Cercurile pastoral-misionare din Protopopiatul Suceava II – decembrie 2020

protopopiatul_suceava_ii_site

Cercul nr. 1 – „Sf. Iacob Putneanul”

 

Marți, 8:12:2020, la ora 16:00 în Protopopiatul Suceava II, la Parohia „Buna Vestire” din localitatea Șcheia- Suceava, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei si Radautilor, a avut loc întrunirea preoților din Cercul pastoral-misionar nr 1 „Sf.Iacob Putneanul”.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea Slujbei Aghesmei, urmată de susținerea prelegerii cu tema ,,Taina Mărturisirii-mijloc individual de pastorație”, de către părintele Micliuc Bogdan, preot paroh la Parohia „Buna Vestire” din Șcheia 2,  Suceava si secretar in cadrul Protopopiatului Suceava II.

„Când  vorbim de Taina Spovedaniei, ne ducem cu gândul la lucrarea harică ce o  săvârșește Dumnezeu, prin preot,  lucrare harică primită prin taina hirotoniei de a lega și dezlega păcatele oamenilor.        

Ca model de duhovnic trebuie sa-L avem pe Mântuitorul Hristos, care prin misiunea Sa, a câștigat și vindecat multe suflete bolnave, suflete care de cele mai multe ori păreau irecuperabile, iar Sfinți Apostoli au luat ca model pe Mântuitorul în pastorația lor. De-a lungul veacurilor, urmașii sfinților apostoli, episcopii, preoții și diaconii ca slujitori ai lor, au preluat misiunea de păstori de suflete, fiindu-le încredințată ca să-L propovăduiască pe Mântuitorul și învățătura Sa, să îndrumeze sufletele pe calea mântuirii.  Acest lucru îl fac preoții în scaunul de spovedanie..”, a subliniat părintele secretar Bogdan Micliuc.

După prezentare s-au purtat discuții pe marginea temei susținute, dezbătându-se apoi probleme de ordin misionar-pastoral, cultural, social-filantropic şi administrativ, apărute în cadrul vieţii şi activităţii preoţilor şi enoriaşilor din parohii.

În încheiere, părintele misionar protopopesc Razvan Cimpulungeanu, a mulţumit părintelui paroh pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare,cantand impreuna cateva dintre colindele noastre autentice ,pline de invatatura dogmatica.

 

Cercul nr. 2 – „Sf.Ioan Iacob de la Neamt”

Miercuri, 9 decembrie 2020,la ora 16:00 în Protopopiatul Suceava II, la Parohia „Adormirea Maicii Domnului”, din localitatea Bosanci, a avut loc întrunirea preoților din Cercul pastoral-misionar nr. 2 „Sf.Ioan Iacob de la Neamț”.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea Slujbei Aghiesmei urmată de susținerea prelegerii cu tema ,,Taina Mărturisirii-mijloc individual de pastorație”, de către părintele Belei Ioan, preot paroh la Parohia „Adormirea Maicii Domnului” Bosanci.

După prezentare s-au purtat discuții pe marginea temei susținute, dezbătându-se apoi probleme de ordin misionar-pastoral, cultural, social-filantropic şi administrativ, apărute în cadrul vieţii şi activităţii preoţilor şi enoriaşilor din parohii.

În încheiere, părintele misionar protopopesc Razvan Cimpulungeanu, a mulţumit părintelui paroh pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare,

La intalnire au fost prezenti si copiii parohiei, interpretand o frumoasa suita de colinde sub indrumarea doamnelor preotese Angela Brahariu si Tamara Bujorean.

Cercul nr. 3 – „Sf. Ierarh Petru Movilă”

Preotii membri ai cercului pastoral nr 3 „Sf Ierarh Petru Movilă” s-au intrunit joi 10 decembrie 2020,la 16:00, in sedinta de lucru, cu binecuvantarea Inaltpreasfintitului Parinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei si Radautilor sub coordonarea Pr.Bradan Tiberiu, in prezența  Pr.Misionar Protopopesc Razvan Cimpulungeanu și a Pr. Diacon Misionar Protopoesc  Maloș Constantin.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea  Slujbei Aghiesmei, urmată de susținerea prelegerii cu tema ,,Taina Mărturisirii-mijloc individual de pastorație ”, de către părintele Țuțuianu  Gheorghe, preot slujitor la Parohia Brașca, ,,Sf. Arh. Mihail și Gavriil”.

