Cercurile pastoral-misionare din Protopopiatul Câmpulung – octombrie 2021

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, sub îndrumarea sectorului de Misiune pastorală și actualitate creștină al Centrului eparhial – Suceava, coordonat de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, în toate protopopiatele eparhiei s-au desfășurat, cu respectarea tuturor măsurilor sanitare, în luna octombrie întâlniri ale cercurilor pastorale.

CERCUL PASTORAL NR. 1

„Sf. Mitropolit Dosoftei”, Câmpulung Moldovenesc

 

În data de 21. 10. 2021, la biserica „Nașterea Maicii Domnului” din municipiul Câmpulung Moldovenesc, începând cu ora 17: 00, a avut loc o nouă întâlnire a preoților din cercul pastoral nr. 1,  „Sf. Mitropolit Dosoftei”, Câmpulung Moldovenesc, cerc coordonat de către preot doctor Macar Ilie.

Întâlnirea s-a desfășurat respectându-se toate măsurile impuse de situația pandemică actuală și a debutat cu săvârșirea slujbei Acatistului Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

După rânduiala de rugăciune, părintele paroh, Giosan Teodor, a susținut referatul intitulat „Sectarismul în Bucovina”. Din cuprinsul lucrării notăm următoarele idei: După răpirea Bucovinei de către Imperiul Habzburgic, din punct de vedere etnic, structura populației din acest teritoriu a avut foarte mult de suferit, prin colonizarea unui număr însemnat de străini, care erau adepți ai confesiunilor catolică și protestantă. Alături de români locuia și o însemnată populație ruteană, iar dintre ruteni, o parte erau ortodocși, iar altă parte erau greco-catolici. Plecând de la acest context, părintele a oferit date statistice cu privire la evoluția și schimbările confesionale cauzate de colonizarea regiunii cu populație străină de neam și credință, date statistice preluate din Recensămintele imperiale.

În perioada interbelică, aveau să-și facă apariția în această regiune, mulți membri ai diferitelor secte neoprotestante, care au început să facă propagandă în rândul credincioșilor ortodocși. Această practică a continuat după al Doilea Război Mondial, iar propaganda sectarilor a cunoscut, din păcate, succes, fiind favorizată de perioada grea provocată de război, când mulți se confruntau cu boli, foamete și alte neajunsuri. Din păcate, în unele zone propaganda a avut succes, mai ales acolo unde unii creștini ortodocși au fost mai puțin întăriți în învățăturile de credință. La finalul expunerii s-a făcut referire la situația confesională în municipiul Câmpulung Moldovenesc, potrivit ultimului recensământ și a evoluțiilor din ultimii ani.

După susținerea temei, o parte din preoții prezenți au luat cuvântul, discutând despre problema sectarismului, o problemă neglijată, despre care s-a scris puțin și care este o provocare care cheamă la dezbatere. Firea umană căzută are tendințe centrifugale, iar sectarismul înseamnă căderea în erezie și autoexcluderea din Biserica cea Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolică. În acest sens, preoții au chemarea de a conștientiza credincioșii de faptul că ei sunt parte, sunt mădulare ale Bisericii. În acest sens a fost binevenită campania de oferire a Noului Testament fiecărei familii, ca urmare a inițiativei Arhiepiscopiei noastre. Desigur, pentru contracararea fenomenului sectar și a prozelitismului care se face de către secte, se impun mai multe măsuri, între care preoții au amintit amplificarea activităților catehetice, dar și implicare filantropică mai pronunțată.

La final, părintele protopop, Goraș Aurel, a apreciat munca depusă de părintele Giosan Teodor, pentru întocmirea referatului prezentat, dar și pentru expunerile din experiența pastorală persoanlă. A menționat, totodată, faptul că mulți români pleacă din țară iar în străinătate își pierd identitatea, nu mai practică credința, nu mai participă la slujbe, iar aceste fapte duc la îndepărtarea de Biserica strămoșească. Din păcate, și mesajul misionar al Bisericii a slăbit în prezent, în comparație cu atitudinea Sfinților Părinți din primele secole, care era una apologetică, foarte clar exprimată.

Întâlnirea s-a încheiat cu intonarea imnului „Cuvine-se cu adevărat”.

 

CERCUL PASTORAL NR. 2

„Sfinții Români” – Valea Bistriței.

