Darurilor mai înainte sfințite, a urmat meditația cu titlul „Importanța lucrării preotului în alinarea suferinței și în prevenirea deznădejdii celui suferind” susținută de către Părintele Titianu Ionuț de la Parohia cu hramul „Sfânta Varvara” din Gura Humorului.

La întâlnirea cercului pastoral a participat un număr de 15 preoți.

Au luat cuvântul următorii preoți: Pr. Nuțu Mircea (Președinte al Cercului Pastoral Nr. 5); Pr. Sava Adrian; Pr. Andrieș Cătălin și Pr. Ciornei Dănuț.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Nici sănătatea trupească, nici floarea tinereţii, nici fericirea din casa omului, nici bogăţia materialnică a vieţii sale nu durează mult, pe calea cea liniştită  în viaţa aceasta, vei primi boli şi sărăcie fiindcă, va veni boala, va veni sărăcia, cu suferinţele lor, printr-un vânt ce va sufla asupra ta şi nu-ţi va fi întotdeauna favorabil! Dar, şi pe bărbatul încercat şi îndelung răbdător, vrednic de admirat şi urmat, îl cuprind multe rele neaşteptate! Deodată, acestea tulbură toată fericirea lui! Iar relele vor veni asupra lui unul dupa altul, întocmai ca valurile mării înfuriate! Desigur, vei vedea, ca aceste rele au trecut toate unul după altul, şi vei vedea că viaţa lui se va schimba în bucurie şi liniştea va urma!”

În urma discuțiilor ce au avut loc pe marginea temei, s-au accentuat următoarele aspecte:

– cel ce suferă are semnul lui Hristos pe chip, adică crucea încercărilor care îl va duce spre biruința și bucuria Învierii;

– relele şi suferinţele care se abat asupra noastră, depind şi de modul în care le acceptăm şi de sensibilitatea noastră;

– preotul are de desfăşurat o lucrare foarte importantă în alinarea suferinţei şi în prevenirea deznădejdii celui suferind.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Răzvan Cîmpulungeanu, a mulţumit părintelui Titianu Ionuț, pentru prezentarea temei și părintelui Nuțu Mircea pentru organizarea cercului pastoral, iar la final a mulțumit tuturor preoților pentru participare.

 

A consemnat, Arhid. Maloș Constantin