 Duhovnicia prin Sfânta Taină a Mărturisirii are o importanţă deosebită în lucrarea pastorală, întrucât prin intermediul ei preotul pătrunde în sufletul credinciosului: ,,Preoția se ocupă cu sufletul, care-i din Dumnezeu și dumnezeiesc, care-i părtaș nobleței celei de sus și tinde spre noblețea aceea… Preoția, știința vindecării sufletelor, urmărește să întraripeze sufletul, să-l smulgă din lume, să-l dea lui Dumnezeu. Preoția urmărește să facă să locuiască, prin Duhul Sfânt, Hristos în inimile oamenilor”3. Spovedania este ,,Taina renaşterii duhovniceşti, a reînvierii, este al doilea Botez, prin care se reface comuniunea cu Dumnezeu, întreruptă prin încălcarea voii lui Dumnezeu, cuprinsă în Legea morală”4. Sfântul Simeon Noul Teolog considera Sfânta Taină a Mărturisirii, ca fiind ,,al doilea Botez”, mărturisirea păcatelor fiind o curățire, prin care se oferă harul Duhului, pe care l-am primit la Botez. Taina Spovedaniei constă, așadar, în iertarea păcatelor celor ce se mărturisesc și se căiesc pentru ele, de către episcop sau preot – în mod văzut, și de către Hristos – în mod nevăzut. Cunoscute fiind cele trei dimensiuni ale preoției sacramentale, respectiv slujirea, propovăduirea și îndrumarea, și în Taina Spovedaniei lucrarea preotului este întreita(sfintitoare sau harismatica, pedagogica sau invatatoreasca si pastorala sau conducatoare)..”, a subliniat părintele Tutuianu Gheorghe.

După prezentare s-au purtat discuții pe marginea temei susținute, dezbătându-se apoi probleme de ordin misionar-pastoral, cultural, social-filantropic şi administrativ, apărute în cadrul vieţii şi activităţii preoţilor şi enoriaşilor din parohii.

În încheiere, părintele misionar protopopesc Razvan Cimpulungeanu, a mulţumit părintelui paroh pentru gazduirea si organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare,impreuna cantand cateva dintre colindele noastre romanesti.

 

Cercul nr. 4 – „Sf.Dionisie Erhan”

Luni, 14 decembrie 2020, la ora 16.00, în Protopopiatul Suceava II, la Parohia ,,Sf. Ap. Petru și Pavel”, din localitatea Berchișești 2, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei si Radautilor, a avut loc întrunirea preoților din Cercul pastoral-misionar nr 4 „Sf. Dionisie Erhan”.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea Slujbei Aghiesmei, urmată de un cuvant de invatatura adresat credinciosilor prezenti,de catre Pr Misionar Protopopesc Razvan Cimpulungeanu si de  susținerea prelegerii cu tema ,,Taina Mărturisirii-mijloc individual de pastorație” de către părintele Dura Florin, preot paroh la Parohia ,,Sf. Ap. Petru și Pavel” Berchișești 2.

 „ Un creștin bine spovedit este un creștin salvat căruia i se sădește nădejdea mântuirii. Preotul duhovnic, când administrează canonul sau epitimia, adică aplică canoanele prevăzute pentru anumite păcate, nu are drept scop pedepsirea, ci vindecarea penitentului. Necesitatea duhovnicului e pusă în evidență prin faptul că penitentul nu-și poate fixa el însuși mijloacele de vindecare și nu le poate primi de la niciun alt semen al său, ele trebuie să fie date de duhovnic care are autoritatea de a fi ales de Hristos și de a indica mijloacele corespunzătoare voii lui Hristos.

Duhovnicului i se cere să fie în stare, în virtutea pregătirii sale, să dea cu o anumită siguranță sfaturile cele mai eficiente și să le argumenteze cu exemple din Biblie, din viețile Sinților și din alte surse duhovnicești pentru ca penitentul să se lase convins să le urmeze.

Sfântul Ioan Gură de Aur spune că păcatele dezlegate de duhovnic nu se mai iau în vedere nici la vămile văzduhului, nici la judecata de apoi, de aceea trebuie conștientizați și responsabilizați credincioșii atunci când vin la spovedanie să-și facă o pregătire specială înainte de mărtirisire, pentru că în fața scaunului de spovedanie se află în fața lui Hristos.

