Cercurile Pastorale din Protopopiatul Fălticeni desfășurate în luna ianuarie 2021

cerc_5_foto_3

CERC PASTORAL NR. 1

În data de 14.01.2021 la parohia ,,Adormirea Maicii Domnului” păstorită de către părintele Adrian Brădățanu din Protopopiatul Fălticeni, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar nr 1 , așezat sub patronajul Sfântului Ambrozie, coordonat de părintele Daniel Cojocaru.

După săvârșirea Paraclisului Maicii Domnului a urmat meditația cu titlul: „Inovații în cult”, care a fost susținută de către părintele Teodor Brădățanu de la parohia „Adormirea Maicii Domnului ”- Fălticeni.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„În cadrul cultului divin preotul oficiază în numele și persoana Mântuitorului dar este și mijlocitor pentru turma ce o păstorește”

„Preotul ortodox este organul sfințitor al vieții credincioșilor”

„Se uită marea importanță a persoanei liturgului pentru realizarea și menținerea unității religioase”.

Au urmat apoi discuții pe marginea temei discutate și s-au făcut propuneri de bună practică pentru bunul mers al Bisericii, din care reținem:

1. Poziția preotului liturghisitor – latura sfințitoare

2. Cultul divin în raport cu tipicul bisericesc

3. Despre Sfânta Taină a Spovedaniei și a Împărtășaniei – rară sau deasă

În încheiere, părintele misionar protopopesc Mihai Gelu Apăvăloaie, a mulţumit părintelui paroh pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare.

 

RAPORT CERC PASTORAL NR. 2

În data de 28.01.2021 la parohia ,,Sfinții Trei Ierarhi”-Liteni, păstorită de către părintele Claudiu Vrăjitoru din Protopopiatul Fălticeni, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar nr 2 , așezat sub patronajul Sfântului Ierarh Dosoftei, coordonat de părintele Cezar-Gorun Nesvadba.

După săvârșirea Acatistului Învierii Domnului a urmat meditația cu titlul: „Sfânta Liturghie și importanța ei în rândul clericilor și a credincioșilor”, care a fost susținută de către părintele Claudiu Vrăjitoru de la parohia ,, Sfinții Trei Ierarhi ”- Liteni.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, în înțelesul ei mistic, ne pune nouă înainte întreaga comoară dogmatică și morală a Bisericii Ortodoxe”

„Jertfa de pe Golgota s-a săvârșit o singură dată și a avut destulă putere să ispășească toate păcatele lumii”

„Nu turma se jertfește pentru păstor ci păstorul pentru turmă”.

Au urmat apoi discuții pe marginea temei discutate și s-au făcut propuneri de bună practică pentru bunul mers al Bisericii, din care reținem:

1. Menținerea râvnei în slujire

2. Sfânta Împărtășanie: dar sau tratament ?

3. Importanța de a pomeni pomelnice la Sf. Proscomidie

În încheiere, părintele misionar protopopesc Mihai Gelu Apăvăloaie, a mulţumit părintelui paroh pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare.

 

CERC PASTORAL NR. 3

În data de 26.01.2021 la parohia ,,Sfânta Treime”- Spătărești păstorită de către părintele Tudor Andrioaia din Protopopiatul Fălticeni, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar nr 3 , așezat sub patronajul Sfântului Voievod Ștefan cel Mare, coordonat de părintele Gabriel Ciofu.

După săvârșirea Tainei Sfântului Maslu a urmat meditația cu titlul: „Aspecte liturgice și practice în rânduiala slujbei Înmormântării și a Parastasului”, care a fost susținută de către părintele Tudor Andrioaia de la parohia ,, Sfânta Treime”- Spătărești.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Deşi tragică şi nenaturală, moartea poate fi privită şi ca dar făcut de Dumnezeu unei umanităţi alterate prin păcat”

„Pelerinajul nostru pe pământ este un Paşte permanent, o continuă traversare a morţii spre o nouă viaţă”

„Prăpastia morţii nu este de netrecut pentru că ne putem întâlni cu toţii în jurul jertfelnicului lui Dumnezeu”.

