Cercurile Pastorale din Protopopiatul Suceava I desfășurate în luna octombrie 2023

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, sub îndrumarea sectorului de Misiune pastorală și actualitate creștină al Centrului eparhial – Suceava, în toate protopopiatele eparhiei s-au desfășurat în luna octombrie întâlniri ale cercurilor pastorale.

CERCUL PASTORAL NR. 1
„Sfântul Mare Mucenic Dimitrie”

 

În data de 03.10.2023, la Parohia „Sfânta Înviere”- Trei Clopote, din orașul Suceava păstorită de către părintele Irimia Dumitru, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul Pastoral Nr. 1, aşezat sub patronajul „Sfântului M. Mucenic Dimitrie”, coordonat de părintele Duţuc Adrian.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea Acatistului Sfântului Antonie cel Mare, urmată de susținerea prelegerii cu tema „Atitudinea actuală a persoanelor vârstnice față de preot și biserică ” de către P.C. Pr. Irimia Dumitru.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

    „Comunitatea bisericească trebuie să se străduiască de a-l ajuta pe bătrân să-și trăiască vârsta proprie în lumina credinței și să descopere el însuși valoarea resurselor pe care mai este încă în stare să le pună în slujirea celorlalți și pe care are responsabilitatea de a le oferi celorlalți. Cel în vârstă trebuie să devină din ce în ce mai conștient că mai are încă un viitor de construit, pentru că nu s-a epuizat angajarea sa misionară de a da mărturie celor mici, tinerilor, adulților, chiar celor de aceeași vârstă cu el, că în afara lui Hristos nu există sens, nici bucurie, și aceasta atât prin viața personală cât și prin viața împreună cu alții. Toate aceste realități aduc în misiunea preotului noi provocări deloc ușoare.

Știm că activitatea pastoral-misionară din punct de vedere al conținutului ei – conducerea credincioșilor pe calea mântuirii – a fost, este şi va fi aceeași în toate timpurile, diversificându-se doar metodele ei de realizare, pastorația trebuind acomodată la vremurile pe care le trăim”.

           În urma discuțiilor, s-au accentuat următoarele aspecte:

 1. Timpul bătrâneții trebuie folosit ca o pregătire intensivă pentru sfârșitul creștinesc, dar în același timp bătrânii nu trebuie să sufere de singurătate, ci să fie vizitați, antrenați în activitatea bisericească, în întrajutorarea altor bătrâni. Sentimentul inutilității și abandonului poate fi depășit prin cercetarea bătrânilor cu un sfat, prin acordarea unui mic ajutor, pentru ca aceștia să vadă și să simtă că li se oferă atenție;
 2. Majoritatea celor ajunși la „tinerețea bătrâneții” au fost botezați în credința cea adevărată și au urmat tradițiile și ritualurile ortodoxe de-a lungul vieții lor. Ca urmare, religia ocupă un loc deosebit de important în viața lor, oferindu-le confort spiritual, speranță și un cadru moral;
 3. Între fiecare vârstnic și fiecare preot se generează o puternică legătură spirituală, de părinte duhovnicesc, mai ales când sacerdotul are tactul necesar pentru a reuși o deschiderea sinceră și autentică a sufletului. Preoții oficiază slujbele religioase, spovedesc, oferă sfaturi spirituale și sprijin moral, și sunt adesea figura centrală în comunitatea locală. Persoanele vârstnice îi consideră deseori înțelepți și respectă profund învățăturile lor.

