Cercurile pastoral-misionare din Protopopiatul Fălticeni – martie 2021

cerc_7_foto_3

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, sub îndrumarea sectorului de Misiune pastorală și actualitate creștină al Centrului eparhial – Suceava, coordonat de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, în toate protopopiatele eparhiei s-au desfășurat, cu respectarea tuturor măsurilor sanitare, în luna martie întâlniri ale cercurilor pastorale.

CERCUL PASTORAL NR. 1

 

În data de 01.03.2021, la parohia „Sfinții Voievozi” – Grădini – Fălticeni, păstorită de către părintele Laurențiu Bogdan Apostol, din Protopopiatul Falticeni, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar nr. 1, așezat sub patronajul Sfântului Ambrozie al Milanului, coordonat de Părintele Daniel Cojocaru.

După săvârșirea Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii a urmat meditația cu titlul: „Valoarea liturgică și culturală a cimitirelor”, care a fost susținută de către părintele Laurențiu Bogdan Apostol de la parohia „Sfinții Voievozi”- Grădini – Fălticeni.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Moartea omului și putreziciunea trupului nu-i micșorează din însemnătate și din valoare. Grija cu care este înhumat, ierurgiile rânduite de Biserică și care se săvârșesc cu acest prilej demonstrează explicit însemnătatea pe care o are trupul omenesc.

Pentru noi, românii, dar şi pentru alte popoare, înmormântarea reprezintă un ritual corespunzător învăţăturii creştin-ortodoxe care are la bază cuvântul lui Dumnezeu, revelaţia divină”.

Au urmat discuții pe marginea temei discutate și s-au făcut propuneri de bună practică pentru bunul mers al Bisericii, dintre care reținem:

1. Iubirea față de semeni trece de mormânt.

2. Despre înviere și viața veșnică.

3. Cum ne manifestăm iubirea față de cei adormiți?

În încheiere, părintele misionar protopopesc Apăvăloaie Mihai Gelu a mulţumit părintelui paroh pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR. 2

În data de 29.03.2021, orele 18.00, la parohia „Sf. Mare Mucenic Dimitrie” – Gulia, păstorită de către părintele Lucian Tătaru, din Protopopiatul Fălticeni, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar nr. 2, așezat sub patronajul Sfântului Ierarh Dosoftei, coordonat de Părintele Cezar Gorun Nesvadba.

După săvârșirea Acatistului Domnului nostru Iisus Hristos a urmat meditația cu titlul: „Pastorația credincioșilor reveniți din diaspora. Elemente pozitive și dileme”, care a fost susținută de către părintele Lucian Tătaru de la parohia Gulia.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Pregătirea pastoral-liturgică a preotului trebuie să fie una temeinică în orice împrejurare din viața Bisericii, nu doar cu prilejul Sfintei Liturghii. Predica pe care acesta este dator a o rosti trebuie să devină unul dintre momentele intense din cadrul diferitelor slujbe pe care acesta le săvârșește, viața sa cât și a familei dânsului trebuie să fie un exemplu pozitiv în Parohie, care să unească credincioșii.”

Au urmat discuții pe marginea temei discutate și s-au făcut propuneri de bună practică pentru bunul mers al Bisericii, dintre care reținem:

1. Metode de pastorație a celor ce se întorc în țară.

2. Datoria preotului raportată la pilda fiului risipitor.

3.  Aspecte privind raportul dintre catehizarea în diaspora cu cea din țară.

În încheiere, părintele misionar protopopesc Apăvăloaie Mihai Gelu a mulţumit părintelui paroh pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR. 3

În data de 02.03.2021, la parohia Petru Rareș – Baia, păstorită de către Părintele Iustin Rusu, din Protopopiatul Falticeni, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar nr. III, așezat sub patronajul Sfântului Voievod Stefan cel Mare, coordonat de Părintele Gabriel Ciofu.

După săvârșirea Tainei Sfantului Maslu a urmat meditația cu titlul: 

Vizitele pastorale cu prilejul Sfintelor Sărbători de iarnă – prilej de cunoaștere a credincioșilor, care a fost susținută de către Părintele Iustin Rusu de la parohia Petru Rareș – Baia.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Aşadar, vizitele pastorale sunt întâlniri pe care preotul le are cu credincioşii săi şi care se desfăşoară fie în casele acestora, fie în locurile în care aceştia îşi desfăşoară activitatea. Caracterul lor este unul eminamente pastoral sau, mai precis, unul liturgico-pastoral, ele depăşind cadrul eclesial, Biserica, vizând fie săvârşirea unor servicii religioase cerute de către credincioşi, fie îndeplinirea unor  responsabilităţi  pastorale  precise  prilejuite  de anumite sărbători sau perioade din anul bisericesc, fie realizarea unor proiecte sau planuri cu caracter administrativ-gospodăresc sau filantropic”.