 

În data de 26 octombrie 2021, începând cu ora 17, la Parohia „Sf. Arh. Mihail și Gavriil” din comuna Crucea, s-a desfășurat o nouă întâlnire a cercului pastoral, nr. 2 „Sfinții Români” – Valea Bistriței.

Cu acest prilej s-a săvârșit slujba Aghiezmei și Taina Sfântului Maslu de obște.

În continuare, părintele paroh, Ungurean Radu, coordonatorul cercului pastoral zonal, a dat citire referatului pregătit pentru acest moment, intitulat „Vizitele pastorale cu ocazia Sărbătorilor de iarnă – prilej de cunoaștere a credincioșilor”, din care notăm următoarele idei: În virtutea harului primit prin Taina Hirotoniei, preotul este chemat să împlinească în activitatea sa pastorală cele trei slujiri sau lucrări specifice întreitei slujiri a Mântuitorului Iisus Hristos: slujirea învățătorească, sfințitoare și conducătoare. Pentru a putea vorbi despre o lucrare pastorală eficientă, se impune o bună cunoaștere a parohiei, a credincioșilor și a problemelor cu care aceștia se confruntă. Printre metodele de cunoaștere se numără și vizitele pastorale la casele credincioșilor. Sunt vizite intrate în tradiția creștin-ortodoxă de secole, și au frumusețea semnificației lor deosebită, înseamnă o întâlnire a preotului cu credincioșii. Reprezintă o prezență a păstorului de suflete în viața credincioșilor, care îl așteaptă cu foarte multă dragoste pe păstorul lor în familiile și în casele lor. Preotul merge în calitatea lui de părinte sufletesc al parohiei să viziteze credincioșii, pentru că aceste vizite pastorale trebuie înțelese ca un act liturgic, sacramental, dar trebuie înțelese și ca o posibilitate de cunoaștere a parohiei și a credincioșilor.

Alături de scopul liturgico-pastoral, vizitele săvârșite de preot la casele credincioșilor reprezintă o prezență necesară a slujitorului lui Hristos în mijlocul credincioșilor, ceea ce înseamnă de fapt prezența lui Dumnezeu alături de oameni.

După citirea referatului, părintele paroh, Ungurean Radu, a prezentat situația pastorală specifică parohiilor de pe Valea Bistriței, unde preotul are prilejul de a vizita credincioșii de mai multe ori pe an, pentru a-i povățui și a le aduce mesajul Evangheliei, însoțit de actul binecuvântării gospodăriilor prin stropire cu apă sfințită.

La final, preotul misionar Șuiu Alexandru-Iulian, a felicitat pe părintele paroh pentru referatul susținut, pentru activitatea pastorală exemplară și pentru seriozitatea dovedită în coordonarea cercului pastoral zonal. Totodată,  a îndemnat credincioșii prezenți să rămână statornici în dreapta credință.

 

CERCUL PASTORAL NR. 3

„Sf. Cuv. Daniil Sihastrul”

 

Preoții din cercul pastoral „Sf. Cuv. Daniil Sihastrul”, s-au întâlnit în ședință de lucru în data de 25. 10. 2021, începând cu ora 15, la biserica Parohiei Bucșoaia.  Manifestarea a început cu săvârșirea slujbei Acatistului Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

După slujbă, gazda întâlnirii, părintele paroh Goraș Andrei, a susținut referatul intitulat „Darurile lui Dumnezeu pentru om în Liturghia Darurilor înainte-sfințite ”. În cuprinsul lucrării, a realizat o prezentare istorică și liturgică a acestui subiect. Rânduiala acestei Liturghii s-a conturat în secolele V-VI, pentru a răspunde dorinței credincioșilor de a se împărtăși în timpul zilelor din săptămână, în Postul Mare (canoanele 49 și 51, ale Sinodului de la Laodiceea, au hotărât ca în Postul Sfintelor Paști, de luni până vineri, să nu se mai săvârșească Sfânt Liturghie, așa că se obișnuia în unele biserici păstrarea Sfintelor Daruri sfințite în cadrul Sfintei Liturghii săvârșite sâmbăta sau duminica). Așadar, a apărut ca o rânduială de împărtășire, Darurile fiind sfințite la o Liturghie euharistică anterioară.

