Cercurile pastoral-misionare din Protopopiatul Suceava II- noiembrie 2020

sediu-nou-arhiepiscopia-sucevei-foto-cristian-turculet_2

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, sub îndrumarea sectorului de Misiune pastorală și actualitate creștină al Centrului eparhial – Suceava, coordonat de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, în toate protopopiatele eparhiei s-au desfășurat, cu respectarea tuturor măsurilor sanitare, în luna noiembrie întâlniri ale cercurilor pastorale.

CERC 1

Luni, 9 noiembrie 2020, în Protopopiatul Suceava II, la Parohia „Sfântul Antonie cel Mare” din Municipiul Suceava, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei si Radautilor, a avut loc întrunirea preoților din Cercul pastoral-misionar nr.1 „Sf.Iacob Putneanul”.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea slujbei Acatistului Sf. Ierarh Nectarie, urmată de susținerea prelegerii cu tema „Familia preotului ca și factor esențial în pastorație” și ,, Educația religioasă-dimensiune a educației integrale”., de către părintele Filip Doru, preot paroh la Parohia „Sfântul Antonie cel Mare” din Suceava.

 „În familia creştină tradițională, îndatoririle esenţiale ale membrilor ei sunt bine precizate si respectate. Ele sunt naşterea de prunci, creşterea şi educarea copiilor pentru sănătatea şi trăinicia familiei.”, a subliniat părintele  Filip Doru.

După prezentare s-au purtat discuții pe marginea temei susținute, dezbătându-se apoi probleme de ordin misionar-pastoral, cultural, social-filantropic şi administrativ, apărute în cadrul vieţii şi activităţii preoţilor şi enoriaşilor din parohii.

Au fost supuse discutiei, de asemenea, probleme întâlnite în procesul de educație religioasă, invitați fiind și profesorii de religie de pe raza cercului, și au fost identificate soluții, în procesul de consolidare a parteneriatelor Școală-Biserică.

În încheiere, părintele misionar protopopesc Razvan Cîmpulungeanu, a mulţumit părintelui paroh pentru organizarea cercului pastoral, profesorilor de religie prezenți și preoților membri ai cercului pastoral pentru participare și implicare.

CERC 2

Miercuri, 11 noiembrie 2020, în Protopopiatul Suceava II, la Parohia „Sf. Gheorghe” din localitatea Bosanci, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei si Radautilor, a avut loc întrunirea preoților din Cercul pastoral-misionar nr.2 „Sf.Ioan Iacob de la Neamț”.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea slujbei Acatistului Sf. Mare Mucenic Mina, urmată de susținerea prelegerii cu tema „Familia preotului – factor esențial în pastorație” și ,,Educația religioasă-dimensiune a educației integrale”, de către părintele Mihoc Nicolae, preot paroh la Parohia „Sf Gheorghe” din Bosanci.

„Prin intermediul educaţiei religioase se asigură un sens vieţii credincioşilor, o direcţie şi un mod de a exista, fiind o cale spre desăvârșire. Totodată, se urmăreşte realizarea comuniunii omului cu Dumnezeu, ceea ce presupune din partea omului o permanentă curăţire de patimi şi o creştere în virtute. Ea are în vedere cele două componente de bază ale oamenilor: sufletul şi trupul. În tradiţia creştină, trupul nu este un simplu depozitar sau o umbră a sufletului, ci un element esenţial al naturii omeneşti. Desigur, sufletul deţine supremaţia, cel care primeşte cea mai multă atenţie, dar nu dispreţuind natura fizică a omului” a subliniat părintele Mihoc Nicolae.

După prezentare s-au purtat discuții pe marginea temei susținute, dezbătându-se apoi probleme de ordin misionar-pastoral, cultural, social-filantropic şi administrativ, apărute în cadrul vieţii şi activităţii preoţilor şi enoriaşilor din parohii.

CERC 3

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea Slujbei Acatistului „Sf. Ioan Gură de Aur” în Biserica Parohiei „Sfinții Trei Ierarhi Vasile, Grigorie și Ioan”, urmată de susținerea prelegerii cu tema: „Familia preotului ca și factor esențial în pastorație” și ,,Educația religioasă – dimensiune a educației integrale”, de către părintele Cormoș Mircea, preot slujitor la Parohia Bălăceana.

 „Familia preotului este nucleul parohiei, aluatul care dospește întreaga frământătură. Se spune despre familia preotului că este o mică Biserică. Mai mult decât o familie de simpli credincioși familia preotului ar trebui să fie întruchiparea idealului Bisericii, după învățătura Sfântului Apostol Pavel, care în Epistola sa către Efeseni face analogia binecunoscută a bărbatului (soțului) cu Însuși Domnul Hristos – capul Bisericii, iar a femeii (soției) cu Biserica – trupul lui Hristos.De aceea cred că este un prilej potrivit pentru a rememora cum se cuvine să fie familia preotului din această perspectivă și să deslușim care sunt condițiile pentru ca aceasta să se ridice la măsura de etalon pentru celelalte familii din comunitatea păstorită”, a subliniat Pr  Cormos Mircea.

 

După prezentare s-au purtat discuții pe marginea temei susținute, dezbătându-se apoi probleme de ordin misionar-pastoral, cultural, social-filantropic şi administrativ, apărute în cadrul vieţii şi activităţii preoţilor şi enoriaşilor din parohii.

