Cercurile Pastorale din Protopopiatul Câmpulung desfășurate în luna ianuarie 2023

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, sub îndrumarea sectorului de Misiune pastorală și actualitate creștină al Centrului eparhial – Suceava, în toate protopopiatele eparhiei s-au desfășurat în luna ianuarie întâlniri ale cercurilor pastorale.

CERCUL PASTORAL NR. 1
„Sf. Mitropolit Dosoftei”

 

În seara zilei de 23 ianuarie 2023, în biserica cu hramul „Sfântul Ioan Botezătorul”, din incinta Detașamentului de Pompieri din municipiul Câmpulung Moldovenesc, începând cu ora 17, a avut loc o nouă întâlnire a preoților din cercul pastoral nr. 1, „Sf. Mitropolit Dosoftei”, Câmpulung Moldovenesc, cerc coordonat de către preot doctor Macar Ilie, de la biserica „Sf. Ier. Nicolae”, din municipiu. Programul a debutat cu săvârșirea slujbei Acatistului Sfântului Ierarh Grigorie Teologul.

După rânduiala de rugăciune, părintele Oblezniuc Silviu Emilian, preot slujitor onorific la biserica amintită și profesor la disciplina Religie la școlile din orașul Frasin, a susținut referatul intitulat „Redescoperirea adâncului teologic și duhovnicesc al imnografiei bizantine”.

Din cuprinsul lucrării, cităm următoarele:

„Imnele liturgice ale Bisericii Ortodoxe au un profund caracter teologic, deoarece ele sunt adresate lui Dumnezeu, vorbesc despre Dumnezeu în inspirația Duhului dumnezeiesc și cuvintele lor sunt icoane ale Cuvântului lui Dumnezeu, Cel întrupat pentru mântuirea tuturor. Autorii lor sunt melozi și imnografi, majoritatea din primul mileniu creștin, cei mai mulți dintre ei, Sfinți Părinți ai Bisericii”.

„Textele Imnelor care se cântă în slujbele Bisericii Ortodoxe au un evident teologic, exprimând învățătura de credință creștină. De exemplu, „la începutul secolului al IV-lea, când tocmai apărea erezia celor care nu credeau în dumnezeirea Fiului, chiar înainte de Arie, Sfântul sfințit mucenic Antinoghen a compus imnul Lumină lină; în timpul luptelor împotriva ereziei nestoriene, Sfântul Chiril al Alexandriei a compus imnul Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, bucură-te…; iar în plină luptă împotriva monofiziților și origeniștilor din sec. al V-lea, binecredinciosul împărat Iustinian I a alcătuit imnul Unule Născut… Cu timpul, poezia creștină apologetică (de apărare a credinței) a cunoscut o dezvoltare foarte fructuoasă, sub diferite forme ale ei: tropare, stihiri, canoane ș.a.”.

După referat, părintele coordonator l-a felicitat pe părintele Silviu pentru incursiunea în istoria și bogăția imnografiei Bisericii Ortodoxe. Cu toții ne-am folosit de materialul prezentat, care a scos în relief bogăția doctrinară cuprinsă în cărțile de cult.

A luat apoi cuvântul părintele Goraș Aurel, protopop al Protopopiatului Câmpulung Moldovenesc, care a apreciat conținutul referatului. Pentru cineva din exterior, termenii utilizați în cărțile de cult, care denumesc cântările, reprezintă un limbaj necunoscut, însă pentru Biserică, exprimă bogăția tradiției liturgice, formulată de-a lungul secolelor.

Textele cuprinse în cărțile de cult sunt de o băgăție și frumusețe deosebite, care trebuie cunoscute și transmise credincioșilor. În acest sens, părintele protopop a adus în atenția preoților prezenți faptul că imnografia ar trebui să reprezinte un izvor sau sursă de inspirație pentru predică. Ca o confirmare a acestui aspect, a amintit metoda didactică folosită de fostul său profesor de Omiletică de la Seminarul Teologic de la Mănăstirea Neamț, vrednicul de amintire preot profesor Vasile Ignătescu, cel care cerea seminariștilor să întocmească predici tematice folosind doar textele cântărilor cuprinse în cărțile de cult, acolo undem se regăsește o bogăție inepuizabilă de idei. De asemenea, imnografia redă o tâlcuire deosebită relatărilor biblice și o expunere dogmatic fidelă învățăturii Bisericii Ortodoxe, de aceea este foarte important să folosim textele imnografice în predicile noastre, mai ales cu ocazia Praznicelor Împărătești, dar și la alte evenimente liturgice de peste an.

Un alt aspect adus în discuție de către părintele protopop a fost acela că este necesară citirea cât mai corectă, de către preoți și cântăreții bisericești, a textelor din cărțile de cult, pentru că toate au un rol catehetic extraordinar.

În ultima parte a întâlnirii, coordonatorul cercului pastoral, preot doctor Macar Ilie, a precizat faptul că, în cursul anului care a început, la nivelul cercului pastoral, preoții sunt invitați să trateze 12 teme omagiale și comemorative, stabilite de Centrul Eparhial, potrivit recomandărilor Sfântului Sinod și a prezentat programarea lunară a viitoarelor întâlniri și a preoților care vor susține referatele. De asemenea, a amintit importanța prezenței membrilor cercului pastoral la întâlnirile lunare.

