Cercurile Pastorale din Protopopiatul Câmpulung desfășurate în luna iulie 2022

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, sub îndrumarea sectorului de Misiune pastorală și actualitate creștină al Centrului eparhial – Suceava, în toate protopopiatele eparhiei s-au desfășurat, cu respectarea tuturor măsurilor sanitare, în luna iulie întâlniri ale cercurilor pastorale.

CERCUL PASTORAL NR. 1

„Sf. Mitropolit Dosoftei”

 

Prăznuirea Icoanei Maicii Domnului „Prodromița” a fost un binecuvântat prilej pentru preoții din Municipiul Câmpulung Moldovenesc și împrejurimi, membri ai cercului pastoral nr. 1, „Sf. Mitropolit Dosoftei”, de a se reîntâlni în comuniune liturgică și sfătuire pastorală.

Astfel, în dimineața zilei de 12 iulie 2022, la biserica „Sf. Ier. Nicolae” din centrul municipiului, s-a săvârșit Sfânta Liturghie, sub protia părintelui misionar protopopesc, Șuiu Alexandru Iulian, cel care a rostit un cuvânt de învățătură, despre istoria Icoanei Făcătoare de minuni, cea „nefăcută-de-mână”, a Maicii Domnului, „Prodromița”, care se găsește la Schitul românesc Prodromu, din Sfântul Munte Athos.

De asemenea, părintele paroh, preot doctor Macar Ilie, cel care coordonează cercul pastoral zonal, a vorbit despre copia Icoanei „Prodromița”, care de câțiva ani se află spre închinare în biserica parohială, datorită evlaviei unor credincioase care au donat-o. Totodată, a dat citire unei poezii, alcătuită de o enoriașă cu talent literar, special pentru acest eveniment, dedicat Icoanei Maicii Domnului.

În continuare, părintele coslujitor la parohia gazdă, preot Niță Gheorghiță, a susținut referatul cu tema „Canonul de rugăciune al preotului și importanța acestuia”, din care cităm: „stabilirea canonului de rugăciune este întotdeauna ceva individual și nu există o regulă generală. De aceea, esențială este sfătuirea și binecuvântarea duhovnicului”. „Rodul unei rugăciuni corespunzătoare este smerenia adâncă și pacea inimii. O pravilă care corespunde puterilor noastre ține treaz în noi duhul rugăciunii neîncetate. Fiindcă scopul este acela de a ține mintea toată ziua la rugăciune. Practicarea rugăciunii este ca mersul pe bicicletă sau ca deplasarea cu barca împotriva cursului apei: doar străduința și truda neîncetată asigură mișcarea înainte”.

La final, preotul misionar protopopesc a vorbit despre importanța rugăciunii în viața preotului și a credincioșilor, rugăciunea fiind asemănată unei arme în lupta duhovnicească. Preotul este asemenea unui comandant de oști, care prin rugăciune se cuvine să fie o pildă pentru enoriașii încredințați spre păstorire. De asemenea, l-a felicitat pe părintele Niță Gheorghiță pentru referatul susținut, a mulțumit preotului paroh pentru organizarea acestui eveniment duhovnicesc și a apreciat numărul mare de credincioși prezenți, majoritatea îmbrăcați în frumosul port bucovinean, prin prezența lor arătând cât de mult prețuiesc cinstirea Maicii Domnului și icoanele închinate Ei.

 

 

CERCUL PASTORAL NR. 3

„Sf. Cuv. Daniil Sihastru”

 

Preoții din cercul pastoral „Sf. Cuv. Daniil Sihastru”, s-au întâlnit în data de 21.07.2022, începând cu ora 13, la biserica „Sf. Arh. Mihail și Gavriil”, a Parohiei Negrileasa, comuna Stulpicani. Programul a debutat prin săvârșirea slujbei Acatistului Domnului nostru Iisus Hristos.

