Cercurile pastoral-misionare din Protopopiatul Câmpulung – mai 2022

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, sub îndrumarea sectorului de Misiune pastorală și actualitate creștină al Centrului eparhial – Suceava, în toate protopopiatele eparhiei s-au desfășurat, cu respectarea tuturor măsurilor sanitare, în luna mai întâlniri ale cercurilor pastorale.

CERCUL PASTORAL NR. 1
„Sf. Mitropolit Dosoftei”

 

În data de 12.05.2022, la biserica „Sf. Arh. Mihail și Gavriil”, a Parohiei Valea Putnei, începând cu ora 17, a avut loc o nouă întâlnire a preoților din cercul pastoral Nr. 1, „Sf. Mitropolit Dosoftei”, Câmpulung Moldovenesc, cerc coordonat de către preot doctor Macar Ilie.

Programul a debutat cu săvârșirea slujbei Acatistului Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, ocrotitorii sfântului locaș. Apoi, după rânduiala de rugăciune, părintele paroh, preotul Luca Corneliu, a susținut referatul intitulat „Elemente deviante și pseudo-tradiții în practica rugăciunii personale și comunitare”, din care cităm: „Elementele deviante privind fondul și forma rugăciunii se pot manifesta prin modificarea, prin adăugare sau scurtare nejustificată a conținutului rugăciunilor deja cunoscute de credincioși, atunci când sunt citite sau rostite, scimbarea nejustificată a ordinii acestora, sau implementarea de texte noi sau cântări ce nu respectă îndrumările canonice ale Bisericii sau rânduiala liturgică și de tipic”. Elemente deviante amintite în lucrare: „1. Contaminarea creștinului cu idei care îl derutează, precum mentalitatea lumii actuale potrivit căreia adevărul este doar ceea ce poate fi verificat și demonstrat prin știință și rațiune, iar rugăciunea depășește conștientul  uman, fiind apreciate mai mult valorile materiale, producția, randamentul rapid, rugăciunea fiind socotită irosire a timpului și inutilă, pentru că nu este imediat productivă; 2. Activismul, conduce la părăsire rugăciunii și înlocuirea cu activități exterioare (fie și cu bune intenții) rugăciunea fiind văzută ca o refugiere în realități utopice; 3. considerarea rugăciunii ca pe un efort strict personal, uitând că este un dar al Duhului Sfânt; 4. accedia (lenea spirituală)”.  

„În epoca postmodernistă și postumanistă, omul se roagă prea rar și prea puțin, iar creștinul și în special creștinul ortodox reușește prin statornicia în rugăciune să-și liniștească rațiunea,pastrându-și echilibrul psiho-fizic și primind forța necesară de a suporta viața aspră cu care îl copleșește civilizația noastră astăzi”.

„Cunoasterea Traditiei ortodoxe autentice, asadar, fereste pe orice credincios ortodox de excese, de exagerări si de erori, uneori chiar fatale, în calea mântuirii personale si comunitare prin Biserică”.

După susținerea lucrării, coordonatorul cercului pastoral, preotul Macar Ilie l-a felicitat pe preotul paroh pentru referatul pregătit, o adevărată conferință, întocmită cu pasiune și seriozitate, care a avut rolul de a împrospăta cunoștințele și de a semnala anumite probleme.

În continuare, preotul misionar protopopesc, Șuiu Alexandru Iulian, a atras atenția asupra pericolului reprezentat de „rugăciunea online” și alte provocări moderne. Credincioșii trebuie învățați că distribuirea unor rugăciuni sau unor imagini cu mesaj religios, pe rețelele de socializare, nu pot substitui rugăciunea.

Preotul Chiriluță Bogdan Florin, de la Parohia „Izvorul Tămăduirii”, Câmpulung Moldovenesc, a afirmat faptul că anul acesta este dedicat rugăciunii, însă există riscul de a ne adresa oamenilor în mod stereotip despre rugăciune, chemarea preoților este aceea de a-i ajuta pe credincioși să-L conștientizeze pe Dumnezeu în viața lor. Această grijă ar trebui să fie o prioritate în ceea ce privește povățuirea din cadrul spovedaniei. De la conștientizarea lui Dumnzeu se va ajunge și la necesitatea rugăciunii și la împlinirea dialogului cu Dumnezeu prin rugăciune. 