La final, preoții au intonate imnul dedicat Maicii Domnului, „Cuvine-se cu adevărat.

 

CERCUL PASTORAL NR. 2
„Sfinții Români”

 

În după amiaza zilei de duminică, 29 ianuarie 2023, la biserica „Adormirea Maicii Domnului” a Parohiei Holda, s-a desfășurat o nouă întâlnire a cercului pastoral nr. 2, „Sfinții Români” – Valea Bistriței., cerc coordonat de către părintele Ungurean Radu, preot paroh la Parohia Crucea.

Evenimentul a început cu săvârșirea slujbei Vecerniei Mari unită cu Litia, în cinstea Sfinților Trei Ierarhi, Vasile, Grigorie și Ioan, la care au slujit părintele paroh, Simiraș Adrian și preotul pensionar, Simiraș Ioan.

În continuare, adăugându-se și soborul de preoți din cadrul cercului pastoral zonal, sub protia preotului misionar protopopesc, Șuiu Alexandru-Iulian, s-a săvârșit slujba Aghiezmei și Taina Sfântului Maslu.

După rânduiala de rugăciune, gazda întălnirii, preot paroh Simiraș Adrian, a dat citire referatului pregătit pentru acest moment, intitulat „Oportunități și dificultăți în pastorația bătrânilor”, din care cităm:

„Pastorația bătrânilor este grija pe care preotul, parohia și familia trebuie să o manifeste față de persoanele în vârstă. Bătrânețea se caracterizează prin slăbirea puterilor fizice, printr-un declin general al omului. Credința creștină definește bătrânețea ca fiind întâlnirea cu Dumnezeu și cu sine însuși; este timpul socotelilor. Este perioada vieții dăruită de Dumnezeu pentru adunarea roadelor”.

„Din punct de vedere pastoral, bătrânețea – ca și celelalte etape ale vieții – își are particularitățile, avantajele – oportunitățile și dezavantajele – dificultățile ei. Păstorul de suflete, preotul, e dator să se ocupe de aproape și stăruitor de viața religioasă a bătrânilor. Sufletele lor sunt tot atât de prețioase în fața lui Dumnezeu ca și sufletele celor tineri. Deci, grija de mântuirea acestor suflete nu trebuie pusă cu nimic mai prejos decât grija mântuirii celorlalte suflete din parohie. Dimpotrivă, din anumite puncte de vedere grija mântuirii acestor suflete ar trebui să premeargă înplinirii altor îndatoriri pastorale. Și aceasta pentru motivul că fiecare bătrân poate să închidă ochii în fiecare clipă și, prin urmare, nu mai are timpul necesar îndreptării vieții”.

Preotul este chemat să acorde o atenție deosebită persoanelor în vârstă, deoarece au nevoi mai multe, mai ales de ajutor duhovnicesc, sprijin și încurajare. Din păcate, „omului bătrân nu i se mai acordă atenția de odinioară, este socotit adesea ca ceva superfluu, ca ceva scos din uz și de aceea trecut cu vederea, este neglijat și chiar desconsiderat. Faptul acesta îi produce o profundă nemulțumire sufletească, o durere amară, o neliniște, care nu-i lasă odihna și mângâiere decât în contact mai viu cu Dumnezeu, cu biserica și preotul parohiei. Păstorul de suflete este asedeori singurul om care știe să aprecieze, să prețuiască, să dea atenție cuvenită bătrânilor. Toate aceste realizăți produc în sufletul omului bătrân o anumită dispoziție sufletească favorabilă față de credință, față de biserică și față de preot și îl determină la o mai intensă trăire religioasă”. Bătrânii trebuie tratați cu blândețe și dragoste, cu înțelegere, potrivit povățuirilor pe care ni le dă Sfântul Apostol Pavel: Pe cel bătrân să nu-l înfrunți,  ci să-l îndemni ca pe un părinte; pe femeile bătrâne îndeamnăle ca pe niște mame (I Timotei, 5, 1-2).    

Concluziile întâlnirii au fost formulate de către preotul misionar protopopesc, Șuiu Alexandru Iulian, cel care a adresat credincioșilor un cuvânt de învățătură despre importanța prețuirii celor în vârstă, care prin experiență și înțelepciune, pot fi călăuze spre cele bune, important este ca cei mai tineri să ia aminte și să împlinească sfaturile bune. De asemenea, a adus în atenția tuturor un cuvânt al Sfântului Vasile cel Mare, citat adesea de către Părintele Cleopa de la Mănăstirea Sihăstria: „Cea mai mare înțelepciune pentru om este gândul la moarte”. Pregătirea pentru trecerea la cele veșnice este cel mai adesea în preocuparea celor în vârstă, dar foarte important este ca omul, indiferent de vârstă, să fie într-o permanentă grijă și pregătire.

La final, părintele paroh, Simiraș Adrian, a mulțumit tuturor celor prezenți, preoți și credincioși, pentru că au răspuns invitației de a fi împreună în biserică și a se ruga lui Dumnezeu pentru toate cele de trebuință.

