Cercurile Pastorale din Protopopiatul Suceava I desfășurate în luna august 2021

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, sub îndrumarea sectorului de Misiune pastorală și actualitate creștină al Centrului eparhial – Suceava, coordonat de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, în toate protopopiatele eparhiei s-au desfășurat, cu respectarea tuturor măsurilor sanitare, în luna august întâlniri ale cercurilor pastorale.

CERCUL PASTORAL NR. 1

În data de 30.08.2021, la Parohia ,,Sfinții Arhangheli- Pacea I”, din orașul Suceava păstorită de către părintele Hisem Ștefan-Dobrin, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei si Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul pastoral-misionar I, aşezat sub patronajul „Sfântului M. Mucenic Dimitrie”, coordonat de părintele Duţuc Adrian.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea slujbei Acatistului Sfinților Arhangheli, urmată de susținerea prelegerii cu tema „Semnificația și importanța slubjei de înmormântare și a parastaselor ” de către P.C. Pr. Hisem Ștefan-Dobrin.

 Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte :

 ,,Învățătura de credință este precis exprimată de Sfinții Părinți: ,,Noi știm că dacă unul dintre noi cade, acela cade singur; dar nimeni nu se mântuiește singur singurel. Oricine se mântuie în Biserică (adică în comuniune cu ceilalți) în calitate de mădular al Ei, laolaltă cu ceilalți membri! Când spunem în Biserică, o spunem știind că Biserica cuprinde pe toți cei care mărturisesc credința în Domnul Iisus Hristos, adică ,,cele din cer, cele de pe pământ și cele dedesubt”, pentru că toți trebuie să fie mărturisitori. Ca urmare și rugăciunile sunt destinate deopotrivă celor din cer, celor de pe pământ și celor de dedesubt. În acest sens spun Părinții că ,,noi intrăm în legătură cu sufletele celor plecați din această lume, sfinții sau păcătoșii, pe calea rugăciunii”, pentru că este posibil să se schimbe starea celor adormiți, căci Dumnezeu nu judecă defintiv sufletul după moarte.”

 În urma discuțiilor, în plen s-au propus spre realizare următoarele aspecte:

 1. Uniformizarea slujbei de înmormântare și a parastaselor;
 2. Atenție si cinste acordată celor trecuți în rândurile drepților prin păstrarea curățeniei în cimitire;
 3. Necesitatea intensificării catehezelor şi a predicilor în care să fie prezentate şi slujbele bisericeşti, necesitatea unor modele de predici pentru preoţi care să fie un îndreptar la slujba parastasului şi a înmormântării.

 În încheiere, părintele misionar protopopesc, Iustin Croitoru, a mulţumit părintelui paroh Hisem Ștefan-Dobrin pentru organizarea cercului pastoral, precum și celorlalți preoți și profesori de religie pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR. 2

În data de 16.08.2021, la Parohia ,,Izvorul Tămăduirii”, din orașul Suceava păstorită de către părintele Stamatin Laurențiu, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei si Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul pastoral-misionar II, aşezat sub patronajul „Sfântului Apostol Andrei”,coordonat de părintele Husarciuc Gheorghe.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea slujbei Acatistului Buneivestiri, urmată de susținerea prelegerii cu tema „Semnificația și importanța slujbei de înmormântare și a parastaselor”, de către P.C. Pr. Cotleț Marius-Constantin..

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

,,Cât suntem în această lume, fluviul Timpului duce cu sine totul, și duce pentru că în lumea aceasta nimic nu are rădăcină tare, nimic nu are tărie interioară. ,,Toate sunt mai înselătoare decât visurile”, așa cum citim în Samoglasnele lui Ioan Monahul: ,,O clipă numai, și pe toate acestea moartea le primește. Ci întru lumina feței tale, Hristoase, și întru îndulcirea feței tale, pe cel ce l-ai ales odihnește-l, ca un iubitor de oameni!” Cel care moare cu cugetul la Hristos, moare cu zâmbetul vieții pe chip.”