Potrivit recomandărilor tipiconale, se săvârșește seara, mai ales miercurea și vinerea, la ceasul potrivit pentru Vecernie, slujbă cu care și este unită. Cei care ajunează și se spovedesc, se împărtășesc în cadrul acestei slujbe, iar împărtășirea de seara, după o zi de ajunare, descoperă adevăratul sens al postului și al vieții creștine, ca pregătire-așteptare a Împărăției lui Dumnezeu. In concluzie s-a menționat faptul că Liturghia Darurilor ne învață că „nu putem să postim de această lume fără a ne hrăni cu cea de dincolo și nu putem flămânzi de cele pământești fără a ne hrăni cu Dumnezeu. Postul fără Euharistie este un simplu exercițiu de virtuozitate ascetică, iar Euharistia fără post este prezentarea la nuntă fără pregătire. Postul dinaintea Liturghiei este cu adevărat foame și sete (și la propriu) pentru Dumnezeu, urmată de hrana și băutura cea de nemurire”. Potrivit Preasfințitului Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, „Liturghia Darurilor mai înainte sfințite este un bun antidot la ceea ce suferă umanitatea. Este un antidot pentru neliniștea și pentru prea multa vorbire”.

După susținerea referatului, coordonatorul cercului pastoral, preot Ianovici Gheorghe, a invitat preoții prezenți să dezbată pe marginea subiectului expus. In acest sens, părinții din zonă au vorbit despre practica liturgică actuală, despre faptul că obișnuiesc să slujească dimineața. Un alt subiect de dezbatere a fost acela al importanței și necesității uniformizării locale, mai ales în aceste vremuri sanitare.

La final, preotul misionar protopopesc, Șuiu Alexandru-Iulian, a felicitat pe părintele Goraș Andrei pentru referatul susținut și a mulțumit tuturor celor prezenți pentru implicare în discuții.

Întâlnirea s-a încheiat prin intonarea imnului dedicat Maicii Domnului, „Cuvine-se cu adevărat”.

 

CERCUL PASTORAL NR. 5

„Sfântul Voievod Ștefan cel Mare”

 

În data de 14. 10. 2021, Parohia cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, Ciocănești, a găzduit întâlnirea lunară a preoților care fac parte din cercul pastoral nr. 5, aflat sub ocrotirea Sfântului Voievod Ștefan cel Mare, la invitația părintelui paroh și coordonator al cercului pastoral zonal, preot doctor Rusu Ilie.

Întâlnirea a debutat cu săvârșirea unei  slujbe de mulțumire pentru toate binefacerile primite de la Dumnezeu, slujbă săvârșită de către părintele Busuioc Antonel, preot paroh la Parohia Poiana Negrii II și arhidiaconul Norocel Bogdan, de la Protopopiatul Câmpulung Moldovenesc.

În continuare, gazda întâlnirii, părintele Rusu Ilie, a susținut  o adevărată prelegere, cu tematică istorică, cu titlul „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare în conștiința Bisericii și a neamului nostru”. 

S-a realizat o prezentare succintă a datelor istorice, a faptelor de vitejie  și a eforturilor depuse pentru apărarea integrității teritoriale și a independenței Moldovei, cei 47 de ani de domnie fiind ani de lupte și jertfă. Deși înconjurat de dușmani și multe pericole, a reușit să domnească cu multă înțelepciune și să lase în urmă o moștenire neegalată.

În prelegere s-a făcut referire și la binecunoscutele ctitorii domnești (cetăți, mănăstiri și biserici), precum și la contribuția în domeniul cultural. Astfel, „în mănăstirile ctitorite de el sau de înaintașii lui s-a desfășurat o apreciabilă activitate de copiere a unor manuscrise, în limba slavonă, fie cărți de slujbă, fie traduceri din literatura patristică. În aceleași mănăstiri s-a dezvoltat arta bisericească, cu toate ramurile ei. Se păstrează numeroase piese de broderie și argintărie”.

Domnitorul Ștefan cel Mare a fost „un mare european, căci el a dat Europei mai mult decât a primit; a fost un neîntrecut cârmuitor de oști și apărător al pământului strămoșesc, un apărător al întregii Europe centrale în fața cuceririlor turcești, un priceput diplomat, un bun îndrumător al treburilor interne ale țării și un mare ctitor de locașuri sfinte. Era însuflețit de o credință puternică în Dumnezeu, din mila Căruia se socotea domn al Moldovei. Atât în timpul vieții, dar mai ales de când Dumnezeu l-a chemat la Sine (2 iulie 1504), românii l-au socotit ca un adevărat sfânt, atlet al lui Hristos. Drept aceea, Sfântul Sinod al Bisericii noastre l-a trecut în 1992 în sinaxar și calendar”.