Comportamentul unui duhovnic trebuie să fie pe măsura fiecărui penitent în parte, deoarece oamenii sunt diferiți. Experiența duhovnicească și harul cu care este înzestrat îl ajută să cântărească cu discernământ fiecare credincios, pentru că în fața duhovnicului te poți plânge fără să fii umilit, te poți acuza fără teamă de urmări, te poți smeri fără teama de a fi disprețuit.

Sfântul Grigorie de Nazianz spune că în „arta de a conduce pe om”  duhovnicia face parte din instrumentele de căpetenie ale acestei arte”. a subliniat părintele Dura Florin.

După prezentare s-au purtat discuții pe marginea temei susținute, dezbătându-se apoi probleme de ordin misionar-pastoral, cultural, social-filantropic şi administrativ, apărute în cadrul vieţii şi activităţii preoţilor şi enoriaşilor din parohii.

În încheiere, părintele misionar protopopesc Razvan Cimpulungeanu, a mulţumit părintelui paroh pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare,inclusiv doamnei Primar a Comunei Berchisesti,prezenta si ea la intalnire.

Corul format din copiii parohiei a sustinut un frumos program de colinde.

 

Cercul nr. 4 – „Sf. Ap. și Evanghelist Ioan”

Marți 15 decembrie 2020, la ora 15:00 în Protopopiatul Suceava II, la parohia „Sf Ioan cel Nou de la Suceava” din localitatea Cacica, a avut  loc întrunirea preoților din Cercul pastoral-misionar 5 „Sf. Ap. și Evanghelist Ioan”.

Lucrările cercului pastoral au debutat cu săvârșirea  Slujbei Aghesmei Mici, urmată de susținerea prelegerii cu tema ,,Duhul sărbătorii într-o lume secularizată”, referentiar fiind părintele Juravle Cristian, preot paroh la Biserica cu hramul ,,Sf. Ioan cel Nou de la Suceava” din CACICA.

„Nașterea Domnului este vestită, cum bine știm, și prin glasurile copiilor colindători. Cuvintele colindelor sunt luate din cele ale Evangheliei, exprimate într-o formă populară, pe înțelesul tuturor, și a celor mici și a celor mari, mai puțin cunoscători cu mintea a limbajului învățăturilor sfintelor dogme ale credinței noastre ortodoxe, dar adânc trăitori cu inima în toată curăția Duhului adevărului, a vieții de sfințenie. Bogăția teologică și spirituală a textelor liturgice din Postul Crăciunului și din ziua Sărbătorii Crăciunului vine din Sfintele Scripturi și din scrierile Sfinților Părinți ai Bisericii.  Într-adevăr, colindele sunt comori ale spiritualității românești. Având ca temei originea latină a cuvântului colindă, cât și faptul că datina colindatului este specifică populației autohtone din Carpați și de la Dunărea de Jos, dacă ținem seama de neamurile de obârșie latină, putem afirma despre această cântare a sărbătorilor de Crăciun, că ea s-a născut pe pământul nostru, în perioada primară a creștinismului.

Inspirate din această bogăție a cântărilor liturgice bisericești, colindele sunt expresia cea mai vie a culturii teologice și duhovnicești populare a românului creștin ortodox. Ele sunt un memorial și o prelungire a Liturghiei și a slujbelor de Crăciun auzite în biserică. Ele sunt ecou și rodire a slujbei și sfințeniei Bisericii în sate și orașe, în casele creștinilor, întrucât inimile credincioșilor au devenit biserică, peștera din Betleem transformată în sălaș primitor pentru cer, casă de oaspeți în care Pruncul este preamărit de magi înțelepți!
a subliniat părintele Juravle Cristian.

După prezentare s-au purtat discuții pe marginea temei susținute, dezbătându-se apoi probleme de ordin misionar-pastoral, cultural, social-filantropic şi administrativ, apărute în cadrul vieţii şi activităţii preoţilor şi enoriaşilor din parohii.

În încheiere, părintele misionar protopopesc Razvan Cimpulungeanu, a mulţumit părintelui paroh pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare.

Întrunirea preoţilor din Cercurile pastoral-misionare ale protoieriei au constituit un prilej de sporire a comuniunii şi de intensificare a colaborării între preoţi, manifestarea încadrându-se în rândul evenimentelor dedicate „Anului omagial al pastoraţiei părinţilor şi copiilor şi Anului comemorativ al filantropilor ortodocşi români”.