 

CERCUL PASTORAL NR. 3
„Sf. Cuv. Daniil Sihastru”

 

Preoții din cercul pastoral „Sf. Cuv. Daniil Sihastru”, s-au întâlnit în data de 26 ianuarie 2023, începând cu ora 17, la biserica „Sf. Ap. Petru și Pavel” a Parohiei Gemenea, comuna Stulpicani. Manifestarea a început cu săvârșirea slujbei Acatistului Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

După rânduiala de rugăciune, părintele Ianovici Gheorghe, coordonatorul cercului pastoral zonal, a urat bun venit în cadrul cercului pastoral zonal a părintelui protopop Goraș Aurel și a rostit un cuvânt introductiv, aducând în atenția celor prezenți hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, din data de 16 decembrie 2021, prin care s-a hotărât ca anul 2023 să fie Anul omagial al pastorației persoanelor vârstnice și Anul comemorativ al imnorafilor și cântăreților bisericești (psalți). În acest sens, temele care urmează să fie abordate și dezbătute în cadrul întâlnirilor pastorale, se vor încadra în tematica omagială și comemorativă. Astfel, l-a invitat pe părintele paroh, Ordinschi Iulian, gazda primei întâlniri, să dea citire referatului pregătit, care vizează prima temă din lista celor 12 propuse de Centrul Eparhial.

În continuare, părintele paroh, preot Ordinschi Iulian, a susținut referatul intitulat „Redescoperirea adâncului teologic și duhovnicesc al imnografiei”, din care cităm:

„Dacă anul 2022 a fost consacrat rugăciunii și isihasmului, ca lucrare duhovnicească de propovăduire a rugăciunii neîncetate a minții și a inimii, anul acesta, 2023, privim rugăciunea însoțită sau susținută de cântarea bisericească, psalmodierea însăși devenind rugăciune comunitară. Aceasta iși are obârșia în Psalmii Vechiului Testament, așa cum afirmă și sfântul Andrei Criteanul, unul dintre marii imnografi ai Bisericii, zicând: David, oarecând, a însemnat cântarea, scriind-o ca intr-o icoană”.

„Cântările cuprinse în cărțile de cult ale Bisericii noastre sunt creații ale unor imnografi inspirați de Duhul Sfânt și ne ajută în înțelegerea textului scripturistic, ca parte a Sfintei Tradiții. Textele imnurilor care se cântă in slujbele Bisericii Ortodoxe aprofundează și explică bogăția teologică a Cuvântului lui Dumnezeu. Muzica bisericească este Evanghelia cântată. În acest sens, Părintele Dumitru Stăniloae spunea despre limbajul imnografic că: Dumnezeu este atât de mare, că singură poezia poate încerca să-L exprime. Profunzimea teologică și spirituală a textelor liturgice este dată de adăparea lor permanentă din Sfintele Scripturi și din scrierile Sfinților Părinți ai Bisericii care au meditat îndelung și profund la Cuvântul lui Dumnezeu.

Teologia exprimată în imnografia bisericească este una din cele mai bogate în sensuri și, în același timp, lămuritoare pentru credincioșii Bisericii noastre, de aceea trebuie valorificată mai mult în predici și cateheze”. „Dezvoltarea imnografiei bizantine a fost determinată de cel puțin patru factori: libertatea acordată Bisericii, apariția ereziilor, caracterul inspirat al imnografiei și înmulțirea sărbătorilor creștine”.

De exemplu, un rezumat cu caracter dogmatic (sau o sinteză doctrinară) privind evenimentele esențiale ale întregii Iconomii a Mântuirii, de la Naștere și Botez (Arătarea Domnului) până la Înălțare și Cincizecime (Pogorârea Duhului Sfânt), aflăm în Stihira la „Slavă… și acum…” de la Laudele Utreniei Inălțării: NăscutuTe-ai precum Însuți ai voit; arătatu-Te-ai, precum însuți ai socotit; pătimit-ai cu trupul, Dumnezeul nostru; din morți ai înviat, călcând moartea; înălțatu-Te-ai întru slavă, Cel ce pe toate le plinești; și ne-ai trimis pe dumnezeiescul Duh, ca să lăudăm și să slăvim Dumnezeirea Ta.

După susținerea referatului, părintele protopop, Goraș Aurel, l-a felicitat pe părintele Iulian pentru referatul prezentat și a invitat preoții să prezinte un punct de vedere despre tema întâlnirii. Din luările de cuvânt ale preoților sintetizăm următoarele idei, care au vizat cu precădere aspecte practice: importanța cântărețului bisericesc la strana fiecărei biserici – din păcate majoritatea parohiilor se confruntă cu lipsa unui cântăreț pregătit, lipsesc școlile de cântăreți dar și modalitățile de salarizare, astfel, în cele mai multe cazuri, se improvizează; în ceea ce privește imnografia, aceasta reprezintă un tezaur al Bisericii, care redă cu fidelitate conținutul hotărârilor Sinoadelor Ecumenice și învățătura creștin-ortodoxă în general; în Biserică toate au legătură: Liturghia, pictura, cântarea – toate țin de frumusețea Ortodoxiei, de aceea trebuie cunoscute și cultivate, așa cum s-au moștenit.

Un subiect dezbătut, în afara tematicii, dar important, s-a referit la o problemă pastorală recentă: acțiuni de prozelitism ale cultelor neoprotestante în satele din zonă și sfătuire pentru identificarea unor măsuri de contracarare.