După susținerea prelegerii, preoții prezenți au adresat cuvinte de apreciere față de părintele paroh, care a reușit să realizeze un portret amănunțit al marelui Domnitor. Chiar dacă abordarea a fost una istorică, totuși, privită mai profund, lucrarea dezvăluie și resorturi pastorale, prin exemplul de râvnă și jertfelnicie al Sfântului Voievod. 

În luările de cuvânt s-a făcut referire la faptul că Sfântul Ștefan cel Mare se bucură de o mare prețuire în rândul românilor, mai ales când țara o duce greu, românii își amintesc de faptele conducătorilor din trecut, între care Voievodul Moldovei ocupă un loc de frunte, prin dragostea sa față de Dumnezeu și neam. Astăzi, când ideea de identitate națională este atacată și afectată, exemplul și faptele voievodului apar cu atât mai luminoase. Timpurile prezente sunt caracterizate prin lipsă de curaj și lipsă de idealuri, defecte care ne costă ca neam.

Întâlnirea s-a încheiat printr-un gând de rugăciune către Sfântul Ștefan, chemat să ne călăuzească pașii spre împlinirea poruncilor lui Dumnezeu și redescoperirea dragostei față de moștenirea spirituală și culturală primită de la înaintași, moștenire care ne dăruiește identitate.

 

CERCUL PASTORAL  nr. 6

„Sfântul Apostol Andrei”

 

Parohia Coverca, comuna Panaci, a fost gazda întâlnirii din luna octombrie, a preoților care fac parte din cercul pastoral „Sf. Ap. Andrei”, coordonat de către părintele Petrovici Ovidiu.

Evenimentul a debutat cu săvârșirea slujbei Acatistului Sfinților Doctori fără de Arginți Cosma și Damian, cei care sunt vindecători și mijlocitori pentru cei aflați în suferințe, la care s-au adăugat și alte rugăciuni prin care s-a cerut ajutor de la Dumnezeu pentru îndepărtarea bolilor.

 În continuare, părintele paroh, Zelincă Dan, a susținut referatul intitulat „Vizitele pastorale cu prilejul Sărbătorilor de iarnă – prilej de cunoaștere a credincioșilor”, din care notăm următoarele: „Pentru o lucrare pastorală eficientă a preotului, pe lângă pregătirea teologică deosebită, râvna și dăruirea pentru a-și împlini cât mai bine slujirea preoțească, trebuie să avem în vedere și o foarte bună cunoaștere a parohiei, a parohienilor și a problemelor cu care aceștia se confruntă”. Printre metodele de cunoaștere a parohiei și credincioșilor, vizitele pastorale reprezintă o modalitate esențială.

„Vizitele pastorale prin care preotul se întâlnește cu credincioșii din parohia sa, au intrat deja, de secole, în tradiția creștinilor ortodocși de la noi din țară. Cu prilejul acestor vizite, se creează o apropiere, o legătură sufletească, între preot și credincioși. Aceste vizite sunt una din căile cele mai directe și eficiente de cunoaștere a parohiei și credincioșilor, fiind bune prilejuri de a discuta, de a cunoaște, la fața locului, bucuriile, necazurile și încercările prin care trec. Tot acum se face o scurtă catehizare în adevărurile de credință și morală ale religiei noastre creștine. Astfel se împlinește învățătura Domnului nostru Iisus Hristos de a face acțiuni misionare: mergând, învățați toate neamurile…”. „Mersul cu icoana are rădăcini biblice. Purtând icoana în case, preotul se aseamănă îngerilor (Luca 2, 13-14) și păstorilor (Luca 2, 15-18, 20) care au adus întregii lumi vestea Nașterii Domnului în Betleemul Iudeii, precum fusese scris (Isaia 7, 14; Miheia 5, 1). „Obiceiul sfințirii caselor în Ajunul Bobotezei de către preoți este o înnoire a sfințeniei care pătrunde în casele și sufletele oamenilor”.

În continuare, preoții prezenți au luat cuvântul, amintind despre propria experiență pastorală cu ocazia vizitelor anuale la casele credincioșilor, dar și cu prilejul altor vizite, ocazionale sau neprogramate, când au putut să-i întâlnească și să discute cu enoriașii care vin mai rar la biserică, sau cu cei care doar de Sărbători se întorc din străinătate, dar care au nevoie de un dialog cu preotul satului, deoarece au diverse probleme, întrebări și stări sufletești care necesită sfătuire și rugăciune. Din fericire, în zonă, oamenii se bucură de vizita preotului și primesc cu toții acest obicei bisericesc, cei mai încântați fiind bătrânii singuri și izolați, pentru care intrarea preotului în casă este o adevărată sărbătoare. De asemenea, pentru preoți vizitele sunt un bun prilej de radiografie și diagnoză pastorală a enoriașilor.

