Cercurile pastoral-misionare din Protopopiatul Suceava II – mai 2022

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, sub îndrumarea sectorului de Misiune pastorală și actualitate creștină al Centrului eparhial – Suceava, în toate protopopiatele eparhiei s-au desfășurat, cu respectarea tuturor măsurilor sanitare, în luna mai întâlniri ale cercurilor pastorale.

CERCUL PASTORAL NR. 1

,,SFÂNTUL IACOB PUTNEANUL”

În data de 23.05.2022, ora 15:00 la Parohia cu hramul ,,Nașterea Domnului” din Suceava, păstorită de către Părintele Argatu Petru, din Protopopiatul Suceava II, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 1, așezat sub patronajul ,,Sfântului Ierarh Iacob Putneanul”, coordonat de către Părintele Onesim Cezar.

După slujba Vecerniei, a urmat meditația cu titlul ,,Rugăciunea-mijloc de a dobândi Duhul Sfânt. Metode practice pentru intensificarea rugăciunii” susținută de către Părintele Argatu Ștefan de la Parohia ,,Nașterea Domnului” din Suceava.

La întâlnirea cercului pastoral a participat un număr de 16 preoți.

Au luat cuvântul următorii preoți: Pr. Ruscan Filaret (Consilier al Sectorului de Misiune Pastorală în cadrul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților); Pr. Micliuc Bogdan (Secretar al Protopopiatului Suceava II); Pr. Onesim Cezar (Președinte al Cercului Pastoral Nr. 1 ,,Sfântul Ierarh Iacob Putneanul”) ; Pr. Dinu Airinei; Pr. Popovici Dumitru; Pr. Mocrei Lucian; Pr. Baltag Vasile; Pr. Buta Dragoș; Pr. Argatu Petru și Pr. Filip Doru.

Părintele Misionar Protopopesc, Cîmpulungeanu Răzvan, din cadrul Protopopiatului Suceava II, care a și moderat întâlnirea, a adus un plus de interes participanților prin întrebări motivante și discurs interactiv.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Biserica ne îndeamnă să ne rugăm în toate momentele importante din zi. Vedem că Ceaslovul ori alte cărţi de rugăciune sunt pline de texte prin care invocăm ajutorul lui Dumnezeu în toate momentele din zi – dimineaţa, la prânz, seara, înainte şi după ce mâncăm -, la plecarea în călătorie sau la mutarea într-o casă nouă s.a.m.d.. Aceste rugăciuni, pe lângă slujbele religioase, constituie momente de căpătâi în viaţa noastră. Prin rugăciune cerem lui Dumnezeu să ne ajute, să ne însoţească mereu. Şi cum avem nevoie permanentă de ajutorul lui Dumnezeu, înseamnă că şi rugăciunea noastră trebuie să fie permanentă”.

            Au urmat discuții pe marginea temei abordate și s-au făcut propuneri de bună practică pentru bunul mers al Bisericii, dintre care reținem:

 1. Rugăciunea făcută cu mintea în inimă este rugăciunea cea bună;
 2. Pentru a dobândi Duhul Sfânt în rugăciune, trebuie să parcurgem mai multe trepte calitative ale rugăciunii;
 3. Coborând cu mintea în inimă reușim să avem cea mai intimă și folositoare convorbire cu

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Răzvan Cîmpulungeanu, a mulţumit părintelui coslujitor Argatu Ștefan, pentru prezentarea temei, apoi a mulțumit părintelui paroh Argatu Petru pentru organizarea cercului pastoral, iar la final a mulțumit tuturor preoților pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR.  2
,,SFÂNTUL IOAN IACOB DE LA NEAMȚ”

 

În data de 24.05.2022, ora 17:00 la Parohia cu hramurile „Nașterea Maicii Domnului” și ,,Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Cumpărătura, păstorită de către Părintele Brahariu Mihăiță-Dănuț din Protopopiatul Suceava II, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 2, așezat sub patronajul „Sfântului Ioan Iacob de la Neamț”, coordonat de către Părintele Brahariu Mihăiță-Dănuț.