Au urmat discuții pe marginea temei discutate și s-au făcut propuneri de bună practică pentru bunul mers al Bisericii, dintre care reținem:

1. Importanța vizitelor în parohie.

2. Cunoașterea membrilor parohiei – un succes într-o pastorație eficientă.

3. Relația preot-credincios ca rezultat al vizitelor pastorale.

În încheiere, părintele misionar protopopesc Apăvăloaie Mihai Gelu a mulţumit părintelui paroh pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR. 4

 

În data de 25.03.2021, la parohia „Sfinții Voievozi” – Bogdănești, păstorită de către Părintele Florentin Loghinoaia, din Protopopiatul Falticeni, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar nr. IV, așezat sub patronajul Sfântului Ierarh Ioan de la Râșca, coordonat de Părintele Ciprian Meștereanu.

După săvârșirea Tainei Sfântului Maslu a urmat meditația cu titlul:  Filantropia creștină, (activitate esențială in viața Bisericii), care a fost susținută de către Părintele Florentin Loghinoaia de la parohia „Sfinții Voievozi” – Bogdănești.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Facerea de bine izvorâtă din milă, ca expresie a dragostei, evlaviei și compasiunii pentru aproapele nostru își are originea în milostivirea lui Dumnezeu Tatăl asupra omenirii, Care din iubire Îl trimite pe Fiul Său în lume.

Filantropia, ca termen, nu își găsește locul în Sfânta Scriptură a Noului Testament, însă cuvântul milostenie este folosit de douăsprezece ori. În primul rând, Mântuitorul Hristos arată că fapta trebuie făcută în ascuns, discret, să nu fie de ochii lumii, de fățărnicie, ca a fariseilor, sau de laudă.”

Au urmat discuții pe marginea temei discutate și s-au făcut propuneri de bună practică pentru bunul mers al Bisericii, dintre care reținem:

1. Facerea de bine – scară spre Rai.

2. Filantropie nu doar în preajma sărbătorilor.

3. Relația preot-credincioși în sporirea activităților filantropice din parohie.

În încheiere, părintele misionar protopopesc Apăvăloaie Mihai Gelu a mulţumit părintelui paroh pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR. 5

În data de 10.03.2021, la parohia Merești, păstorită de către Părintele Bogdan Codină, din Protopopiatul Falticeni, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar nr. V, așezat sub patronajul Sfintei Cuvioase Parascheva, coordonat de Părintele Florin Grigorescu.

După săvârșirea Acatistului celor 40 de Mucenici a urmat meditația cu titlul: 

„Semnificația și importanța Slujbei de înmormântare și a parastaselor” care a fost susținută de către Părintele Bogdan Codină de la parohia Merești.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Biserica Ortodoxa ne învață că moartea este despărțirea sufletului de trup. Sfârșitul vieții pământești și trecerea la cele veșnice a unuia dintre cei dragi este pentru toți oamenii un prilej de întristare și durere.

În această împrejurare Biserica aduce, prin rugăciunile ei, o rază de mângăiere celor rămași în viață. Pentru cei răposați, Biserica a rânduit slujbe religioase, panihida, slujba înmormântării și cea a parastasului, care se fac la diferite termene stabilite de Tradiția bisericească.”

Au urmat discuții pe marginea temei discutate și s-au făcut propuneri de bună practică pentru bunul mers al Bisericii, dintre care reținem:

1. Uniformizarea tuturor rânduielilor legate de cultul celor adormiți.

2. Importanța de a-i pomeni la Sfânta Liturghie pe cei adormiți.

3. Manifestarea iubirii față de cei ce au adormit întru nădejdea Învierii.

În încheiere, părintele misionar protopopesc Apăvăloaie Mihai Gelu a mulţumit părintelui paroh pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare.

 

CERCUL PASTORAL NR. 6

În data de 01.03.2021, la parohia „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” – Mălini, păstorită de către părintele Gabriel Florin Bîrsanu, din Protopopiatul Falticeni, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar nr. 6, așezat sub patronajul Maicii Domnului, coordonat de Părintele Petrică Corduneanu.