După dezbateri și luări de cuvânt, părintele Petrovici Ovidiu, a prezentat concluziile întâlnirii și a mulțumit preoților prezenți pentru implicare în discuții și prezentare a problemelor pastorale pe care le întâlnesc în misiunea de fiecare zi, mai ales în contextul sanitar din ultima perioadă.

La final, toți cei prezenți l-au felicitat pe părintele paroh pentru referat și mai ales pentru lucrările realizate la frumoasa biserică parohială.

 

CERCUL PASTORAL NR. 7

„Sf. Cuv. Vasile de la Moldoviţa”

 

Marți după-amiază, în data de 19. 10. 2021, a avut loc o nouă întâlnire a membrilor  Cercului Misionar-Pastoral „Sf. Cuv. Vasile de la Moldoviţa”, coordonat de către părintele Negură Dan Dumitru, parohul Parohiei Vatra Moldoviței.

Activitatea a debutat, conform programului anunţat, cu săvârşirea de către preoţii membri, a Tainei Sfântului Maslu, în curtea bisericii cu hramul „Sf. Arh. Mihail și Gavriil”, a Parohiei Prisaca Dornei, comuna Vama, începând cu ora 16:00.

Săvârșirea Tainei Sfântului Maslu de obște a fost urmată de rostirea unui ziditor cuvânt de învățătură, de către părintele misionar protopopesc, Șuiu Alexandru Iulian, care a vorbit despre Taina Sfântului Maslu, în care cerem lui Dumnezeu ajutor și vindecare de boli și suferințe, trupești și sufletești.

După miruirea credincioșilor, a urmat a doua parte a întâlnirii, desfășurată în interiorul bisericii, unde părintele paroh, preot Brocea Cristian Gheorghe, a dat citire materialului pregătit cu acest prilej, intitulat „Inovații în cultul divin al Bisericii”. În cuprinsul lucrării s-a referit la definirea termenilor de „cult” și „inovație”, continuând cu o listă de exemple cu inovații întâlnite în cultul divin public, care însoțesc săvârșirea Sfintelor Taine și a ierurgiilor. De mare importanță este „uniformizarea cultului divin public ortodox și păstrarea acestei uniformități liturgice, ca expresie a unității de credință. În calitatea lor de urmași ai Mântuitorului, slujitorii Bisericii sunt datori să-i lămurească și să-i îndrume pe credincioși.  Preotul nu are voie să suprime ceva, să sară peste ceva și nici să adauge ceva cu scopul de a impresiona lumea. Rânduielile corect făcute și numai ce scrie în carte îl vor păzi pe preot să nu cadă în ispită și-l vor scoate din păcatul neascultării.  Îndepărtarea  practicilor străine rânduielilor noastre bisericești va reda cultului curăția și simplitatea lui firească, păstrându-l la înălțimea închinării în duh și adevăr (Ioan 4, 24)”.

Expunerea a fost urmată de intervenția tuturor participanților, care și-au exprimat punctele de vedere despre tema întâlnirii, aducând mărturii din propria experiență pastoral. Totodată, au afirmat faptul că tema este una amplă, un punct de plecare pentru întâlniri pastorale ulterioare, în care să se discute subiecte liturgice. În pastorație, fiecare preot s-a întâlnit cu tradiițiile locului, iar tradițiile diferă de la un sat la altul, iar credincioșii țin foarte mult la ele, ca la o moștenire prețioasă rămasă de la părinți și bunici sau de la preoții care au slujit înainte, care le-au permis, tolerat sau chiar amplificat. Pentru astfel de practice, se impune multă răbdare, tact pastoral și înțelepciune pentru a le îndepărta sau îmbiserici. Desigur, în toate este nevoie de mult discernământ și de respectarea prevederilor și indicațiilor tipiconale scrise. Faptul că același Liturghier sau Molitfelnic este citit diferit de către unii dintre slujitorii Bisericii, nu poate avea o explicație logică, totuși îndreptarea nu este ușoară, însă necesară în pastorație.