 În încheiere, părintele misionar protopopesc, Diaconu Cristian Valentin, a mulţumit părintelui paroh Irimia Dumitru pentru organizarea cercului pastoral, precum și celorlalți preoți pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR. 2
„Sfântul Apostol Andrei

 

În data de 19.10.2023, la Parohia  ,,Acoperământul Maicii Domnului” – , din orașul Suceava , păstorită de către părintele Husarciuc Gheorghe, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul Pastoral Nr. 2, aşezat sub patronajul „Sfântului Apostol Andrei”, coordonat de părintele Husarciuc Gheorghe.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea Acatistului Sfântului Nectarie, urmată de susținerea prelegerii cu tema „Povețele bătrânilor și aplicarea acestora în pastorație” de către P.C. Pr. Iacoban Bogdan.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Apostolul Pavel îndeamnă: Bătrânii să fie treji, cinstiţi, întregi la minte, sănătoşi în credinţă, în dragoste, în răbdare; Bătrânele de asemenea să aibă, în înfăţişare, sfinţită cuviinţă, să fie neclevetitoare, nerobite de vin mult, să înveţe de bine, Ca să înţelepţească pe cele tinere să-şi iubească bărbaţii, să-şi iubească copiii, Şi să fie cumpătate, curate, gospodine, bune, plecate bărbaţilor lor, ca să nu fie defăimat cuvântul lui Dumnezeu.” TIT 2, 2-5. Pe Timotei, același Pavel îl sfătuiește: Iar de basmele cele lumeşti şi băbeşti, fereşte-te şi deprinde-te cu dreapta credinţă.

În Pateric și alte scrieri duhovnicești, avem ucenicul care se duce să întrebe pe AVVA sau pe Gheronta. Așadar înțelegem o relație de tată-fiu, bătrân-tânăr, una care să crească duhovnicește pe cel de al doilea în Duhul lui Dumnezeu, întru împlinirea poruncilor Lui”.

         În urma discuțiilor, s-au accentuat următoarele aspecte:

 1. Bătrânii au contribuit la zidirea noastră sufletească, mai ales în cazul în care au fost oameni de rugăciune și cu o trăire pilduitoare. De asemenea, bătrânii au fost și sunt stâlpi de susținere în parohii, prin rugăciunea lor și prin educarea tinerilor în spirit creștin;
 2. Printre noi încă mai avem bătrâni care pot să dea răspunsuri duhovnicești, cu tâlc dar și cu miez faptic care pot aduce binecuvânatare în sufletele celor ce întreabă. Asemenea persoane sunt adevărate simboluri pentru familiile lor, adevărați „patriarhi” ce reprezintă stâlpi ai credinței pentru două-trei generații, modele de referință pentru copiii, nepoții și strănepoții lor, vecini sau prieteni;
 3. Bătrânii ar trebui îndemnați să vorbească  iar tinerii să asculte. Cei dintâi cu răbdare ca una ce e câștigată iar tinerii cu respect, ca unul ce e datorat. Cu mult discernământ de ambele părți, se poate dezvolta o conlucrare spre folosul  Bisericii și mântuirea sufletelor tuturor.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Diaconu Cristian Valentin, a mulţumit părintelui paroh Husarciuc Gheorghe pentru organizarea cercului pastoral, precum și celorlalți preoți pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR. 3
„Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”

 

În data de 24.10.2023, la Parohia Adâncata II , comuna Adâncata,  păstorită de către părintele Mitu Pascal, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul Pastoral Nr. 3, aşezat sub patronajul ,,Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil”, coordonat de părintele Mitu Pascal.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea Acatistului Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, urmată de susținerea prelegerii cu tema „Relația dintre preot și cântăreț și efectele acesteia în parohie”, de către P.C. Pr. Mitu Pascal.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Cântărețul bisericesc trebuie să execute melodia bisericească și cu evlavie, adică să întrebuințeze vocea sa între limitele puterii ei naturale. Cântarețul bisericesc trebuie să execute cântarea cu luare aminte, să ia seama la textul cântării, pronunțându-l astfel, ca să se înteleaga de toți cei care îl ascultă. Prin urmare, el să pronunțe cuvintele și silabele lămurit, să pășească la cântare în măsura potrivită, neapucând prea repede înainte și nerămânând îndărăt, să nu despartă cuvintele, ce se află în legătură gramaticală, să nu altereze la cântare tonul cuvintelor ori al silabelor, ci să-l pună acolo, unde zace el la pronunțarea lor verbală, și întru toate acestea să redea cu fidelitate ideea, sensul textului cântării. Cântărețul bisericesc trebuie să execute cântarea cu umilință și în mod natural. La executarea cântării, cântărețul trebuie sa fie pătruns de cuprinsul ei și aceasta să o arate prin exteriorul său. La acele cântări, care sunt împreunate cu inchinare, ori cu îngenunchere, ori cu metanii, să facă aceasta și cântărețul; la executarea cântărilor, să se ferească de toată necuviința, să nu se întoarcă cu fața spre popor, să nu bată cu picioarele, să nu-și schimonosească fața, să nu tot întindă partea cea dinainte a grumazului, să nu gesticuleze necontenit cu mâinile”.