Au urmat apoi discuții pe marginea temei discutate și s-au făcut propuneri de bună practică pentru bunul mers al Bisericii, din care reținem:

1. Evitarea inovațiilor în cadrul înmormântării

2. Despre pomenirile pentru cei adormiți

3. Importanța celor 40 de Sf. Liturghii pentru sufletele adormiților

În încheiere, părintele misionar protopopesc Mihai Gelu Apăvăloaie, a mulţumit părintelui paroh pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare.

 

CERC PASTORAL NR. 4

În data de 10.01.2021 la parohia ,,Sfântul Nicolae”-Giulești, păstorită de către părintele Ștefan Chetroi din Protopopiatul Fălticeni, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar nr 4, așezat sub patronajul Sfântului Ioan de la Râșca, coordonat de părintele Ciprian Meștereanu.

După săvârșirea Sf. Maslu a urmat meditația cu titlul: „Ne putem îmbolnăvi de la Sfânta Împărtășanie ?”, care a fost susținută de către părintele paroh Ștefan Chetroi de la parohia Sfântul Nicolae”-Giulești.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Prima mărturie indirectă și neclară privind folosirea linguriței o avem abia în secolul VII la Sf. Sofronie al Ierusalimului. Acesta ar fi trebuit să fie împărtășit cu lingurița deoarece se vorbește despre Sfântul Trup înmuiat în Sfântul Sânge”.

„În „Viața Mariei Egipteanca” se dă de înțeles că Preotul Zosima a mers să o împărtășească pe Cuvioasa cu Sfintele Taine amestecate,iar iconografia arată și lingurița”

Au urmat apoi discuții pe marginea temei discutate și s-au făcut propuneri de bună practică pentru bunul mers al Bisericii, din care reținem:

1. Despre apariția linguriței în cultul ortodox

2. Credința oamenilor în Sfânta Împărtășanie

3. Lingurița – necesitate pastorală

În încheiere, părintele misionar protopopesc Mihai Gelu Apăvăloaie, a mulţumit părintelui paroh pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare.

 

CERC PASTORAL NR. 5

În data de 24.01.2021 la Parohia „Sfântul Vasile cel Mare” păstorită de către părintele Ioan Roșu din Protopopiatul Fălticeni, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar nr 5 , așezat sub patronajul Sfintei Cuvioase Parascheva, coordonat de părintele Florin Grigorescu.

După săvârșirea Paraclisului Maicii Domnului a urmat meditația cu titlul: „Personalități fălticeniene: Artur Gorovei: Mituri și superstitii la înmormântări’’ care a fost susținută de către părintele Ioan Roșu de la parohia ,, Sfântul Vasile cel Mare ”- Bunești.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Trupurile altădată însuflețite sunt acum sub pământ, un pământ valoros, pe care noi urmașii îl grijim și il cinstim cu lumina candelei, cu multă evlavie, cu lacrimi, cu dragoste in rugăciune pentru sufletele plecate”

„Superstițiile legate de moarte sunt cele mai numeroase , pentru că moartea este pentru om un eveniment major , care încheie existența sa pe pământ”

„Diferența dintre credintă și superstiție este una majoră, pe baza faptului că virtutea credinței se naște din adevărul revelat dumnezeiesc , insă superstitția se naște din interpretarea semnelor”.

Au urmat apoi discuții pe marginea temei discutate și s-au făcut propuneri de bună practică pentru bunul mers al Bisericii, din care reținem:

1. Diferența dintre credință și superstiție

2. Despre opririle ce se fac cu adormitul întru-u Domnul/podurile

3. Personalitatea lui Artur Gorovei

În încheiere, părintele misionar protopopesc Mihai Gelu Apăvăloaie, a mulţumit părintelui paroh pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare.

 

 

CERC PASTORAL NR. 6

 

În data de 18.01.2021 la parohia „Sfinții Arhangheli”- Pâraie I, păstorită de către părintele Ștefan Brădățanu din Protopopiatul Fălticeni, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar nr 6 , așezat sub patronajul Maicii Domnului, coordonat de părintele Petrică Corduneanu.