Intâlnirea a continuat cu susținerea referatului pregătit de către părintele paroh, Croitor Mihai Constantin, referat intitulat „Sfântul Simeon Noul Teolog și exigențele cunoașterii personale ale lui Dumnezeu”. În partea introductivă a referatului, părintele paroh a precizat faptul că „în ziua de prăznuire din acest an a Sfântului Simeon Noul Teolog, 12 martie 2022, s-a împlinit un mileniu de la trecerea sa la Domnul. Acesta este și motivul pentru care este unul din sfinții cinstiți în mod deosebit în anul comemorativ 2022, al rugăciunii, în Patriarhia Română”. Din viața acestui Sfânt aflăm că s-a născut în 494, în Paflagonia și a studiat la Constantinopol. La 14 ani s-a întâlnit cu renumitul părinte Simeon Evlaviosul de la Mănăstirea Studion, care i-a influențat decisiv viața. povățuit de acest părinte s-a pregătit pentru monahism, iar la 27 de ani a intrat în mănăstire.  „Din cauza invidiilor, este alungat din această mănăstire. In această situație, Simeon Evlaviosul îl duce la Mănăstirea Mamas, unde va fi hirotonit preot. Însă tot din invidie, pentru modul său de a trăi și a se raporta la Dumnezeu, a fost exilat pe malul Bosforului, pe partea asiatică, unde va descoperi un mic paraclis și unde va construi o mănăstire. Trece la cele veșnice la 12 martie 1022, iar trupul i-a rămas neputrezit, sfintele moaște fiind așezate spre cinstire. Sfântul Simeon a primit numele de Noul Teolog, mai întâi ca o ironie a adversarilor săi, însă, mai apoi, a ajuns să descrie viețuirea sa duhovnicească și scrierile în care dovedește un grad înalt de pătrundere a lucrărilor dumnezeiești”.

A scris mult, iar culmea creației sale teologice este opera „Imnele iubirii dumnezeiești”. Aceste imne „arată marea iubire a lui Simeon față de Dumnezeu, faptul că viața sa a fost dedicată lui Dumnzeu”. Sfântul spunea că „mintea nu înaintează în cunoașterea de Dumnezeu decât dacă e împinsă de o inimă înnoită de iubire”.

După susținerea referatului, majoritatea preoților prezenți a luat cuvântul, precizând faptul că scrierile Sfinților Părinți sunt fundamentale în viața Bisericii, de aceea trebuie cunoscută viața și învățătura acestora și transmise credincioșilor pentru formare duhovnicească și ajutor pe calea mântuirii.

La final, părintele Ianovici Gheorghe, coordonatorul cercului zonal, a felicitat pe părintele paroh, a apreciat referatul și luările de cuvânt, afirmând și faptul că rugăciunea este calea de cunoaștere a lui Dumnezeu, pildă în acest sens fiind Părinții Bisericii, între care și Sfântul Simeon Noul Teolog.

 

CERCUL PASTORAL NR. 5

„Sfântul Voievod Ștefan cel Mare”

 

În data de 29.07.2022, în biserica „Sf. M. Mc. Gheorghe” a Parohiei Iacobeni, comuna Poiana Stampei, s-a desfășurat întâlnirea lunară a preoților care fac parte din cercul pastoral nr. 5, aflat sub ocrotirea Sfântului Voievod Ștefan cel Mare și coordonat de preot doctor Rusu Ilie, de la Parohia Ciocănești.

În cadrul întâlnirii, părintele paroh, Argatu Iustin Mihail, a dat citire referatului intitulat „Sfântul Simeon Noul Teolog († 1022) și exigențele cunoașterii personale a lui Dumnezeu” din care cităm:  Sfântul Simeon Noul Teolog este un mistic al experienței duhovnicești, iar ca unul ce s-a învrednicit de vederea luminii dumnezeiești și deci de cunoașterea simțitoare a lui Dumnezeu este un avizat deschizător de drum pentru această lucrare teandrică. Cunoașterea lui Dumnezeu în viziunea Sfântului Simeon începe la Botez, continuă prin participarea la  Sfintele Taine, prin practicarea virtuților, apoi prin înțelegerea anatomiei sufletești a propriei persoane și în ultimă instanță printr-o unire cu Hristos prin Duhul Sfânt.