După săvârșirea Acatistului Sfinților Apostoli a urmat meditația cu titlul: „Taina pocăinței reflectată în Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul”, care a fost susținută de către părintele Gabriel Florin Bîrsanu de la parohia „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”- Mălini.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Canonul Sfântului Andrei Criteanul, considerat cel mai profund imn închinat pocăinței în literatura noastră creștină, este recomandat tuturor acelora care vor să-L afle pe Hristos și prin aceasta să-și rezolve problema destinului uman, dobândirea mântuirii. Adevărata cunoaștere de sine a omului presupune un proces metanoetic, o schimbarea a minții în sensul convertirii ei continue pe calea vieții în Hristos.”

Au urmat discuții pe marginea temei discutate și s-au făcut propuneri de bună practică pentru bunul mers al Bisericii, dintre care reținem:

1. Taina Pocăinței în raport cu Canonul cel Mare.

2. Metania – exprimarea smereniei.

3. Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul – particularitate a Postului Mare.

În încheiere, părintele misionar protopopesc Apăvăloaie Mihai Gelu a mulţumit părintelui paroh pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare.

 

 

CERCUL PASTORAL NR. 7

În data de 28.03.2021, la parohia „Adormirea Maicii Domnului”- Mănăstioara, păstorită de către părintele Dănuț Maftei, din Protopopiatul Falticeni, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar nr. 7, așezat sub patronajul Sfântul Ierarh Nectarie, coordonat de Părintele Maftei Dănuț.

După săvârșirea slujbei de sfințire a apei și după Taina Sfântului Maslu a urmat meditația cu titlul: „Implicarea preotului în viața socială și filantropică din parohie”, care a fost susținută de către părintele Dorin Țăranu de la parohia „Adormirea Maicii Domnului” – Huși.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Filantropia creştină ortodoxă are menirea de a fi o realitate vie. Iar ceea ce îi conferă această poziţie este fapta. Numai prin fapta împlinită filantropia devine activă şi-n acelaşi timp vie prin ea însăşi şi, totodată, depăşind şi faza de proiect sau promisiune.

Filantropia, într-o comunitate, se concretizează sau, mai exact, este necesar să se concretizeze în mai multe programe, care la rândul lor se divid într-un mănunchi de activităţi şi demersuri, în funcţie de posibilităţile financiare, culturale ale parohiei”.

Au urmat discuții pe marginea temei discutate și s-au făcut propuneri de bună practică pentru bunul mers al Bisericii, dintre care reținem:

1. Rolul preotului în împlinirea „a tot lucrul bun”.

2. Împlinirea lucrării ca și samarineanul milostiv.

3. Bucuria de a dărui.

În încheiere, părintele misionar protopopesc Apăvăloaie Mihai Gelu a mulţumit părintelui paroh pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare.                       

 

 

CERCUL PASTORAL NR. 8

În data de 01.03.2021, la parohia „Adormirea Maicii Domnului” – Broșteni, păstorită de către părintele Ion Barbu, din Protopopiatul Falticeni, a avut loc întâlnirea preoților din Cercul Pastoral Misionar nr. 8, așezat sub patronajul Episcopului Gherasim Putneanul, coordonat de Părintele Mircea Sorin Martinciuc.

După săvârșirea slujbei de sfințire a apei și după Taina Sfântului Maslu a urmat meditația cu titlul: „Rolul familiei creștine în educația religioasă a copilului într-o lume secularizată”, care a fost susținută de către părintele Ion Barbu de la parohia „Adormirea Maicii Domnului”- Broșteni.

Din cuprinsul prezentării cităm următoarele aspecte:

„Familia este celula de bază a unei societăți, care a suferit influențe de-a lungul vremurilor, atât din partea filosofiei, sociologiei, cât și a mentalului colectiv al diferitelor etape din istoria umanității.

Educația religios–morală a tinerilor are ca efect căsnicii durabile și copii sănătoși din punct de vedere fizic și duhovnicesc, după cum o demonstrează istoria religioasă, cuantificată în statistici, dar și învățătura Sfinților Părinți”.

Au urmat discuții pe marginea temei discutate și s-au făcut propuneri de bună practică pentru bunul mers al Bisericii, dintre care reținem:

1. Prezența lui Dumnezeu în viața tinerilor.

2. Efectul educației religios-morale în viitorul tinerilor.

3. Familia – biserica de acasă.

În încheiere, părintele misionar protopopesc Apăvăloaie Mihai Gelu a mulţumit părintelui paroh pentru organizarea cercului pastoral și celorlalți preoți pentru participare.

 

A consemnat:  Diac. Mis. Prot. Cristian-Valentin Diaconu.