În urma discuțiilor, în plen s-au propus spre realizare următoarele aspecte: 

 1. Sfânta Liturghie este cea mai mare jertfă care se aduce și pentru cei vii și pentru cei morți, iar toți cei pomeniți în cadrul ei au parte de împărtășirea cu Hristos;
 2.  Valorifcarea prin predici sau cateheze a importanței slujbei de înmormântare, a parastaselor, îndemnul de a pomeni mereu pe cei plecați dintre noi pentru că în aceste pomeniri se arată și răspunderea noastră penru eternitatea lor fericită;
 3. Păstrarea și cinstirea vie a amintirii lor prin rugăciune, pomenire continuă și purtarea de grijă a mormintelor lor prin păstrarea curăţeniei în cimitire şi înfrumuseţarea mormintelor.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Iustin Croitoru, a mulţumit părintelui paroh Stamatin Laurențiu pentru organizarea cercului pastoral, precum și celorlalți preoți și profesori de religie pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR. 3

În data de 26.08.2021, la parohia Adâncata I, comuna Adâncata, păstorită de către părintele Grivincă Alexandru, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei si Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul pastoral-misionar III, aşezat sub patronajul ,,Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, coordonat de părintele Mitu Pascal.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea slujbei Acatistului Maicii Domnului, urmată de susținerea prelegerii cu tema „Pastorația creștinilor din diaspora” de către P.C.Pr. Grivincă Alexandru.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

,,Românii au dus cu ei Ortodoxia în țările de adopție, iar viața liturgică îî ajută să-și păstreze identiatea. De aceea, în ultimele decenii, una dintre prioritățile pastorale ale Bisericii Ortodoxe Române a fost consolidarea comunităților românești din diaspora. ,,Mult prea mult și prea adesea noi, românii din diaspora, am stat departe unii de alții și ne-am mulțumit cu rezolvări de provizorat. Suntem creștini ortodocși români, iar împlinirea și fericirea noastră depind de asumarea identității și moștenirii noastre lingvistice, spirituale și culturale. Asumându-ne identitatea vom putea transmite o moștenire frumoasă urmașilor noștri, ne vom putea aduce contribuția pozitivă în lumea în care trăim.”(Sofian Brașoveanul)

În urma discuțiilor în plen, s-au propus spre realizare următoarele aspecte:

 1. Reconsolidarea legăturilor cu creștinii din diaspora și sprijnirea lor în păstrarea identității spirituale și culturale. Românul din diaspora se simte în Biserică în plenitudinea casei sale părintești;
 2. Relaționarea cu cei plecați prin mediile digitale. Biserica are datoria de a înțelege modul de funcționare a societății informaționale din zilele noastre, pentru a folosi cu discernământ mijloacele de comunicare spre a comunica valorile Ortodoxiei și de a intra în rețelele de socializare pentru întâlnirea cu omul de astăzi. Astfel preotul găsește prin aceste noi tehnologii modalități de comunicare și de întărire a vieții spirituale pentru creștinii din diaspora;
 3. În calitate de părinte duhovnicesc, învățător și sfnțitor, preotul contribuie prin activitatea sa pastorală, socială și filantropică la păstrarea unui echilbru între păstoriții parohiei și cei veniți din diasporă.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Iustin Croitoru, a mulţumit părintelui paroh Grivincă Alexandru pentru organizarea cercului pastoral, precum și celorlalți preoți și profesori de religie pentru participare.

 

CERCUL  PASTORAL NR. 4

În data de 24..08.2021, la Parohia Mereni, oraşul Salcea, păstorită de către părintele Pascal Daniel, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei si Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul pastoral-misionar nr. IV, aşezat sub patronajul ,,Sfântului Serafim de Sarov”, coordonat de părintele Chelba Constantin.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea slujbei Tainei Sfântului Maslu, urmată de susținerea prelegerii cu tema ,,Semnificația și importanța slujbei de îmormântare și a parastaselor” de către P.C. Pr. Pascal Daniel.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