Pentru a ajunge la îndumnezeire sau mai bine spus la adevărata cunoaștere a lui Dumnezeu este necesar ca omul să parcurgă mai multe etape ale autocunoașterii. Mai bine spus omul trebuie să-și înțeleagă anatomia sa duhovnicească și mai apoi să parcurgă treptele urcușului duhovnicesc.

„Măsură a vârstei deplinătății lui Hristos sunt acestea contemplate duhovnicește:Picioarele ei sunt credința și sfânta smerenie, o bază solidă și de neclătinat. Picioare, glezne, genunchi și coapse sunt neagoniseala, goliciunea, înstrăinarea, supunerea pentru Hristos cu conștiință, ascultarea și slujirea cu bună râvnă. Mădularele și părțile care trebuie tăinuite sunt rugăciunea neîncetată a minții, dulceața lacrimilor care vine din vărsarea lor, bucuria inimii și mângâierea ei negrăită. Rinichi și șale sunt starea și stăruința la rugăciuni și liturghii și aprinderea care se face atunci a părții poftitoare pentru vederea și unirea cu Dumnezeu. Pântecele, stomacul și așezarea măruntaielor este atelierul conținător și mental al sufletului, în care înțelege că se află în mijloc ca inimă partea rațională, iar în partea rațională partea poftitoare și partea irascibilă; acestea au în loc de coaste, mușchi, nervi și grăsime, blândețea, simplitatea, răbdarea răului, compătimirea și cucernicia care țin la un loc și leagă, învăluie și ascund și nu-l lasă a privi spre cele văzute sau a pofti pe unele din acestea. Partea rațională deosebește și desparte răul de bine și arată părții poftitoare de ce trebuie să se alipească în chip afectuos și cele pe care trebuie să le iubească și cele de la care trebuie să se întoarcă și să le urască; iar partea irascibilă este prezentă în mijlocul acestora ca un slujitor binevoitor, conlucrând cu sfaturile și voințele acelor slujitori, sculând spre atac și apărare rezistența în fapt a bărbaților cu voință, buni sau răi spre una din acestea.”  (Sfântul Simeon Noul Teolog, Discursul 4 etic).

In continuare, toți preoții prezenți au luat cuvântul, apreciind lucrarea pregătită la nivel academic, cu aparat critic, în care părintele a citat din tezaurul scrierilor Sfântului Simeon, scrieri traduse în limba română și care reprezintă un izvor de înțelepciune și călăuză pe calea mântuirii. Din dezbaterea care a urmat referatului, notăm următoarele idei: Cunoașterea lui Dumnezeu se aseamănă unei scări, din care nu trebuie să lipsească nicio treaptă; Izvorul întregii cunoașteri este Duhul Sfânt; Sfinții sunt stâlpii Bisericii, de aceea și Părintele Dumitru Stăniloae și-a fundamentat teologia dogmatică pe operele lor și suntem chemați cu toții să redescoperim bogăția scrierilor patristice pentru ca sfaturile să ne ajute la împlinirea în viața noastră a învățăturilor Bisericii.

Intâlnirea s-a încheiat prin săvârșirea unui Trisaghion la mormântul părintelui Mihai Argatu, fost paroh al Parohiei Iacobeni, trecut la Domnul în data de 18.12.2021.

  

  CERCUL PASTORAL NR. 7

„Sf. Cuv. Vasile de la Moldoviţa”

 

În după-amiaza zilei de 28.07.2022, a avut loc o nouă întâlnire a membrilor  Cercului Misionar-Pastoral „Sf. Cuv. Vasile de la Moldoviţa”, coordonat de părintele Negură Dan Dumitru.

