Cercurile Pastorale din Protopopiatul Suceava I desfășurate în luna decembrie 2022

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, sub îndrumarea sectorului de Misiune pastorală și actualitate creștină al Centrului eparhial – Suceava, în toate protopopiatele eparhiei s-au desfășurat în luna decembrie întâlniri ale cercurilor pastorale.

CERCUL PASTORAL NR. 1
„Sfântul Mare Mucenic Dimitrie”

 

În data de 08.12.2022, la Parohia „Sfântul Gheorghe- Mirăuți” din orașul Suceava păstorită de către părintele Hostiuc Florin, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul Pastoral Nr. 1, aşezat sub patronajul „Sfântului M. Mucenic Dimitrie”, coordonat de părintele Duţuc Adrian.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea Acatistului Sfântului Gheorghe, urmată de susținerea prelegerii cu tema „Isihaști din Bucovina. Arhimandritul Vartolomei Măzereanu” de către P.C. Pr. Dr. Martiniuc Ionel Mugurel.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„În ciuda faptului că mulţi dintre monahii moldoveni s-au văzut nevoiţi să părăsească mănăstirile din această parte a Moldovei care va fi cunoscută sub numele de Bucovina, arhimandritul Vartolomei Măzereanu, cu toate că a avut ocazia să rămână în Moldova, a preferat de fiecare dată să se întoarcă la mănăstirea sa de metanie, Putna, unde a împărtășit novicilor tainele rugăciunii. Mulţi dintre monahii plecaţi de aici, au fost ierarhi destoinici ai eparhiilor care le-au fost încredinţate spre păstorire. După anul 1774, după cum observăm, anul ocupării acestui ţinut de către trupele habsburgice, desfăşoară o rodnică activitate de îndrumător al celei mai importante şcoli teologice româneşti rămase în funcţiune. Celelalte şcoli care au funcţionat pe lângă mănăstirile Dragomirna, Voroneţ, Sf. Ilie şi Solca, fie au fost închise ca în cazul celei de la Solca, fie mare parte din monahi au trecut în Moldova, exemplu fiind cu cei de la mănăstirea Dragomirna care au trecut la Secu şi Neamţ în frunte cu Paisie Velcicovschi, fie au fost transferate în alte centre, cum s-a întâmplat cu şcoala clericală de pe lângă mănăstirea Sf. Ilie de lângă Suceava. A purtat o frumoasă corespondență cu starețul mănăstirii Dragomirna”.

În urma discuțiilor, s-au accentuat următoarele aspecte:

 1. Arhimandritul Vartolomei Măzereanu a lăsat în urma sa o bogată literatură teologică şi istorică, care în afară de cele enumerate mai sus, depăşeşte cifra de 80 de titluri. Opera sa de traducere nu s-a limitat doar la domeniul teologic, ci a avut preocupări filozofice, dar s-a orientat şi spre cele geografice. În domeniul traducerilor teologice a îmbrăţişat toate ramurile teologiei contribuind prin varietatea lucrărilor traduse la îmbogăţirea literaturii de specialitate în cadrul teologiei româneşti;
 2. Activitatea sa culturală s-a împletit cu cea administrativă, conducând destinele a două din mănăstirile Bucovinei: Putna şi Solca. La fiecare din aceste locaşuri monahale a gospodărit averile pe care le deţineau, punându-le în slujba luminării odraslelor de negustori, mici boieri, fii de preoţi şi mari boieri, prin susţinerea şcolilor care funcţionau pe lângă ele;
 3. Arhimandritul Vartolomei Măzereanu este modelul călugărului bucovinean şi moldovean, harnic, zelos, bun naţionalist şi iubitor de ştiinţă, cu care Biserica Ortodoxă din Bucovina se poate mândri şi, de aceea, se cuvine ca memoria sa, să fie eternă. Acesta face parte din lunga listă de monahi cărturari ortodocşi, care şi-au adus şi îşi aduc permanent contribuţia la îmbogăţirea culturii teologice româneşti şi la dezvoltarea limbii.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Iustin Croitoru, a mulţumit părintelui paroh Hostiuc Florin pentru organizarea cercului pastoral, precum și celorlalți preoți pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR. 2
„Sfântul Apostol Andrei”