După slujba Tainei Sfântului Maslu, a urmat meditația cu titlul: „Rugăciunea-mijloc de a dobândi Duhul Sfânt. Metode practice pentru intensificarea rugăciunii” susținută de către Părintele Brahariu Mihăiță-Dănuț, de la Parohia sus menționată.

La întâlnirea cercului pastoral a participat un număr de 11 preoți.

Au luat cuvântul următorii preoți: Pr. Brahariu Mihăiță-Dănuț (Președinte al Cercului Pastoral Nr. 2 „Sfântul Ioan Iacob de la Neamț”); Pr. Devisevici Ovidiu; Pr. Rusu Toader; Pr. Ciceu Eugen; Pr. Bujorean Ioan; Pr. Păstrăv Ciprian și Pr. Onea Valentin.

Părintele Misionar Protopopesc, Cîmpulungeanu Răzvan, din cadrul Protopopiatului Suceava II, care a și moderat întâlnirea, a adus un plus de interes participanților prin întrebări motivante și discurs interactiv.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

        „Prin rugăciune trebuie să ajungem să avem o convorbire intimă și familiară cu Dumnezeu, în felul acesta rugăciunile noastre vor fi ascultate și împlinite. Trebuie să-I dăm lui Dumnezeu șansa să ne vadă, nu pentru că nu ne-ar cunoaște, ci pentru că noi trebuie să-L recunoaștem, căci așa cum nu îți poți vedea chipul într-o apă tulburată de aruncarea pietrelor, tot așa și sufletul va rămâne tulburat, așa că, cel mai mic efort de limpezire și semn de îndreptare, este rugăciunea.”        

Au urmat discuții pe marginea temei abordate și s-au făcut propuneri de bună practică pentru bunul mers al Bisericii, dintre care reținem:

 1. Rugăciunea nu trebuie să conțină vorbe meșteșugite, ci gândul să fie simplu și fără vicleșug, ca al copiilor;
 2. Mintea să nu se răspândească, să nu fie îndrăzneață, ci să ne apropiem de Dumnezeu cu cea mai adâncă și smerită cugetare;
 3. Practicarea „Rugăciunii lui Iisus”, sau „a inimii”, în liniște, în adunare de sine, oriunde ne-am afla, cerând mila Bunului Dumnezeu pentru sine, pentru toți cei vii și pentru cei adormiți.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Răzvan Cîmpulungeanu, a mulţumit părintelui paroh Brahariu Mihăiță-Dănuț, pentru prezentarea temei și pentru organizarea cercului pastoral, iar la final a mulțumit tuturor preoților pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR. 3
„SFÂNTUL IERARH PETRU MOVILĂ

În data de  26.05.2022, ora 15:00 la Parohia cu hramul ,,Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Brașca, păstorită de către Părintele Țuțuianu Gheorghe, din Protopopiatul Suceava II, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 3, așezat sub patronajul „Sfântului Ierarh Petru Movilă”, coordonat de către Părintele Ungureanu Marius.

După slujba Tainei Sfântului Maslu, a urmat meditația cu titlul  ,,Rugăciunea-mijloc de a dobândi Duhul Sfânt. Metode practice pentru intensificarea rugăciunii” susținută de către Părintele Țuțuianu Gheorghe de la Parohia ,,Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Brașca.

La întâlnirea cercului pastoral a participat un număr de 11 preoți.

Au luat cuvântul următorii preoți: Pr. Ungureanu Marius (Președinte al Cercului Pastoral Nr. 3 „Sfântul Ierarh Petru Movilă”); Pr. Chira Cosmin; Pr. Cormoș Mircea; Pr. Popovici Dănuț; Pr. Dumitriu Bogdan; Pr. Țercovnic Adam; Pr. Ungureanu Gheorghe; Pr. Oroșanu Ioan; Pr. Țuțuianu Gheorghe; Pr. Druță Ionel; Pr. Hulpoi Mircea; Pr. Niga Adrian și Pr. Pleșea Ciprian.