La final, concluziile întâlnirii au fost trasate de către părintele protopop, care a apreciat referatul prezentat în cadrul întâlnirii. Plecând de la tematica acestuia, a vorbit preoților prezenți despre valoarea omiletică a imnografiei și a sfătuit preoții să folosească în alcătuirea predicilor textele cântărilor bisericești cuprinse în cărțile de cult, care se caracterizează prin expunerea clară a învățăturilor dogmatice și prin fidelitatea față de Sfânta Scriptură și scrierile Sfinților Părinți. Pe de altă parte, în prezent există pericolul introducerii în cult a unor cântări cu texte mai noi, care prind la public, dar care nu exprimă atât de fidel bogăția și frumusețea tradiției liturgice și teologice a Bisericii. De aceea, unele pricesnetrebuie evitate sau îmbisericite.

Întâlnirea s-a încheiat prin intonarea imnului „Cuvine-se cu adevărat”

 

  CERCUL PASTORAL NR. 4
„Mărturisitorii dreptei credințe”

 

Întâlnirea membrilor Cercului Pastoral Misionar nr. 4, denumit „Mărturisitorii dreptei credințe și coordonat de părintele doctor docent Valică Mihai, de la Catedrala „Sfânta Treime”, Vatra Dornei, s-a desfășurat marți, 24 ianuarie 2023, la Parohia „Pogorârea Sfântului Duh” – Argestru.  Ședința a fost precedată de oficierea slujbei Acatistului Bunei Vestiri, text liturgic alcătuit de Sfântul Roman Melodul. La evenimentul pastoral a luat parte și părintele Goraș Aurel, protopop al Protopopiatului Câmpulung Moldovenesc.

După săvârșirea slujbei, a urmat expunerea referatului cu titlul: „Redescoperirea adâncului teologic și duhovnicesc al imnografiei bizantine”, care a fost susținut de către părintele paroh, Paicu Laurențiu. Ca o continuare a anului trecut, dedicat rugăciunii, în acest an „trebuie să însoțim rugăciunea de cântarea bisericească, psalmodierea însăși devenind rugăciune comunitară. Cărțile de cult ale Bisericii Ortodoxe cuprind cântări remarcabile, creații ale unor imnografi inspirați de Duhul Sfânt, care ne ajută să înțelegem textul scripturistic, ca parte a Sfintei Tradiții”. „Cântarea liturgică este susținătoarea rugăciunii, iar imnografii sunt alcătuitori de cântări bisericești de o mare profunzime teologică. Frumoasele cântări, pe care le putem asculta atunci când pășim pragul bisericii, au fost compuse de imnografi sfinți. Aceștia au sintetizat poetic teologia și experiența duhovnicească a Ortodoxiei”.

Dintre Sfinții imnografi ai Bisericii, în referat s-au amintit informații despre Sfântul Roman Melodul, Sfântul Ioan Damaschin, Sfântul Andrei Criteanul, Sfântul Cosma de Maiuma, Iosif Imnograful și Sfânta Casia (sau Casiana). 

După prezentarea referatului, coordonatorul cercului zonal, părintele doctor docent Valică Mihai, l-a felicitat pe părintele paroh pentru referatul susținut și a făcut o scurtă prezentare tezei de doctorat a Preasfințitului Părinte Damaschin Dorneanul, tipărită la Editura Crimca, a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Volumul constituie o lucrare de referință în ceea ce privește studiul imnografiei și a înțelegerii bogăției teologice a textelor liturgice.

În continuare, a invitat preoții prezenți să ia cuvântul pe marginea subiectului tratat în referat. Astfel, din discuțiile preoților membri, notăm următoarele idei: – tematica anului omagial actual continuă foarte potrivit tematica de anul trecut, pentru că imnografii au fost și isihaști, oameni ai rugăciunii. Au transpus în versuri  și imne bogăția teologiei Bisericii, dar și propria experiență și înțelegere duhovnicească. De aceea opera lor a fost primită de Biserică și s-a statornicit în cărțile de cult; – În Biserica Ortodoxă, cântarea se armonizează cu toate ale bisericii (pictură, arhitectură). De aceea nu trebuie încurajate prea tare noile pricesne sau cântări care se îndepărtează de la specificul imnografic moștenit de la Sfinții Părinți.

În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul și părintele protopop, Goraș Aurel, care și-a exprimat bucuria de a fi prezent la acest cerc pastoral, unde s-a tratat o tematică frumoasă, cu aplicativitate în pastorație, iar referatul a fost unul care a făcut și o incursiune istorică. De asemenea, le-a vorbit preoților despre valorificarea omiletecă a textelor imnografice din cărțile de cult, pentru că toate cântările au o profunzime extraordinară și valoare dogmatică, fiind inspirate din Sfânta Scriptură, scrierile Sfinților Părinți și hotărârile Sinoadelor Ecumenice. Alt aspect expus s-a referit la importanța cântării de la strană, care contribuie foarte mult la crearea unei stări de rugăciune și înțelegere a slujirii liturgice. Din păcate nu mai sunt școli de cântăreți, care să pregătească în acest sens și lipsește și salarizarea care ar motiva.