În urma discuțiilor s-au accentuat următoarele aspecte:

 1. Un factor care contribuie la relația preot-cântăreț este familia cântărețului. În mod firesc un om așezat cu o familie armonioasă, cu copii inspiră încredere celorlalți credincioși din Biserică și totodată un exemplu demn de urmat;
 2. Încadrarea profesională este un alt aspect care poate fi luat în considerare.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Diaconu Cristian Valentin, a mulţumit părintelui paroh Mitu Pascal pentru organizarea cercului pastoral, precum și celorlalți preoți pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR. 4
„Sfântul Serafim de Sarov”

 

În data de 31.10.2023, la Parohia Dumbrăveni I, comuna Dumbrăveni, păstorită de către părintele Ioniță Vasile, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul Pastoral Nr. 4, aşezat sub patronajul „Sfântului Serafim de Sarov”, coordonat de părintele Chelba Constantin.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea Tainei Sfântului Maslu, urmată de susținerea prelegerii cu tema „Rolul bunicilor în formarea tinerei generații”, de către P.C. Pr. Ioniță Vasile.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Mulţi oameni de vârstă mijlocie au primit primele lecţii de credinţă tocmai de la bunici, şi aceste amintiri din copilărie i-au ajutat să găsească apoi drumul către biserică. De ce bunicile şi bunicii aceştia au înţelepciune şi câteodată îşi educă foarte bine nepoţii? Deoarece cresc a doua generaţie de copii şi au tras învăţături din greşelile tinereţii lor.

Copilul va învăta să își prețuiască mai mult familia și să își aprecieze părinții, pentru că poveștile bunicilor despre năzbâtiile părinților atunci cand erau și aceștia copii, îi fac să pară mai umani și să coboare de pe acel piedestal al rolului părintesc. În plus, este minunat să vezi cât de fascinați sunt micuții atunci când află mai multe despre indentitatea lor, cine sunt, de unde provin. Acest lucru îi va face să se simtă unici, speciali și vor învăța să se prețuiască mai mult. Bunicii par că le știu pe toate și cu siguranță experiența lor de viață se va dovedi utilă în momentele dificile ale nepoților, chiar și atunci când aceștia vor ajunge la maturitate și vor avea nevoie de un sfat înțelept. De aceea și revederea după un timp al bunicilor cu nepoții lor este atât de emotionantă, ce radiază numai bucurie”.

În urma discuțiilor s-au accentuat următoarele aspecte:

 1. Bunicul sădește în inima copilului credința, valorile morale, ancora de care se leagă începutul de viață al nepoților pentru mersul lor în viața. Copilul este ca un burete, absoarbe tot ceea ce vede și aude, în jurul său. Copilul e foarte atent la ceea ce faci. Mesajul educațional al părinților trebuie să fie și mesajul bunicilor pentru copil;
 2. Copii bunicilor, adică cei maturi, trebuie să ţină minte: cum se vor purta ei cu părinţii lor, aşa se vor purta mai apoi şi copiii lor cu ei.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Diaconu Cristian Valentin, a mulţumit părintelui paroh Ioniță Vasile pentru organizarea cercului pastoral, precum și celorlalți preoți pentru participare.