,,Sentimentul de frică în fața morții este unul real și prezent în toți oamenii, într-un grad mai mare sau mai mic. Spaima de moarte arată că ea nu este un fenomen cu totul natural, ci că s-a produs un fenomen contrar naturii, ca o slăbire a comuniunii cu Dumnezeu, izvorul vieții. Moartea este un fenomen inevitabil și întotdeauna un subiect care interesează pe oameni. Moartea este o realitate și o certitudine. Moartea nu este risipire în neant, izvor de teamă și de groază, ci doar pragul sau puntea de trecere spre o altă existență. Creștinismul aduce lumină cu privire la această problemă, prin învățătura revelată de Mântuitorul Iisus Hristos. Moartea, potrivit învățăturii creștine, nu înseamnă dispariție, ci un nou început, al nemuririi  ˮ;

În urma discuțiilor în plen, s-au propus spre realizare următoarele aspecte:

 1. Catehizarea credincioșilor și sădirea în sufletele lor a importanței slujbei de înmormântare și a parastaselor.;
 2. Îndemnul de a participa credincioșii la slujbele de pomenire din cursul anului bisericesc, atât cele individuale (la 9 zile, 40 de zile, 3 luni, 6 luni, 9 luni, un an etc), cât și la cele generale (moșii de vară, moșii de iarnă) păstrând vie dragostea, atașamentul și respectul pentru cei trecuți la viața veșnică;
 3. Îndemnul continuu de stăruință în rugăciune personală și pentru cei răposați, iar acest îndemn să rămână exemplu, ca ceea ce facem noi pentru părinții și rudeniile noastre trecute la cele veșnice să facă și urmașii cu noi.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Iustin Croitoru, a mulţumit părintelui paroh Pascal Daniel pentru organizarea cercului pastoral, precum și celorlalți preoți și profesori de religie pentru participare.

 

CERC PASTORAL NR. 5

În data de 31.08.2021, la Parohia Poiana, din comuna Zvoriștea, păstorită de către părintele Orhei Ionuț-Constantin, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei si Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul pastoral-misionar V, aşezat sub patronajul ,,Sfântului Nectarie”, coordonat de părintele Nichitean Constantin.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea Tainei Sfântului Maslu, urmată de susținerea prelegerii cu tema „Filantropia creștină, activitate esențială în viața Bisericii” de către P.C. Pr. Orhei Ionuț-Constantin

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

,,Creștinismul a adus lumii nu numai cea mai mare virtute morală și socială, ci și exemplul organizării ei și a făcut cu aceasta un mare serviciu societății. Filantropia sau caritatea creștină circula astfel în Biserică și în lume, ca o nouă regulă de viață, ca o ușurare a tuturor suferințelor, ca o înlăturare a tuturor lipsurilor și totodată ca o ridicare generală a nivelului moral, ca o îmbunătățire a sufletului omului. De la creștin la creștin și de la comunitate la comunitate ea lega și înfrățea pe oameni, în binefacerile dragostei evanghelice. Binefacerile formau în adevăr o comunitate a iubirii. Legătura credinței și a dragostei uneau pe creștinii din toată lumea într-un singur corp: creștinii erau membrele, Hristos era capul Bisericii.ˮ

În urma discuțiilor în plen, s-au propus spre realizare următoarele aspecte:

 1. Parohiile, preotul și consiliul parohial, să se implice mai mult în filantropie, donațiile primite să fie direcționate mai întâi către nevoiașii parohiei;;
 2. Activitatea filantropică să se intensifice în preajma sărbătorilor, la începutul școlilor; întrajutorarea celor aflați în încercări : incendii, inundații etc.;
 3. Colaborarea cu birourile de asistență socială, căutarea unor mijloace adecvate pentru a asigura o bună activitate socială pe timp îndelungat.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Iustin Croitoru, a mulţumit părintelui paroh Orhei Ionuț-Constantin pentru organizarea cercului pastoral, precum și celorlalți preoți și profesori de religie pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR. 6

În data de 03.08.2021, la Parohia Pătrăuți, păstorită de către părintele Mihoc Constantin-Cristian, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei si Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul pastoral-misionar nr.VI, aşezat sub patronajul ,,Sfântului Ștefan cel Mare”, coordonat de către părintele Davidoaia Iulian.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea Paraclisului Maicii Domnului, urmat de susținerea prelegerii cu tema ,,Sectarismul în Bucovina. Metode de contracarare a fenomenului sectar”de către P.C. Pr.  Mihoc Constantin-Cristian.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