La final, preotul paroh a mulțumit tuturor pentru prezență și implicare în discuții. Întâlnirea s-a încheiat prin intonarea imnului „Cuvine-se cu adevărat”.

 

CERCUL PASTORAL NR. 5
„Sfântului Voievod Ștefan cel Mare”

 

Luni după-amiază, în data de 30 ianuarie 2023, Parohia „Nașterea Maicii Domnului”, sat Botoș, comuna Ciocănești a fost gazda întâlnirii lunare a preoților care fac parte din cercul pastoral nr. 5, aflat sub ocrotirea Sfântului Voievod Ștefan cel Mare și coordonat de preot doctor Rusu Ilie, de la Parohia Ciocănești.

Cu acest prilej, începând cu ora 17, în biserica parohială, membrii cercului pastoral au săvârșit un Te-Deum de mulțumire, pentru toate binefacerile primite de la Dumnezeu în anul care a trecut. La ecteniile slujbei au fost pomeniți preoții din cercul pastoral, cu familiile și parohiile acestora.

După rânduiala de rugăciune, părintele paroh, Tehanciuc Mihai, a susținut referatul pregătit pentru această întâlnire pastorală, cu titlul „Redescoperirea adâncului teologic și duhovnicesc al imnografiei”, din care cităm:

„Imnele liturgice ale Bisericii Ortodoxe au un profund caracter teologic și duhovnicesc, deoarece sunt adresate lui Dumnezeu, vorbesc despre Dumnezeu și inspiră pentru a ne adresa lui Dumnezeu. Cuvântul îmbrăcat în cântare poate vindeca rănile sufletului, poate stoarce lacrimi de bucurie sau de pocăință, poate transforma pornirile rele ale oamenilor, poate aduce bucurie în familii tulburate de puterea răului și poate aduce dragoste între semeni. Mai mult decât atât, cântarea pune aripi cuvântului pentru a-l înălța la cer, ducând rugăciunea fiilor către Tatăl lor: Să se îndrepteze rugăciunea mea ca tămâia înaintea Ta”.

„Imnografia liturgică a Bisericii a luat naștere odată cu dezvoltarea cultului liturgic ce a avut loc până în secolul al XI-lea, fapt ce ne determină să spunem că imnografia apare treptat de-a lungul mai multor secole, în funcție de problemele și nevoile Bisericii. Datorită problemelor de tip doctrinar, avem de-a face cu o imnografie care prezintă învățătura de credință ortodoxă a Bisericii, astfel putem spune că imnologia a avut de la început un caracter mai mult dogmatic, ea fiind stimulată în mare măsură de lupta cu ereticii”.

„Imnografia este grupată după cele trei perioade ale Anului liturgic bisericesc, în cărțile specifice fiecărei perioade: Penticostar, Triod și Octoih, precum și în imnele Mineelor, cele 12 cărți de slujbă, câte un volum pentru fiecare lună a anului, în care sunt cuprinse sărbătorile fixe și sărbătorile în cinstea sfinților. Cântările expun pe larg învățătura despre Întruparea, Viața, Crucea, Moartea și Învierea Mântuitorului. Ele relatează întreaga operă răscumpărătoare a Domnului nostru Iisus Hristos, care înseamnă izbăvire din robia păcatului și îndreptarea omului prin pocăință”.

„Imnografia a făcut ca Biserica în esența ei să strălucească, să se apropie de frumusețea Raiului. Până la crearea omului, glasurile îngerilor au răsunat pretutindeni ca un chimval. Ei se întreceau în alcătuirea de cântări bine răsunătoare, cu care să slăvească neîncetat pe Creatorul”.

După susținerea referatului, coordonatorul cercului pastoral zonal, preot doctor Rusu Ilie, a apreciat referatul prezentat și a invitat preoții prezenți să intervină cu propriile luări de cuvânt, pe marginea tematicii. Discuțiile au vizat mai ales aspecte practice, legate de muzica bisericească, de lipsa cântăreților de strană și a cursurilor care să-i pregătească pe aceștia, așa cum existau în trecut (se amintește de Școala de cantori bisericești de la Cernăuți și de absolvenții care au format coruri bisericești în parohiile din Bucovina, dar care din păcate, odată cu trecerea timpului, au dispărut). Părintele Doroftiese Gabriel, preot paroh la Parohia Dorna Candreni, dirijor de cor și organizator de evenimente muzicale în zonă, amintește faptul că Patriarhul Justinian Marina, prin ideea uniformizării muzicii bisericești la nivelul Bisericii Ortodoxe Române, dorea ca toată lumea din biserică să cânte, iar cântarea comună să fie un mijloc de întărire în credință și implicare în viața liturgică. Din păcate, în prezent, în multe situații, nici măcar la strană nu se mai cântă după cartea „Cântările Sfintei Liturghii”. De aceea este foarte important să se arate mai multă grijă pentru strană.

La final, părintele paroh, Tehanciuc Mihai, a mulțumit preoților pentru prezența la acest moment de împreună rugăciune și sfătuire.

 

CERCUL PASTORAL NR. 6
„Sf. Ap. Andrei”

 

Întâlnirea membrilor Cercului Pastoral Misionar nr. 6, așezat sub ocrotirea cerească a Sfântului Apostol Andrei, coordonat de către părintele Petrovici Ovidiu, a avut loc în data de 19 ianuarie 2023, în biserica „Sf. Cuv. Parascheva” a Parohiei Păltiniș, comuna Panaci.