La final, coordonatorul cercului zonal, părintele Negură Dan Dumitru, a felicitat pe părintele Brocea Cristian Gheorghe pentru lucrarea susținută și a mulțumit tuturor celor prezenți pentru angajarea în discuții, în care s-au expus idei din experiența pastorală a fiecăruia.

 

CERCUL PASTORAL NR. 8

 „Sfântul Ierarh Spiridon”

 

În data de 28. 10. 2021, începând cu ora 16: 00, la Parohia Breaza II, a avut loc întâlnirea lunară a preoților din cadrul cercului pastoral aflat sub ocrotirea Sfântului Ierarh Spiridon, și coordonat de părintele Horga Alexandru, gazda prezentei întâlniri.

Cu acest prilej, soborul de preoți a săvârșit Taina Sfântului Maslu, după care, părintele paroh a adresat un scurt cuvânt de învățătură.

După miruirea credincioșilor, părintele Horga Alexandru, a dat citire referatului intitulat „Preoții tineri învățând de la preoții bătrâni”, din care cităm: „Preoția este în primul rând și mai presus de orice o misiune, misiunea slujirii lui Dumnezeu și slujirii oamenilor pentru înălțarea lor la Dumnezeu. De aceea, ea se deosebește fundamental de toate celelalte îndeletniciri omenești, de toate celelalte ocupații din lume”. „Dacă prin punerea mâinilor și prin rugăciunile episcopului se transmite harul Preoției, în succesiunea apostolică, experiența pastorală se transmite de la preot la preot, de la maestru la ucenic. De aceea, în formarea preotului, un rol major îl are duhovnicul. Atunci când merge în parohie (când este numit și instalat într-o parohie), un preot trebuie să-și dea seama că nu cu el începe activitatea pastorală din acea parohie și nici nu o încheie el, ci, în partea lui de efort duhovnicesc, reușita pastorală înseamnă mai întâi susținerea și continuarea activității pastorale celei bune a celor care mai înainte de el au slujit în acea comunitate”.

În concluzie, părintele Alexandru a mărturisit: „Personal, am o experiență pastorală de aproape 25 de ani, iar în acești ani de slujire preoțească am avut prilejul de a cunoaște preoți deosebiți, cu o experiență pastorală îndelungată, o parte nu mai sunt printre noi, alții s-au pensionat; acești părinți sunt cei care mi-au rămas mie și colegilor preoți alături de care am slujit, adevărate modele de viață, conduită și slujire preoțească. Au fost cei care s-au apropiat de noi, tinerii, nu ne-au privit de sus, ci ne-au primit în frumoasa familie preoțească a acestei zone.

Cred că zicala cine nu are bătrâni, să-și cumpere, se potrivește și în preoție, sau mai ales în preoție, știut fiind faptul că anii îndelungați de slujire aduc preotului mai multă înțelepciune, înțelepciune din care se poate adăpa preotul tânăr, însetat de cunoaștere și dornic de a împlini cât mai bine și cât mai cu folos vocația sa preoțească”.

După susținerea temei, toți preoții prezenți au luat cuvântul, fiind expuse mărturii persoanle despre întâlnirea cu diferiți părinți, întâlniri care pentru mulți au fost decisive pentru urmarea drumului slujirii preoțești. Fiecare preot a avut la rândul său, ca model, un preot pe care l-a întâlnit în copilărie sau tinerețe, fiecare caută să urmeze și să ajungă asemenea unui preot pe care și l-a ales drept model, cu care se sfătuiește, de la care se străduiește să învețe, mai ales că învățarea și sfătuirea ar trebui să fie continue. În discuții s-au abordat și teme liturgice, importante în pastorație și slujirea zonală, legate de folosirea edițiilor Liturghierului. De asemenea, s-a precizat importanța rugăciunii reciproce și a pomenirii preoților „care au fost rânduiți de Dumnezeu să slujească și să îmbătrânească pe această vale”, așa cum frumos s-a exprimat părintele Latiș Radu.

La final, preotul misionar protopopesc, Șuiu Alexandru-Iulian, a felicitat pe părintele Horga Alexandru pentru referatul susținut și modul de prezentare a temei și a mulțumit preoților participanți pentru prezență și implicarea în discuții.

Întâlnirea s-a încheiat prin intonarea imnului dedicat Maicii Domnului, „Cuvine-se cu adevărat”.

A consemnat arhid. Norocel Bogdan, Misionar Protopopesc