Părintele Misionar Protopopesc, Cîmpulungeanu Răzvan, din cadrul Protopopiatului Suceava II, care a și moderat întâlnirea, a adus un plus de interes participanților prin întrebări motivante și discurs interactiv.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Rugăciunea este temelia vieţii și creşterii spirituale a omului, este mântuitoare și sfințitoare, deoarece ne umple de prezența iubirii lui Dumnezeu Cel atotmilostiv, de harul Domnului nostru Iisus Hristos, de dragostea lui Dumnezeu Tatăl şi de împărtăşirea Sfântului Duh (2 Corinteni 13, 13)”.

Au urmat discuții pe marginea temei abordate și s-au făcut propuneri de bună practică pentru bunul mers al Bisericii, dintre care reținem:

 1. Să ne rugăm întotdeauna pentru iertarea păcatelor noastre și să ne străduim să închidem inima în cuvintele rugăciunii;
 2. Trebuie forţare pentru păstrarea luării – aminte pentru ca gândul să nu fugă către cele lumești;
 3. O modalitate de a intensifica rugăciunea este a te ruga alături de alții, căci rugăciunea rostită în comuniune cu ceilalți aduce mare folos duhovnicesc.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Răzvan Cîmpulungeanu, a mulţumit părintelui paroh Țuțuianu Gheorghe, pentru prezentarea temei și pentru organizarea cercului pastoral, iar la final a mulțumit tuturor preoților pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR. 4
„SFÂNTUL DIONISIE ERHAN EPISCOPUL CETĂȚII ALBE-ISMAIL”

În data de 25.05.2022, ora 15:00 la Parohia cu hramul ,,Sfinții Apostoli Petru și Pavel” păstorită de către Părintele Dura Florin, din Protopopiatul Suceava II, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar Nr. 4, așezat sub patronajul ,,Sfântului Dionisie Erhan Episcopul Cetății Albe-Ismail”, coordonat de Părintele Aldea Florin.

După slujba Tainei Sfântului Maslu, a urmat meditația cu titlul  ,,Rugăciunea-mijloc de a dobândi Duhul Sfânt. Metode practice pentru intensificarea rugăciunii” susținută de către Părintele Dura Florin de la Parohia ,,Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Berchișești.

 La întâlnirea cercului pastoral a participat un număr de 14 preoți.

Au luat cuvântul următorii preoți: Pr. Aldea Florin (Președinte al Cercului Pastoral Nr. 4 ,,Sfântul Dionisie Erhan Episcopul Cetății Albe-Ismail”); Pr. Abageru Lucian și Pr. Cojocar Marius.

Părintele Misionar Protopopesc, Cîmpulungeanu Răzvan, din cadrul Protopopiatului Suceava II, care a și moderat întâlnirea, a adus un plus de interes participanților prin întrebări motivante și discurs interactiv.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Credinciosul simte astăzi mai mult decât în trecut nevoia de a se ruga, pentru că prin rugăciune găsește liniște, alinare, speranță, puterea de a rezista și de a depăși aceste vremuri tulburate de boli și război. Găsește în rugăciune mijlocul de a fi în comuniune cu Dumnezeu. Cel care se roagă ia cunoștință de rădăcinile sale, de eternitate și nu se lasă pradă valurilor superficiale ale vieții”.