,,Prin cuvintele: va veni o vreme când nu vor mai suferi învățătura sănătoasă, ci își vor alcătui învățături după poftele lor (II Timotei 4,3), Sfântul Apostol Pavel ne previne la apariția sectelor de tot felul. Se cuvine, ca mai înainte de a vorbi despre sectă și sectarism să definim acești termeni. Dicționarul explicativ al limbii române definește ,,secta” ca fiind o grupare religioasă desprinsă de biserica oficială respectivă; un grup alcătuit din adepții unei doctrine iar prin ,,sectarism” se înțelege ,,spiritul sau atitudinea de sectar intolerant și exclusivist cu vederi înguste proprii persoanelor care se limitează la interesele lor mărunte. Pe de altă parte vorbim de sectă atunci când abaterea de la credință, erezia organizată, are o activitate. Astfel de erezii organizate si-au făcut apariția cu mai bine de un secol în urmă și pe teritoriul țării noastre și de asemenea și în provincia istorică Bucovina”.

În urma discuțiilor în plen, s-au propus spre realizare următoarele aspecte:

 1. Săvârșirea regulată și cu evlavie a slujbelor bisericești; organizarea de slujbe misionare cu preoți buni și predici catehetice;
 2. Vizite pastorale, activități cu copiii și tinerii din parohie – cor, excursii, școli de vară; formarea unei biblioteci misionare; organizarea de pelerinaje, activarea comitetului parohial cu acțiuni misionare social-filantropice pentru susținerea celor săraci și bolnavi;
 3. Spovedania regulată a credincioșilor și acordarea Sfintei Împărtășanii; combaterea patimilor și a păcatelor societății (beției, divorțului, avortului, desfrâului, a imoralității, nedreptății și corupției), ajutorarea materială a săracilor și a familiilor cu bolnavi și copii numeroși; educarea exemplară a copiilor preotului și enoriașilor.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Iustin Croitoru a mulţumit părintelui paroh Mihoc Constantin-Cristian pentru organizarea cercului pastoral, precum și celorlalți preoți și profesori de religie pentru participare.

            

CERCUL PASTORAL NR. 7

În data de 17.08.2021, la Parohia Verești, păstorită de către părintele Turcu Victor, din Protopopiatul Suceava I, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei si Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul pastoral-misionar  nr.VII, aşezat sub patronajul ,,Sfântului Ciprian”, coordonat de părintele Cobzaru Alin-Andrei.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea Tainei Sfântului Maslu, urmată de susținerea prelegerii cu tema ,,Filantropia creștină, activitate esențială în viața Bisericii” de către P.C. Pr. Stavovei Vasile.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Pentru religia creștină al cărei principiu esențial este iubirea, practicarea filantropiei sau asistenței sociale este o urmare și îndatorire firească. Dumnezeu este ,,iubitor de oameni”, iar omul este chemat să imite ,,filantropia” lui Dumnezeu. Iisus Hristos este modelul acestei filantropii, pogorât la starea de exemplu personal, viu, concret, practic, al iubirii față de om. Împreună cu iubirea lui Dumnezeu față de oameni, iubirea oamenilor între ei duce la realizarea Împărăției Lui Dumnezeu, care este dragosteˮ.

În urma discuțiilor în plen, s-au propus spre realizare următoarele aspecte:

 1. Educația filantropică începe în familie și se continuă în Biserică, în școală și în societate;
 2. Implicarea copiilor și a tinerilor în activitățile filantropice ale Bisericii îi ajută să se simtă că sunt parte integrantă a vieții parohiale și că nu sunt simpli spectatori la un ritual bisericesc golit de profunzime și eficiență harică;
 3. Preotul este chemat să fie principalul filantrop, modelul iubirii față de aproapele; implicarea enoriașilor în opera filantropică este de mare folos; Atât consiliul, cât și comitetul parohial pot contribui la misiunea parohiei, devenind ,,mâinile iubirii, milostivea lui Dumnezeu.”

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Iustin Croitoru, a mulţumit părintelui paroh Turcu Victor pentru organizarea cercului pastoral, precum și celorlalți preoți și profesori de religie pentru participare.

A consemnat Arhidiacon Misionar Protopopesc, Nicşan Valentin