 

În data de 12.12.2022, la Parohia „Sfinții Arhangheli” – Ițcani, din orașul Suceava, păstorită de către părintele Bîrsan Ioan, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul Pastoral Nr. 2, aşezat sub patronajul „Sfântului Apostol Andrei”, coordonat de părintele Husarciuc Gheorghe.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea Tainei Sfântului Maslu, urmată de susținerea prelegerii cu tema„Sfântul Grigorie Palama și importanța rugăciunii lui Iisus în viața bisericii” de către P.C. Pr. Cotleț Marius.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„După Sfântul Grigorie, mintea trebuie să se detașeze de lucrurile dinafară, de răspândirea ei în lume și trebuie să-și îndrepte atenția spre inimă. De îndată ce-și vede îngrozitoarea mască ce o poartă prin permanentul ei vagabondaj, văzându-și urâțenia, cu amărăciune hotărăște curățirea ei. Când ai îndepărtat această urâtă mască a omului superficial, mintea se întoarce în inima ta și acolo se roagă lui Dumnezeu în taină. Astfel se capătă rugăciunea minții. Apoi Dumnezeu îți dă harul numit pacea gândurilor, o pace care aduce smerenia, care este indispensabilă tuturor virtuților. De la pacea gândurilor și de la smerenie vin toate celelalte virtuți în centrul cărora se află iubirea˝.

         În urma discuțiilor, s-au accentuat următoarele aspecte:

 1. Mântuirea noastră înseamnă să ne păstrăm mintea întru Domnul. Valoarea minții noastre o reprezintă prudența, precum și forța discernământului a ceea ce este bun și rău, atâta vreme cât continuăm să păstrăm poruncile lui Hristos. Dar atunci când mintea Îl părăsește pe Dumnezeu, atunci și prudența se risipește și se transformă în imprudență, desfrânând în lucrurile dinafară;
 2. Virtuțile sunt medicamente pentru bolile sufletului și pentru patimi, în vreme ce contemplarea lui Dumnezeu reprezintă rodul unui suflet sănătos;
 3. Isihasmul este tăcerea minții, care înseamnă odihnă dinspre partea lumii și revenirea minții în inimă. Iată ce te face să fii cu adevărat ortodox. Este fundamentul dogmelor și al tuturor adevărurilor de credință. În afara acestuia nu există nici o teologie adevărată .

         În încheiere, părintele misionar protopopesc, Iustin Croitoru, a mulţumit părintelui paroh Bîrsan Ioan pentru organizarea cercului pastoral, precum și celorlalți preoți pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR. 3
„Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”

 

În data de 15.12.2022, la parohia Fetești, comuna Adâncata,  păstorită de către părintele Căuneac Constantin, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul Pastoral Nr. 3, aşezat sub patronajul ,,Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil”, coordonat de părintele Mitu Pascal.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea slujbei Aghezmei și a Tainei Sfântului Maslu, urmată de susținerea prelegerii cu tema „Mari duhovnici isihaști din Țara Moldovei , de către P.C. Pr. Căuneac Constantin.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

Ieroschimonahul Paisie Olaru, părintele nostru duhovnicesc şi ales povăţuitor către Hristos al multor suflete – călugări şi mireni –, s-a născut la 20 iunie 1897, în satul Stroieşti, comuna Lunca, judeţul Botoşani, primind la botez numele de Petru. Părinţii săi, Ioan şi Ecaterina, erau oameni săraci, dar cu multă evlavie şi frică de Dumnezeu, dând celor cinci copii ai lor o bună creştere duhovnicească. Tatăl său era pădurar, iar mama sa, casnică. După ce face şcoala primară, merge la armată şi ia parte la primul Război Mondial.

Fiind de mic ales de Dumnezeu pentru viaţa monahală, în anul 1921 a intrat în obştea Schitului Cozancea (Botoşani), unde se nevoieşte ca un adevărat sihastru aproape 30 de ani. În anul 1922, la 9 iunie, a fost tuns în monahism ca schimonah, primind numele de Paisie.