Au urmat discuții pe marginea temei abordate și s-au făcut propuneri de bună practică pentru bunul mers al Bisericii, din care reținem:

 1. Sfânta Liturghie și Sfintele Taine sunt rugăciuni harismatice rânduite să transmită harul sfințitor al Duhului Sfânt;
 2. Succesul pastoral constă în propunerea unui program intensiv de rugăciune, în organizarea de întâlniri catehetice cu copiii și tinerii din comunitate;
 3. Preotul trebuie să creeze o legătură duhovnicească cu enoriașii prin oferirea de cărți de rugăciune, sfaturi duhovnicești, iar la nevoie asistență socială și invitându-i să i se alăture la rugăciune în Biserică.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Răzvan Cîmpulungeanu, a mulţumit părintelui paroh Dura Florin pentru prezentarea temei și pentru organizarea cercului pastoral, iar la final a mulțumit tuturor preoților pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR. 5
,,SFÂNTUL APOSTOL ȘI EVANGHELIST IOAN”

În data de 31.05.2022, ora 17:00 la Parohia cu hramul „Sfinții Arhangheli: Mihail și Gavriil” din Gura Humorului, păstorită de către Părintele Ilișoi Viorel (Consilier al Sectorului Economic în cadrul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților), din Protopopiatul Suceava II, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar  Nr. 5, așezat sub patronajul „Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan”, coordonat de Părintele Nuțu Mircea.

După slujba Tainei Sfântului Maslu, a urmat meditația cu titlul „Rugăciunea-mijloc de a dobândi Duhul Sfânt. Metode practice pentru intensificarea rugăciunii” susținută de către Părintele Ilișoi Viorel de la Parohia ,,Sfinții Arhangheli: Mihai și Gavriil” din Gura Humorului.

La întâlnirea cercului pastoral a participat un număr de 21 preoți.

Au luat cuvântul următorii preoți: Pr. Nuțu Mircea (Președinte al Cercului Pastoral Nr. 5 ,,Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan”) și Pr. Cîrciu Petru.

Părintele Misionar Protopopesc, Cîmpulungeanu Răzvan, din cadrul Protopopiatului Suceava II, care a și moderat întâlnirea, a adus un plus de interes participanților prin întrebări motivante și discurs interactiv.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Pentru a ne putea ruga eficient trebuie să avem o anumită pregătire sufletească. Trebuie să fim conştienţi că făcând rugăciunea intrăm în audienţă la Împăratul universului. “Când porneşti să te înfăţişezi înaintea Domnului, spune Sfântul Ioan Scărarul, să-ţi fie haina sufletului ţesută întreagă din firele, mai bine zis din zalele, nepomenirii răului. Căci de nu, cu nimic nu te vei folosi” . Când te rogi trebuie să crezi că Dumnezeu îţi ascultă rugăciunea şi să stăruieşti. Dacă roadele nu sunt cele pe care le aşteptai tu înseamnă că ele nu-ţi erau de folos. A te ruga cu îndoială, încercând în ultimă instanţă şi acest mod de a-ţi rezolva problemele, este dovadă de puţină credinţă”.

Au urmat discuții pe marginea temei abordate și s-au făcut propuneri de bună practică pentru bunul mers al Bisericii, dintre care reținem:

 1. Să ne rugăm dimineaţa, să ne rugăm seara, să ne rugăm când ne aşezăm la masă pentru a păstra o anumită ritmicitate;
 2. O rugăciune cât de scurtă, dar ritmică, ne ţine într-o stare sufletească bună;
 3. Este necesar să apelăm la toate rugăciunile alcătuite de Sfânta Biserică şi cuprinse în cărţile de slujbă şi în cărţile de rugăciuni, însă bine este să ne folosim și de propriile noastre cuvinte, spunându-i lui Dumnezeu în mod liber ce avem pe suflet.

În încheiere, părintele misionar protopopesc, Răzvan Cîmpulungeanu, a mulţumit părintelui paroh Ilișoi Viorel (Consilier al Sectorului Economic în cadrul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților) pentru prezentarea temei și pentru organizarea cercului pastoral, iar la final a mulțumit tuturor preoților pentru participare.

 

A consemnat, Pr. Arhidiacon Maloș Constantin