 

CERC PASTORAL NR. 5
„Sfântul Nectarie”

 

În data de 10.10.2023, la Parohia Stânca, din comuna Zvoriștea, păstorită de către părintele Aniței Dumitru din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei si Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul pastoral-misionar Nr. 5, aşezat sub patronajul ,,Sfântului Nectarie”, coordonat de părintele Nichitean Constantin.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea Tainei Sfântului Maslu, urmată de susținerea prelegerii cu tema „Povețele bătrânilor și aplicarea lor în parohie” de către P.C. PR. Aniței Dumitru.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Mare importanţă au bunicii şi părinţii pentru viaţa noastră spirituală. S-o ascultăm, de exemplu, pe mama fraţilor Macabei dăscălindu-şi fiul: Fiule, fie-ţi milă de mine, care în pântece te-am purtat nouă luni şi te-am alăptat trei ani şi te-am hrănit şi te-am adus la vârsta aceasta şi te-am crescut, purtându-te în braţe. Rogu-te, fiule, ca, la cer şi la pământ căutând şi văzând toate cele ce sunt într-însele, să cunoşti că din ce n-au fost le-a făcut Dumnezeu şi pe neamul omenesc așijderea l-a făcut (2 Macabei 7, 27-28).

Bunica şi mama ne povestesc cum S-a născut Domnul Hristos în ieslea Betleemului, ne învaţă să colindăm, ne relatează Patimile cele înfricoșătoare din Vinerea Mare și ne luminează sufletul cu bucuria Învierii. Ele ne şi deprind să participăm la Denii şi la măreaţa slujbă de la Paşti. Ele ne învaţă să ne spovedim şi ne conving că în Sfânta Împărtăşanie e prezent chiar Hristos Cel înviat din morţi” .

În urma discuțiilor s-au accentuat următoarele aspecte:

 1. Când suntem tineri şi plini de putere, nu ştim bine ce să facem şi avem nevoie de sfatul bătrânilor, iar la bătrâneţe puterile ne scad, dar îi putem sfătui pe alţii. Preocupările sfinte şi dragostea faţă de spiritualitatea neamului nostru ne provin din adânc de dalbe datini prin bunicii şi părinţii noştri;
 2. Dacă părinţii noştri trupeşti au mare importanţă pentru viaţa noastră spirituală, cei duhovniceşti au un rol covârşitor. Noi nici nu putem concepe o viaţă spirituală normală fără un părinte duhovnicesc. Pentru că duhovnicul este omul care, datorită mortificării patimilor şi nepătimirii pe care o dobândește, devine cunoscător al lucrurilor dumnezeiești şi are faţă de lucrurile omenești o dreaptă judecată, datorită căreia, fără niciun pericol pentru el, știe să-i călăuzească pe alții pe calea lui Dumnezeu;

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Diaconu Cristian Valentin, a mulțumit părintelui paroh Aniței Dumitru pentru organizarea cercului pastoral, precum și celorlalți preoți pentru participare. 

CERCUL PASTORAL NR. 6
„Sfântul Ștefan cel Mare”

 

În data de 05.10.2023, la Parohia Cajvana II, oraș Cajvana, păstorită de către părintele Rezuș Radu Sorinel, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul Pastoral Nr. 6, aşezat sub patronajul „Sfântului Ștefan cel Mare”, coordonat de către părintele Davidoaia Gheorghiță.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea Tainei Sfântului Maslu, urmată de susținerea prelegerii cu tema Atitudinea actuală a persoanelor vârstnice față de preot și Biserică” , de către P.C. Pr. Hopulele Bogdan.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Practica religioasă ocupă un loc important în viața persoanelor în vârstă. Vârsta a treia pare să favorizeze o deschidere specială spre transcendent. Drept confirmare ne sunt, printre altele, asidua și trăita lor participare la activitățile liturgice; întoarcerile neașteptate ale multor bătrâni care se apropie de Biserică după lungi ani de îndepărtare; spațiul important rezervat rugăciunii, care reprezintă o contribuție prețioasă la capitalul spiritual de slujbe și rugăciuni din care Biserica se bucură din belșug.

Adesea trăită în mod simplu, dar pentru aceasta nu mai puțin profund, religiozitatea persoanelor în vârstă de ambele sexe este determinată și de mai marea sau mai mica intensitate cu care a fost trăită credința în precedentele etape ale vieții – este destul de diversificată.”.