Programul a debutat cu săvârșirea Tainei Sfântului Maslu de obște, preoții din zonă slujind sub protia părintelui misionar protopopesc, Șuiu Alexandru Iulian.

Taina Sfântului Maslu a fost urmată de un cuvânt de învățătură, în care părintele misionar a adus în atenția credincioșilor prezenți faptul că preoții dintr-o anumită zonă se întâlnesc lunar la ședințe pastorale, unde tratează o temă care este urmată de discuții și sfătuire. Pentru că anul acesta a fost dedicat de Patriarhia Română pastorației persoanelor în vârstă, la întâlnirile și dezbaterile preoților se vor trata diferite teme care au în vedere acest aspect. În Biserică, fiecare om este important și se cuvine să prețuim și să ne rugăm pentru toți oamenii. În mod special, se cuvine să-i prețuim pe oamenii în vârstă, pentru că ei sunt cei mai prezenți la sfintele slujbe și din exemplul lor de credință avem multe de învățat, doar să ne facem timp și să ascultăm sfaturile. Noi, cei mai tineri, nu le putem ști pe toate și nici nu trebuie să avem pretenția că le știm, de aceea este important să cerem sfat și să învățăm din pilda înaintașilor. Bătrânii sunt mai aproape de Biserică și mai prezenți la slujbe, cu mai multă grijă față de suflet, pentru că înaintarea în vârstă îl face pe om să fie și mai înțelept, dar și să se gândească mai mult la cele viitoare și mai ales la întâlnirea cu Dreptul Judecător.

În continuare, părintele paroh, preot Roman Ionel, a dat citire referatului intitulat „Atitudinea actuală a persoanelor vârstnice față de preot și Biserică”, din care cităm:

„În Scripturi, respectul față de cel bătrân se transformă în lege: Înaintea celui cu părul alb, să te ridici, și să te temi de Dumnezeul tău (Lev. 19, 23) . Și de asemenea: Cinstește-l pe tatăl tău și pe mama ta (Dt 5, 16). Un foarte fin îndemn în favoarea părinților, mai ales la vârsta bătrâneții, se află în capitolul al treilea din Isus Sirah (v 1-16), care se încheie cu o afirmație de o gravitate aparte: Ca un hulitor este cele ce-și părăsește tatăl și blestemat de Domnul este cel ce mânie pe mama sa. Trebuie să ne străduim să distrugem tendința, astăzi atât de răspândită, de a-i ignora pe cei bătrâni, sau de a-i marginaliza, și care „educă” noile generații la abandonare: tinerii, adulții și bătrânii au nevoie unii de alții.

Viața persoanelor în vârstă ajută să se facă lumină pe scara valorilor umane; ne ajută să vedem continuitatea generațiilor și dovedește în mod minunat interdependența poporului lui Dumnezeu. De fapt Biserica este locul în care diferitele generații sunt chemate să împărtășească planul de iubire al lui Dumnezeu printr-un raport de schimb reciproc de daruri cu care fiecare este îmbogățit prin harul Duhului Sfânt. Un schimb în care persoanele în vârstă poartă valori religioase și morale care reprezintă un bogat patrimoniu spiritual pentru viața comunităților creștine, a familiilor și a lumii.

Practica religioasă ocupă un loc important în viața persoanelor în vârstă. Vârsta a treia pare să favorizeze o deschidere specială spre aceasta. Drept confirmare ne sunt, printre altele, asidua și trăita lor participare la viața liturgică (slujbele bisericești); întoarcerile neașteptate ale multor bătrâni care se apropie de Biserică după lungi ani de îndepărtare; spațiul important rezervat rugăciunii, care reprezintă o contribuție prețioasă la capitalul spiritual de rugăciuni și jertfe din care Biserica scoate din belșug și care trebuie reevaluat în sânul comunităților bisericești și în familii.

Bătrânii din biserică ar trebui să ne bucure, pentru că sunt suflete de oameni salvate, sau cel puțin pe calea mântuirii, pe calea îndreptării sufletelor.

În concluzie, bătrânii noștri sunt cei care prin credința, respectul si dăruirea lor fața de Biserică și preot păstrează cu adevărat spiritualitatea și tradiția locurilor în care s-au născut”.

La final, părintele coordonator al cercului pastoral zonal, Petrovici Ovidiu, s-a adresat celor prezenți, preoți și credincioși, expunând o sinteză a anului omagial trecut, care a fost dedicat în Patriarhia Română rugăciunii. De asemenea a apreciat referatul părintelui paroh, care a început seria întâlnirilor pastorale din acest an, în care avem datoria de a fi alături mai mult de cei în vârstă, care au nevoie de rugăciune dar și de a fi vizitați, de a sta de vorbă cu ei și de a le dărui cele necesare.

Intâlnirea cercului pastoral s-a încheiat prin intonarea imnului „Cuvine-se cu adevărat”.