La întalnire au participat și profesorii de religie de pe raza cercului pastoral, cu scopul de a dinamiza relațiile dintre ei și parohii comunităților în care activează, identificând soluții în acest sens.

În încheiere, părintele misionar protopopesc Răzvan Cîmpulungeanu a mulţumit părintelui paroh pentru găzduirea și organizarea cercului pastoral, profesorilor de religie prezenți și celorlalți preoți pentru participare. 

CERC 4

Luni, 16 noiembrie 2020 ora 17.00, în Protopopiatul Suceava II, la Parohia „Sf. Ierarh Nicolae”, din localitatea Berchișești, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei si Rădăuților, a avut loc întrunirea preoților din Cercul pastoral-misionar 4 „Sf.Dionisie Erhan”.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea slujbei Acatistului ,,Sf. Ap. și Ev. Matei”, urmată de susținerea prelegerii cu tema: „Familia preotului ca și factor esențial în pastorație” și „Educația religioasă-dimensiune a educației integrale” de către părintele Coca Ionel, preot paroh la Parohia Sf Nicolae Berchișești.

 „Căsătoria este nu numai un drept natural şi divin, dar şi o sarcină unică pentru preot, care are datorii mai mari decât ceilalţi oameni. Pentru că preotul este angajat în această misiune sacerdotală, nu numai cu persoana sa harismatică, ci şi cu familia. El trăieşte şi lucrează în ea şi cu ea, reuşeşte sau nu ca preot odată cu ea. Aşa cum familia în general este celula şi baza societăţii, izvorul vieţii, familia preotului este şi celula Bisericii prin excelenţă. Familia preotului este primul lui ogor de pastoraţie şi de duhovnicie, de activitate sacerdotală, locul primelor lui stăruinţe misionare, pepiniera de morală creştină pentru el şi parohie. Pentru aceasta se cere ca familia preotului să fie model pentru parohie, model Bisericii, început şi model de casă creştină, de comunitate creştină, de obşte credincioasă, de viaţă religioasă morală.” a subliniat părintele Coca Ionel.

După prezentare s-au purtat discuții pe marginea temei susținute, dezbătându-se apoi probleme de ordin misionar-pastoral, cultural, social-filantropic şi administrativ, apărute în cadrul vieţii şi activităţii preoţilor şi enoriaşilor din parohii.

În încheiere, părintele misionar protopopesc Razvan Cîmpulungeanu a mulţumit părintelui paroh pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare.

CERC 5

Joi, 26 noiembrie 2020, în Protopopiatul Suceava II, la Biserica cimitirului din Voroneț, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei si Radautilor, a avut loc întrunirea preoților din Cercul pastoral-misionar 5 „Sf. Ap. și Evanghelist Ioan”.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea slujbei Trisaghionului, urmată de susținerea prelegerii cu tema ,,Petru Comărnescu – contribuția la promovarea valorilor spiritualității românești”, referențiar fiind părintele Mazăre Georgel, preot paroh la Biserica din Voroneț, Gura Humorului.

 „Un element important în scrierile sale îl au valorile spiritualității românești. În acest sens putem aminti între studiile şi monografiile sale de istorie şi teorie a artei, monografii şi studii critice dedicate unor creatori de seamă ai artei româneşti: Nicolae Grigorescu, Ştefan Luchian, Gheorghe Petraşcu, Theodor Pallady, N. Tonitza, Francisc Şirato, Ion Ţuculescu, Constantin Brâncuşi etc. Printre acestea se numără: Pictura românească în secolul XX (1956), Viziunea naturii în opera lui Grigorescu (1957), Mărturii despre Brâncuşi (1967). Importante sunt și notele sale de călătorie binecunoscute: Homo Americanus (1933), America văzută de un tânăr de azi (1934), Chipurile şi priveliştile Americii (1940), Chipurile şi priveliştile Europei (postum, 1980), sau notele de jurnal, publicate în 2003.

Un loc aparte îl ocupă, mai ales pentru noi cei din Bucovina, lucrările dedicate mănăstirilor și bisericilor medievale din zonă: „Albumul monografic Voronet” (1959), „Indreptar artistic al monumentelor din nordul Moldovei” (1961), „Microalbumul Voronet” (1965). Lucrarea „Indreptar artistic al monumentelor din nordul Moldovei” completează, după o sută de ani, opera de inventariere a monumentelor medievale din Ţara Românească făcută de Alexandru Odobescu, cu cea a monumentelor din Moldova (mănăstirile ctitorite de Ştefan cel Mare, Petru Rareş şi Movileşti)” a subliniat Pr Mazăre  Georgel.

După prezentare s-au purtat discuții pe marginea temei susținute, dezbătându-se apoi probleme de ordin misionar-pastoral, cultural, social-filantropic şi administrativ, apărute în cadrul vieţii şi activităţii preoţilor şi enoriaşilor din parohii.

În încheiere, părintele misionar protopopesc Razvan Cimpulungeanu, a mulţumit părintelui paroh pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare.

Întrunirea preoţilor din Protopopiatul Suceava II în Cercuri pastoral-misionare a fost un prilej de sporire a comuniunii şi de intensificare a colaborării între parohii, manifestarea încadrându-se în rândul evenimentelor dedicate „Anului omagial al pastoraţiei părinţilor şi copiilor şi Anului comemorativ al filantropilor ortodocşi români”.