După câţiva ani de ascultare, se retrage la linişte în pădurea de alături. Aici îşi face o mică chilie cu paraclis de lemn şi duce viaţă pustnicească mulţi ani, crescând câţiva ucenici aleşi, printre care şi pe Arhimandritul Cleopa Ilie, cu toţi fraţii lui. Nevoinţa lui era aceasta: practica rugăciunea lui Iisus, iar noaptea citea la Psaltire; postea zilnic până seara, îngrijea de părinţii bolnavi din mănăstire şi nu lipsea niciodată de la slujbele bisericii.

Între anii 1949-1953, se nevoieşte în Mănăstirea Slatina (Suceava), ca duhovnic, stareţ fiind Arhimandritul Cleopa Ilie. Din primăvara anului 1954, revine la Mănăstirea Sihăstria şi este duhovnic al întregii obşti şi a mii de credincioşi din toată ţara, timp de peste 30 de ani, până la sfârşitul vieţii sale. Fiind foarte iubitor de singurătate şi de linişte, între anii 1972-1984 s-a nevoit la Schitul Sihla, ca sihastru desăvârşit, avându-şi chilia aproape de peştera Sfintei Preacuvioasei maicii noastre Teodora. Aici se îndeletnicea numai cu rugăciunea, cu postul şi cu spovedania zilnică a călugărilor şi mirenilor, ajungând cel mai renumit şi căutat duhovnic din toate colţurile ţării”.

În urma discuțiilor s-au accentuat următoarele aspecte:

 1. Importanța isihasmului si a monahismului românesc, mari duhovnici și isihaști din Moldova, Părintele Ilie Cleopa, Paisie Olaru, Ioanichie Moroi, Ioanichie Bălan, Iustin Pârvu, Părintele Proclu;
 2. Isihasmul romanesc, care reuseste să țină împreună verticala contemplației lui Dumnezeu cu orizontala făptuirii și a grijii față de cei saraci prin intermediul vieții liturgice, devine expresia unui creștinism integral pe care Biserica trebuie să-l practice mai ales în contextul spiritual, cultural si social al vremii în care trăim, pentru renașterea spirituală și morală a neamului.

            În încheiere, părintele misionar protopopesc, Iustin Croitoru, a mulţumit părintelui paroh Căuneac Constantin pentru organizarea cercului pastoral, precum și celorlalți preoți pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR. 4
„Sfântul Serafim de Sarov”

 

În data de 16.12.2022, la Parohia Plopeni, oraș Salcea, păstorită de către părintele Mihoc G. George, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul Pastoral Nr. 4, aşezat sub patronajul „Sfântului Serafim de Sarov”, coordonat de părintele Chelba Constantin.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea Tainei Sfântului Maslu, urmată de susținerea prelegerii cu tema „Fecioara Maria, prototip al vieții isihaste la Sfântul Grigorie Palama, de către P.C. Pr. Mihoc N. George.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Sfântul Grigorie Palama, în lucrarea Trei capitole despre rugăciune și curăția inimii, plecând de la definiția apofatică dionisiană a lui Dumnezeu ca Bine transcendent, a Cărui milă nu poate fi câștigată de la distanță ci numai prin comuniunea și unirea cu el, arată mai apoi că această unire se realizează prin practica isihastă a întoarcerii minții spre ea însăși, unde se întâlnește cu Dumnezeu prin rugăciunea neîncetată. Unindu-se cu Dumnezeu, care e în același timp Monadă și Triadă, inteligența însăși devine în același timp unitară și triadică: inteligență, cuvânt și duh (nous, logos, pneuma). Sf. Grigorie subliniază în mod esențial că inteligența nu se curăță decât prin curăția tuturor facultăților sufletului (canalele trebuie să fie curate) ca o aluzie la supraevaluarea dimensiunii intelectuale în detrimentul celei morale și duhovnicești la umaniștii bizantini.”