           În urma discuțiilor s-au accentuat următoarele aspecte:

 1. Atitudinea persoanelor vârstnice față de preot și de Biserică depinde pe deoparte de educația pe care au primit-o în copilărie în sânul familiei și cultivată apoi în timpul vieții înbiserică, iar pe de altă parte depinde de implicarea preotului în viața omului, atât la început cât mai ales spre sfârșitul vieții;
 2. Filantropia creştină a îmbrăţişat nevoile bătrânilor nu doar ca pe o chestiune de asistență socială, ci a întărit întotdeauna importanța spirituală a prețuirii vârstnicilor, ca fiind tezaure vii de experiență, răbdare, perseverență, dreaptă măsură și înțelepciune, acumulate de-a lungul întregii vieți și primite, la rândul lor, de la generațiile anterioare.
 3. Biserica este locul în care diferitele generații sunt chemate să împărtășească planul de iubire al lui Dumnezeu printr-un raport de schimb reciproc de daruri cu care fiecare este îmbogățit prin harul Duhului Sfânt. Un schimb în care persoanele în vârstă poartă valori religioase și morale care reprezintă un bogat patrimoniu spiritual pentru viața comunităților creștine, a familiilor și a lumii.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Diaconu Cristian Valentin a mulţumit părintelui paroh Rezuș Radu Sorinel pentru organizarea cercului pastoral, precum și celorlalți preoți pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR. 7
„Sfântul Ciprian”

 

În data de 17.10.2023, la Parohia Corocăiești, comuna Verești, județul Suceava păstorită de către părintele Croitoru Iustin, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul Pastoral Nr. 7, aşezat sub patronajul ,,Sfântului Ciprian”, coordonat de părintele Cobzaru Andrei-Alin.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea Tainei Sfântului Maslu, urmată de susținerea prelegerii cu tema: „Pastorația în contextul actual: sate îmbătrânite, război, imigrație, ideologii imorale, pervertirea credinței, etc.” de către P.C. Pr. Croitoru Iustin.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Pentru ca misiunea preotului să fie eficientă trebuie să fie susţinut, pe lângă calităţile lui, de propria lui familie. Creştinii au nevoie de o familie model care să-i ajute în a-şi regăsi propriile repere iar familia preotului tinde să fie pentru ei acest reper. Cele trei fronturi de actiune ale preotului se opresc la cele trei dimensiuni în cadrul cărora preotul îşi desăvârşeşte lucrarea – stabilitatea/echilibrul duhovnicesc al preotului transmise comunităţii parohiale şi mai apoi lumii în general.

Constituirea parohiei şi a întregii vieţi duhovniceşti se face cu un singur scop – îndumnezeirea membrilor ei. Acesta este scopul care trebuie să rămână neschimbabil de-a lungul veacurilor. Misiunea şi pastoraţia, Preoţii nu au dreptul să facă din misiune o preocupare secundară. Preotul se leagă de parohia sa mai ales prin casa şi familia sa”.

În urma discuțiilor s-au accentuat următoarele aspecte:

 1. Pastorația vârstnicilor reprezintă un aspect important al slujirii în comunitatea creștină. Este o responsabilitate de a oferi îngrijire spirituală și suport emoțional vârstnicilor în biserici și în comunitate;
 2. Plecarea românilor în diaspora naşte şi o serie de probleme cum ar fi creşterea ratei divorţurilor, creşterea numărului de copii abandonaţi ori lăsaţi în grija rudelor. Biserica Ortodoxă Română combate aceste fenomene prin slujbe, cateheze, programe liturgice care să răspundă concret nevoilor pastorale ale credincioşilor, prin vizite pastorale, prin şcolile duminicale pentru copiii migranţilor şi prin intensificarea vieţii liturgice.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Diaconu Cristian Valentin a mulţumit părintelui paroh Croitoru Iustin pentru organizarea cercului pastoral, precum și celorlalți preoți pentru participare.

 

A consemnat Arhidiacon Nicşan Valentin