După săvârșirea acatistului a urmat meditația cu titlul: „Preoții tineri învățând de la cei bătrâni” în raport cu recenzia la cartea „Intrarea în împărăție”, care a fost susținută de către părintele Ștefan Brădățanu de la parohia ,,Sfinții Arhangheli”- Pâraie I.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Unirea dintre firea dumnezeiască și omenească în Hristos Cel Întrupat, unirea cerului și a pământului în dumnezeiasca Liturghie , unitatea între teologie și spiritualitate , între teologie și viață sunt temele principale”

„Ortodoxia iubește și își mărturisește credința ei și nu are alt mod mai autentic de iubire decât descoperirea Adevărului pe care îl trăiește”

„Sfântul iubește pe toți și pe toate înainte de a le cunoaște prin iubire”.

Au urmat apoi discuții pe marginea temei discutate și s-au făcut propuneri de bună practică pentru bunul mers al Bisericii, din care reținem:

1. Preotul bătrân, modelul clericului de mâine

2. Păstorul, oglindă a parohiei

3. Preotul tânăr în raport cu îndatoririle slujirii.

În încheiere, părintele misionar protopopesc Mihai Gelu Apăvăloaie, a mulţumit părintelui paroh pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare.

 

CERC PASTORAL NR. 7

În data de 30.01.2021 la parohia ,,Sf. Cuv. Parascheva” – Dolheștii Mari I, păstorită de către părintele Iustin Vrabie din Protopopiatul Fălticeni, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar nr 7 , așezat sub patronajul Sfântului Nectarie, coordonat de părintele Valentin Niculaesei.

După săvârșirea Vecerniei a urmat meditația cu titlul: „Părinții și rolul lor în educația copiilor”, care a fost susținută de către părintele Romică Carp de la parohia ,, Sfântul Andrei ”- Basarabi.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Familia este leagănul unei civilizații unde se cultivă sfințenia prin rugăciune și se trăiește cel mai intens viața creștină”

„Pofta are ca virtute înfrânarea, iar ca viciu desfrânarea”

„Să învățăm pe copiii noștri să aibă necontenit pe buze cuvintele lui Dumnezeu, chiar și când merg să nu le aibă în chip silit, nici superficial și nici rar, ci continuu – Sf. Ioan Gură de Aur”.

Au urmat apoi discuții pe marginea temei discutate și s-au făcut propuneri de bună practică pentru bunul mers al Bisericii, din care reținem:

1. Activități cu tinerii în cadrul bisericii

2. Catehizarea tuturor categoriilor de tineret din cadrul parohiei

3. Despre Sfânta Taină a Spovedaniei și a Împărtășaniei în viața tânărului de astăzi

În încheiere, părintele misionar protopopesc Mihai Gelu Apăvăloaie, a mulţumit părintelui paroh pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare.

 

 

CERC PASTORAL NR. 8

În data de 12.01.2021 la parohia ,,Sfântul Nicolae”- Oniceni păstorită de către părintele Neculai Lăzărică din Protopopiatul Fălticeni, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar nr 8, așezat sub patronajul Episcopului Gherasim Putneanul, coordonat de părintele Mircea Sorin Martiniuc.

După săvârșirea Acatistului Sfântului Nicolae a urmat meditația cu titlul: „Despre misiunea preoțească”, care a fost susținută de către părintele Petrică Răileanu de la parohia Nigotești.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Roadele ostenelii misioanre nu depind numai de pregătirea teologică”

„Când sufletul nu este osârduit, în zadar se ostenește trupul”

„Misiunea de propovăduitor cere preotului o conștiință mereu trează și activă, gata să facă față oricărei situații misionare”.

Au urmat apoi discuții pe marginea temei discutate și s-au făcut propuneri de bună practică pentru bunul mers al Bisericii, din care reținem:

1. Ordinea în Sfânta Biserică        

2. Implicarea tinerilor în activitatea parohiei

3. Caracterul de jertfă a preotului ca păstor al parohiei încredințate spre păstorire.

În încheiere, părintele misionar protopopesc Mihai Gelu Apăvăloaie, a mulţumit părintelui paroh pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare.

A consemnat:  Diac. Misionar. Prot. Cristian-Valentin Diaconu