             În urma discuțiilor s-au accentuat următoarele aspecte:

 1. Întruparea lui Hristos în pântecele Fecioarei Maria conferă trupului omenesc o cinste dumnezeiască și adevărata lui împlinire: Te-ai făcut Mamă a Lui Dumnezeu; ți-ai unit mintea cu Dumnezeu; ai Unit pe Dumnezeu cu un trup; L-ai făcut pe Dumnezeu Fiu al omului și pe om fiu al Lui Dumnezeu;
 2. Prin contribuția sa, Sf. Grigorie Palama a reușit să surprindă superioritatea isihasmului într-o lume marcată de conflicte și interese. Promovând lepădarea de cele ce țin de simțuri, el ne pune în lumină adevăratul model al iubirii de Dumnezeu, Fecioara Maria, și ceea ce înseamnă această iubire: să nu te saturi niciodată să-L dorești.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Iustin Croitoru, a mulţumit părintelui paroh  Mihoc G. George pentru organizarea cercului pastoral, precum și celorlalți preoți pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR. 5
„Sfântul Nectarie”

 

În data de 13.12.2022, la Parohia Stânca, din comuna Zvoriștea, păstorită de către părintele Aniței Dumitru, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei si Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul pastoral-misionar Nr. 5, aşezat sub patronajul ,,Sfântului Nectarie”, coordonat de părintele Nichitean Constantin.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea Tainei Sfântului Maslu și participarea la concertul de colinde, urmată de susținerea prelegerii cu tema „Preotul contemporan între activismul personal și trăirea duhovmnicească ” de către P.C. Pr. Aniței Dumitru.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Din scrierile Sfinţilor Părinţi reiese că nu există nimic mai înfricoşător şi în acelaşi timp mai fericit decât slujirea de păstor. Acest dublu aspect de sublimitate şi de responsabilitate maximă a fost sesizat şi subliniat de toţi păstorii cei mari ai creştinătăţii din toate timpurile. Sfântul Grigorie de Nazianz subliniază faptul că misiunea obligatorie în pastoraţie este restaurarea chipului lui Dumnezeu în om şi pentru acest lucru păstorului turmei i se cere o stăruinţă şi o dragoste fără egal: „el nu trebuie să se odihnească – zice Sfântul Grigorie – până ce nu ridică din noi în păstoriţii săi chipul lui Dumnezeu, slăbit şi desfigurat de păcat. El nu trebuie să înceteze să cureţe şi să înfrumuseţeze acest chip comparându-l mereu cu frumuseţea absolută a originii care este Dumnezeu. Mântuitorul Iisus Hristos îi este model şi de lucru şi de urmat şi de el şi de credincioşii săi” .  De aceea, preotul trebuie să lupte din toate puterile, să înfrunte toate primejdiile, să folosească toate doctoriile pentru mântuirea credincioşilor săi, ale sufletelor nemuritoare ale acestora: „Aceste suflete vor fi copleşite de chinuri veşnice sau împodobite cu laude veşnice după  cum  preotul le-a lăsat pe calea virtuţii”.  Prin misiunea sa, preotul continuă pe pământ opera de sfinţire şi de mântuire a Mântuitorului Hristos. Sfântul Grigorie aminteşte: Preotul va da seama înaintea lui Dumnezeu pentru fiecare păstorit, pentru fiecare suflet. El se va mântui sau se va pierde împreună cu credincioşii săi prin ceea ce a făcut pentru mântuirea lor. El nu este în Biserică o cifră, un credincios, el este capul unei comunităţi, conducătorul familiei, al turmei lui duhovniceşti. El trăieşte şi slujeşte nu numai pentru sine, pentru ea. Prin ea se îndreaptă înaintea lui Dumnezeu .”

În urma discuțiilor s-au accentuat următoarele aspecte:

 1. Pentru a-şi duce la bun sfârşit misiunea, preotul trebuie să se impună prin viaţa sa morală pilduitoare, pentru că altfel cum ar putea preotul să păstreze sănătos şi nepieritor acest trup al lui Hristos, Biserica, de nu ar şti să-şi vindece răuldin  suflet  şi  să  se  ridice la o virtute cu adevărat mai presus decât cea omenească;
 2. Cea dintâi virtute a adevăratului preot şi fundamentul preoţiei creştine este credinţa în Dumnezeu, în puterea Lui, în nobleţea şi vrednicia misiunii sacerdotale, în valoarea şi preţul extraordinar de mare al sufletelor încredinţate spre păstorire. Chemat de Dumnezeu Care este dragoste, preotul este prin definiţie răspânditorul dragostei. Legea supremă a preotului este legea dragostei, o dragoste curată, totală, fără rezerve faţă de orice om, dar mai ales faţă de credincioşii săi;
 3. Misiunea pe care o are de îndeplinit preotul, presupune o pregătire temeinică şi minuţioasă, prisositoare, spre a putea răspunde cu cinste şi îndatoririlor sale sacerdotale şi misionare, dar şi rostului său în viaţa socială.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Iustin Croitoru, a mulţumit părintelui paroh Aniței Dumitru pentru organizarea cercului pastoral, precum și celorlalți preoți pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR. 6
„Sfântul Ștefan cel Mare”

 

În data de 13.12.2022, la Parohia Soloneț, comuna Todirești, păstorită de către părintele Grigorean Vasile, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul Pastoral Nr. 6, aşezat sub patronajul ,,Sfântului Ștefan cel Mare”, coordonat de către părintele Davidoaia Gheorghiță.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea Acatistului Sfântului Spiridon, urmată de susținerea prelegerii cu tema Isihasmul – o  alternativă  necesară  în  fața  secularizării de către P.C. Pr. Grigorean Vasile.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Isihasmul  poate  oferi  posibilitatea  de  a  trăi  viața  în  Hristos,  ținta  spre  care  e  chemat  creștinul.  Rugăciunea  nu  reprezintă  în  sine  scopul  vieții,  nu  constituie  o  formulă  magică  precum  adesea  e  înțeleasă,  ci coborârea  minții  în  liniștea  inimii  și  a  unirii  acesteia  cu  Hristos,  este  acea  stare  despre  care  ne  mărturisește Apostolul  Pavel:  „Și  nu   mai  trăiesc  eu,  ci  Hristos  trăiește  în  mine”, scopul  rugăciunii  devenind „conștientizarea  harului  baptismal,  o  întâlnire  personală  cu  Hristos.” Punctul  nostru  de  plecare,  dacă  dorim  să  stăm  să  ne  rugăm, trebuie  să  fie  convingerea  că  suntem  păcătoșii  care  avem  nevoie  de  mântuire,  că  suntem  despărțiți  de  Dumnezeu  și  că  nu  putem  trăi  fără  El.  Abia  în  momentul  în  care  conștientizăm  starea  reală  a  sufletului  nostru, valoarea  imensă  pe  care  o  posedă  acesta  și  măsura  în  care  ajungem  să  atingem  divinitatea,  abia  atunci  reușim  să  punem  bazele  practicii  isihasmului.  Sfântul  Nicodim  Aghioritul  spune  că „rugăciunea  inimii  aparține  tuturor,  atât  monahilor,  cât  și  mirenilor ”,  prin  urmare,  nu  este  justificată  opinia  conform  căreia  rugăciunea  lui  Iisus  ar  fi  strict  destinată  mediului  monahal. ”

În urma discuțiilor s-au accentuat următoarele aspecte:

 1. Învățarea isihastă este  mai  actuală  ca  oricând  și  poate  corecta  și  înfrunta  problemele  de  azi,  precum umanismul,  transumanismul,  iubirea  de  sine,  egoismul,  secularismul,  ateismul,  postmodernismul  revigorând  relația  cu  Iisus  Hristos,  făcând-o  tot  mai  conștientă  și  arătând  caracterul  universal  și  de  continuitate  a  Proniei  lui Dumnezeu,  adevărata  Icoană  a  Ortodoxiei  de  pretutindeni;
 2. În contextul lumii  actuale,  în  care  efectele  secularizării  lipsite  de  moralitate  se  resimt  din  ce  în  ce  mai  mult,  este  absolut  necesar  cunoașterea  teologiei,  a  vieții  și  misiunii  Sfinților  Părinți;
 3. Exemplul personal al  clericilor,  monahilor  și  nu  în  ultimul  rând  al  mirenilor,  în  ceea  ce  privește  trăirea conștientă  a  unei  vieți  în  Hristos,  după  modelul  patristic,  poate  reprezenta  cea  mai  rodnică  metodă  de  misiune  printre  cei  ce  se  află  în  căutarea  rostului  lor  în  lume  și  a  căii  celei  adevărate;