 

CERCUL PASTORAL NR. 7
„Sf. Cuv. Vasile de la Moldoviţa”

 

Prima întâlnire pe anul 2023 a cercului pastoral „Sfântul Cuvios Vasile de la Moldovița”, a avut loc în seara zilei de 30 ianuarie, la Parohia „Nașterea Maicii Domnului”, Frumosu. Activitatea a debutat, conform programului anunţat, cu săvârşirea Tainei Sfântului Maslu de obște, în biserica parohială, începând cu ora 17, sub protia părintelui protopop, Goraș Aurel, protopop al Protopopiatului Câmpulung Moldovenesc.

După săvârșirea Sfintei Taine, părintele a adresat credincioșilor un cuvânt de învățătură, în care a vorbit despre pomenirea celor Trei Ierarhi, Vasile, Grigorie și Ioan, a căror prăznuire liturgică se săvârșește și separat, dar și împreună, pentru că aceasta a fost dorința Sfinților. A vorbit despre îndemnul Sfântului Apostol Pavel care spune: Aduceți-vă aminte de mai marii voștri, care v-au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu; priviți cu luare aminte cum și-au încheiat viața și urmați-le credința (Evrei 13, 7). De asemenea, a amintit faptul că, în cadrul Sfintei Liturghii, s-a citit pericopa evanghelică de la Ioan, capitolul 10, în care s-a făcut referire la Păstorul cel Bun, care este Hristos, modelul tuturor păstorilor Bisericii. Din păcate, în prezent, sunt multe secte care răstălmăcesc credința și învață altceva decât au învățat Sfinții Ierarhi, aducând învățături străine de Sfânta Scriptură și învățătura patristică a Bisericii. Pentru lupta lor în apărarea și propovăduirea dreptei credințe, fiind mari dascăli și învățători ai Bisericii, Sfinții Trei Ierarhi au fost aleși ca ocrotitori ai Seminariilor și facultăților de Teologie Ortodoxă din țara noastră dar și a învățământului teologic în general.

La finalul cuvântului a adresat un cuvânt de mulțumire domnului profesor Emil Forfotă și membrilor corului „Academica”, din Câmpulung Moldovenesc, care au oferit răspunsurile liturgice la strană și au încântat pe cei prezenți. De asemenea, i-a felicitate pentru frumoasa activitate culturală pe care o desfășoară, continuând astfel frumoasa tradiție corală în Bucovina.

După miruirea credincioșilor, a urmat a doua parte a întâlnirii, în cadrul căreia părintele coslujitor la parohia gazdă, preot Niga Nicolae, a susținut referatul intitulat „Corurile parohiale și importanța acestora în misiunea Bisericii”. Din cuprinsul lucrării, notăm următoarele: „Încă de la instituirea ei, slujba Sfintei Liturghii are caracterul de rugăciune în comun: În pace Domnului să ne rugăm sau Să zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul nostru… sunt îndemnuri care brăzdează rânduiala Sfintei Liturghii și care implică participarea tuturor credincioșilor la rugăciune și cântare. Într-o parohie nu este posibil să fie instruiți în cântarea bisericească toți credincioșii care vin la Sfintele Slujbe, ci numai o parte din ei, de preferință cei cu voce și cu ureche muzicală care exercită în practică dreptul comunității de a cânta la Sfânta Liturghie”.

„Dacă este să vorbim despre rolul corului bisericesc în viața comunității, trebuie să avem în vedere impactul major al acestuia asupra dezvoltării individuale și apoi colective a oamenilor. Un prim rol al corurilor bisericești este cel misionar. În fiecare comunitate există o biserică. În scop misionar, biserica este împodobită cu pictură, înfrumusețată de preot și credincioși. Preotul se ostenește să predice, să cânte, să săvârșească frumos slujba și să facă cunoscută învățătura lui Dumnezeu. Corul bisericesc a avut menirea să completeze activitatea preotului. Unde se cântă frumos, omul merge cu drag. Învățătura Mântuitorului este cunoscută și prin cântare și reținută mai ușor cu ajutorul muzicii. Coriștii pot fi asemănați cu Apostolii, pentru că ei predică prin cântare. Un alt rol este cel cultural. În trecut, corurile parohiale participau la evenimentele culturale unde erau comemorați eroii, înaintașii, la zilele importante din istoria Țării, etc.

Un alt rol al corurilor bisericești este acela de unitate a comunității. Corurile bisericești erau acelea care atrăgeau lumea la biserică și dăruiau frumusețe și prestanță evenimentelor. Din toate colțurile comunității, coriștii se adunau și formau o echipă. Se adunau toți la biserică. În felul acesta formau o familie. Mergând mai departe, familiile lor se adunau și se apropiau mai mult și se ajungea astfel ca toată comunitatea să fie unită și ferită de dezbinare”.

În continuare, pe marginea tematicii întâlnirii, preoții prezenți au luat cuvântul, iar concluziile întâlnirii au fost formulate de către părintele Negură Dan Dumitru, coordonatorul cercului zonal, care a apreciat lucrarea redactată de părintele paroh, în care a amintit importanța corurilor parohiale pentru viața liturgică dar și culturală a comunităților de credincioși. De asemenea, a apreciat inițiativa de a invita un cor profesionist la întâlnirea cercului pastoral.

Întâlnirea s-a încheiat prin intonarea imnului „Cuvine-se cu adevărat”.