Activitatea a debutat, conform programului anunţat, cu săvârşirea Tainei Sfântului Maslu de obște, în curtea bisericii „Sf. M. Mc. Dimitrie – Izvorâtorul de Mir”, a Parohiei Deia, comuna Frumosu, începând cu ora 16, sub protia părintelui Ruscan Filaret, Consilier eparhial al Sectorului

Din soborul de preoți slujitori a făcut parte și părintele Goraș Aurel, protopop al Protopopiatului Câmpulung Moldovenesc.

După rânduiala de rugăciune, părintele consilier a rostit un cuvânt de învățătură despre rugăciune, în care a afirmat că îndemnul Sfântului Apostol Pavel adresat tesalonicenilor, „Rugați-vă neîncetat” (I Tes. 5, 18), a fost pentru Biserică un principiu de netăgăduit. Biserica s-a pus la rugăciune din primele veacuri și, prin puterea lui Dumnezeu și prin rugăciunile Bisericii, au ținut vremurile cu oamenii și oamenii au fost sub pronia lui Dumnezeu, sub Mâna care binecuvintează. Cele trei forme de rugăciune ale Bisericii, de slăvire, mulțumire și de cerere se regăsesc în Sfânta Liturghie, fiind concentrate în imnul pe care credincioșii îl cântă în momentul cel mai sublim: „Pre Tine Te lăudăm…”, Rugăciunea de mulțumire este așezată ca un echilibru între slăvirea lui Dumnezeu și cererea altor daruri de la El.

Un cuvânt de învățătură a adresat participanților și părintele protopop, Goraș Aurel, vorbind mai ales despre puterea de jertfă a mucenicilor, cu precădere Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor de boli, Pantelimon, prăznuit în ziua anterioară.

După miruirea credincioșilor, a urmat a doua parte a întâlnirii, în cadrul căreia părintele paroh, preot Macovei Ovidiu, a susținut referatul pregătit cu acest prilej, intitulat „Preotul contemporan, între activismul pastoral și viața duhovnicească”. Expunerea a fost însoțită de prezentarea materialului pe un ecran. În prima parte s-a referit la exemplul preotului Trandafir, personajul principal din nuvela scriitorului Ioan Slavici, „Popa Tanda”. Din a doua parte a referatului redăm concluziile și o listă de mijloace pentru întreținerea și cultivarea vieții duhovnicești a preotului: „Oricât de activ ar fi preotul pe plan pastoral, dacă nu înțelege să-și cultive, să-și întrețină și să-și înnoiască viața duhovnicească, la un moment dat ajunge să fie un simplu funcționar și atât, pe când dacă este evlavios, însuflețit de duhul autentic al trăirii creștine, reușește să împărtășească și altora ceea ce simte și trăiește și în acest caz, trăirea sa duhovnicească devine temelia și izvorul apostolatului său preoțesc.

Mijloace pentru întreținerea și cultivarea vieții duhovnicești a preotului:

  1. Rugăciunea- hrana sufletească a preotului
  2. Postul – o terapeutică morală a preotului
  3. Milostenia- mijlocul de vindecare a preotului de arghirofilie
  4. Spovedania – mijloc de întărire sufletească a preotului
  5. Împărtășirea cu Sfintele Taine- mijloc de sporire duhovnicească a preotului.
  6. Lectura religioasă -factor important în viața spirituală a preotului.
  7. Reculegerea, Meditația și examenul de conștiință
  8. Convorbirile cu profesori de teologie, cu duhovnici îmbunătățiți, cu preoți cu experiență pastorală aleasă.

În continuare, preoții prezenți au luat cuvântul, apreciind referatul și modul modern de prezentare a materialului.

La final, părintele paroh a mulțumit tuturor celor prezenți pentru că au răspuns invitației de a se ruga împreună și de a se aduna pentru sfătuire și dezbateri constructive.  

A consemnat, arhid. Norocel Bogdan