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Iustin Croitoru a mulţumit părintelui paroh Grigorean Vasile pentru organizarea cercului pastoral, precum și celorlalți preoți pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR. 7
„Sfântul Ciprian”

 

În data de 14.12.2022, la Parohia Corocăiești, comuna Verești, județul Suceava păstorită de către părintele Croitoru Iustin, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul Pastoral Nr. 7, aşezat sub patronajul ,,Sfântului Ciprian”, coordonat de părintele Cobzaru Andrei-Alin.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea Tainei Sfântului Maslu, urmată de susținerea prelegerii cu temaSfântul Grigorie Palama și importanța rugăciunii lui Iisus în viața Bisericiide către P.C. Pr.  Cernăuțan Gabriel.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Efectul rugăciunii neîncetate se reflect după Sfântul Grigorie Palama prin primirea de către credincios a multor daruri și binecuvântări duhonicești: „Dumnezeu, cunoscătorul celor ascunse, vede rugăciunea minții tale și o răsplătește cu daruri arătate și mari. Pentru că aceasta este rugăciunea adevărată și desăvârșită și ea umple sufletul de harul dumnezeiesc și de darurile (harismele) duhovnicești. Căci cu cât închizi mirul mai mult în vas, cu atât vasul răspândește mai multă mireasmă. Așa e și cu rugăciunea: cu cât o întipărești mai mult în inima ta, cu atât o umple mai mult de harul dumnezeiesc. Această rugăciune a minții este cea care urcă până la tronul lui Dumnezeu și se păstrează în cupe de aur ca să fie tămâiat cu ea Domnul, precum zice Ioan Cuvântătorul de Dumnezeu în Apocalipsă: „Și douăzeci și patru de bătrâni au căzut înaintea Mielului, având fiecare alăute și cupe de aur pline de tămâie, care sunt rugăciunile Sfinților”(Apocalipsa 5,7)”.

În urma discuțiilor s-au accentuat următoarele aspecte:

 1. Scopul Rugăciunii lui Iisus este acela de a lumina inima credinciosului și de a-l îndrepta spre iubirea eternă a lui Dumnezeu. Sfântul Grigorie Palama susține că: „Această rugăciune a minții este o lumină care luminează totdeauna sufletul omului și aprinde inima lui cu flăcările iubirii lui Dumnezeu. Ea este o verigă care ține uniți și împreunați pe Dumnezeu și omul. O, har neasemănat al rugăciunii minții! Ea face pe om să fie totdeauna în convorbire cu Dumnezeu. O, lucrare cu adevărat minunată și deosebită!;
 2. Rugăciunea lui Iisus este o rugăciune pentru toate timpurile. Fiecare o poate rosti pretutindenea și totdeauna. Alături de sfaturile unui duhovnic ea devine vie și lucrătoare. Ea este potrivită atât celui începător în cele ale duhovniciei cât și celui cu mai multă experiență;
 3. Rugăciunea lui Iisus este singura rugăciune care are această putere de a uni mintea cu inima, făcându-ne astfel oameni integri, oameni duhovnicești. Sunt atâtea momente irosite în viața noastră. De pildă, stăm la niște cozi sau așteptăm autobuzul. Nu lăsa să-ți fugă mintea în toate părțile! Roagă-te cu Doamne Iisuse și, încet-încet, se va face un vad, o cărare de lumină între minte și inimă și vei simți această mare pace și bucurie lăuntrică. Folosul acestei rugăciuni este cu adevărat foarte mare. Se grupează în jurul ființei celui care se roagă tot acest cosmos care ne înconjoară, iar credinciosul îl privește cu bunătate, cu liniște, cu dragoste.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Croitoru Iustin, a mulţumit preoților pentru participare și părintelui Cernăuțan Gabriel pentru prezentarea referatului.

 

A consemnat, Arhid. Nicşan Valentin