 

CERCUL PASTORAL NR. 8
„Sf. Ier. Spiridon”             

 

În data de 31.01.2023, parohia Breaza I, a fost gazda unei noi întâlniri a cercului pastoral zonal, cerc aflat sub ocrotirea Sfântului Ierarh Spiridon și coordonat de părintele Horga Alexandru.

Pentru început, s-a săvârșit, în sobor, sub protia părintelui protopop Goraș Aurel, slujba parastasului pentru toți preoții care, de-a lungul timpului, au slujit la această parohie. Rânduiala de rugăciune s-a săvârșit în frumoasa biserică parohială, la eveniment participând și credincioși din comunitate. La finalul parastasului, părintele protopop Goraș Aurel, a adresat celor prezenți, clerici și credincioși, un cuvânt de învățătură, în care a subliniat importanța aducerii aminte de cei care au trecut la Domnul, mai ales a părinților duhovnicești din fiecare comunitate, cei care au slujit și s-au rugat, fiind alături de enoriași în toate momentele vieții. Inițiativa părintelui Balabasciuc Petru este de apreciat și felicitat, întrucât pomenirea celor care au trecut din viața aceasta este și un gest de recunoștință față de înaintași, de la care am primit o bogată moștenire de credință. De asemenea, a citat din slujba care se săvârșește la înmormântarea preoților, unde într-o cântare se afirmă: aduceți-vă aminte de mine, cel ce eram cândva cunoscut de voi; că de multe ori am intrat împreună cu voi în casa lui Dumnezeu și împreună am cântat: Aliluia! Pomenind pe preoții care au trecut la Domnul, împlinim această rugăminte.

În continuare, părintele paroh Balabașciuc Alexandru Petru, a susținut referatul cu titlul „Pastorația în contextul actual: sate îmbătrânite, război, imigrație, ideologii imorale, pervertirea credinței”, în care s-a referit, mai întâi, la slujirea preoțească și înaltele responsabilități pastorale, apoi la provocările recente cu care se confruntă parohiile din mediul rural dar și creștinii ortodocși în general. Referatul a fost structurat pe subcapitole, potrivit temelor sugerate de titlu, iar părintele a încercat să expună un material cât mai practic și cu referire la aspecte cât mai actuale, multe întâlnite în propria pastorație și dând exemple din propria parohie. Astfel, din cuprinsul referatului reținem câteva citate: „Până acum se vedea cu ochiul liber că în multe sate românești populația scade de la un an la altul. Dar acum, Institutul Național de Statistică (INS) a dat publicității un document care nu face decât să confirme ceea ce se „vedea”. Astfel, potrivit unei liste a INS, există sate în care există doar un copil sau în care populația este foarte îmbătrânită.

În ultimii 23 de ani, România a trecut nu doar printr-o tranziție dificilă la nivel economic și politic, ci a cunoscut și un declin dureros în ceea ce privește demografia. Scăderea natalității, îmbătrânirea populației și migrația masivă a forței de muncă sunt câteva dintre cauzele scăderii drastice a populației. Cele mai afectate sunt, de departe, zonele rurale. În privința natalității, situația e și mai grea. Potrivit unui raport Eurostat, în România anului 1990 23,7% din totalul populației era reprezentat de copii de până la 14 ani. Două decenii mai târziu, în 2010, ponderea copiilor în totalul populației a scăzut la 15,2%. Scăderea de 8,5%, relevă studiul citat, este a patra cea mai mare înregistrată în această perioadă în statele Uniunii Europene. În parohia Breaza I, în ultimii 4 ani, au fost 103 înmormântări și doar 24 botezuri”.

În ceea ce privește războiul din apropierea granițelor țării noastre, „Biserica Ortodoxă Română a făcut eforturi foarte mari făcând o mobilizare fără precedent în a ajută pe toți refugiații care au intrat la noi în țară, mai ales prin punctul de trecere a fronterei de la Siret, unde Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților prin toate sectoarele și prin tot personalul a ajutat mii de oameni care au fugit din calea războiului”.

După referat, părintele coordonator, preot Horga Alexandru, a felicitat pe părintele paroh pentru referatul pregătit și susținut, în care a prezentat lucrurile într-un mod practic, cu date culese din multe surse, dar și multe informații din durerile și provocările actuale, apropiate, resimțite de fiecare în parte. De asemenea, a invitat preoții să ia cuvântul. Astfel, s-a deschis o dezbatere la care au luat parte majoritatea preoților, aducând în discuție diferite aspecte în legătură cu problemele semnalate în referat.

 Concluziile întâlnirii au fost oferite de către părintele protopop, Goraș Aurel, care a apreciat lucrarea prezentată ca fiind una alcătuită interesant și inteligent. De asemenea, a apreciat intervențiile și luările de cuvânt ale preoților. Din păcate, toate problemele semnalate în referat și în luările de cuvânt sunt reale și dureroase, țara noastră se confruntă cu probleme economice și demografice. De asemenea, trăim și o perioadă în care se dorește distrugerea identității naționale dar și îndepărtarea de credința cea dreaptă, prin promovarea unor ideologii care urmăresc răsturnarea valorilor firești. Nădejdea rămâne doar la Bunul Dumnezeu.

Întâlnirea s-a încheiat prin intonarea imnului „Cuvine-se cu adevărat”.

 

A consemnat, arhid. Norocel Bogdan