Ultima intervenție a aparținut arhidiaconului misionar, Norocel Bogdan, care a vorbit despre riscurile din prezent, în ceea ce privește practica rugăciunii, când mulți oameni sunt contaminați de idei venite din Orient (yoga, meditație, adoptarea unui stil de viață neo-păgân), sau  cu o percepție magică a harului.

Întâlnirea s-a încheiat cu intonarea imnului dedicat Maicii Domnului, „Îngerul a strigat”.

A consemnat arhid. Norocel Bogdan 

 

CERCUL PASTORAL NR. 2
„Sfinții Români”

 

În data de 22.05.2022, în Duminica a V-a după Paști, a Samarinencei, începând cu ora 17, la Parohia Crucea, s-a desfășurat o nouă întâlnire a cercului pastoral Nr. 2, „Sfinții Români” – Valea Bistriței.

Cu acest prilej s-a săvârșit Taina Sfântului Maslu de obște, în prezența credincioșilor din comunitate.

După rânduiala de rugăciune, părintele paroh, preot Ungurean Radu, coordonatorul cercului pastoral zonal, a dat citire referatului pregătit pentru acest moment, intitulat „Rugăciunea, condiții, necesitate și eficacitate. Despre rugăciunea inimii”, din care notăm următoarele idei: „A ne ruga înseamnă a ne înălța sufletul și inima către Dumnezeu pentru a-I aduce laudele noastre, a-I expune grijile noastre și a-I implora ajutorul. Trebuie să-L considerăm pe Dumnezeu prezent lângă noi, să vorbim cu El în mod sincer, fără falsitate și să ascultăm în tăcere ceea ce El ne răspunde întotdeauna în conștiința noastră. Cine se dispensează de rugăciune pierde ajutorul lui Dumnezeu și mintea lui rămâne întunecată, iar viața lui este o permanentă rătăcire. Iisus ne îndeamnă: Cereți și vi se va da, bateți și vi se va deschide, iată calea de a însuși harul și mila lui Dumnezeu, calea de a căpăta lumina cea adevărată, conștiința cea sigură și nefalsificată”.

„Mântuitorul Hristos ne învață să ne rugăm unii pentru alții, iar acolo unde sunt adunați mai mulți și se roagă în numele Lui, Dumnezeu coboară în mijlocul lor. Ceea ce unuia îi lipsește, împlinește și completează celălalt, ca niște membri înfrățiți ai aceleiași unități”.

„Prin rugăciune îl iubim pe Dumnezeu, Îl adorăm, sperăm la darurile Lui, inima noastră crește în prezența Lui, ne dăm seama de nimicnicia noastră, ne cuprinde o sfântă teamă și respect, îmbinate cu nădejde și cu bucurie nesfârșită”.

„Rugăciunea lui Iisus este o rugăciune născută în contextul Bisericii. De aceea, cel ce o practică trebuie să fie integrat în Biserică, adică să se participe la Tainele Bisericii, în primul rând la Liturghia euharistică duminicală. Condițiile rugăciunii lui Iisus, ca și ale oricărei rugăciuni, sunt: pacea cu semenii, lipsa de griji, o minimă dispoziție sufletească, un loc liniștit. Nimeni nu se poate ruga cu o rugăciune curată, adică netulburată de gânduri străine, dacă nu are pace cu semenii săi. Lipsa de iertare sau ținerea de minte a răului ne încarcă cu energii negative care tulbură inima. Tot așa și mulțimea grijilor”.

După susținerea referatului, au rostit cuvinte de învățătură: preotul misionar protopopesc, Șuiu Alexandru Iulian și preotul Sava Sergiu, de la Parohia Cotârgași.

La final, din partea Biroului de misiune al Protopopiatului Câmpulung Moldovenesc, părinții misionari protopopești au împărțit credincioșilor prezenți iconițe și pliante cu viața Sfinților Împărați Constantin și Elena.

 

 CERCUL PASTORAL NR. 3
„Sf. Cuv. Daniil Sihastru”

 

Preoții din cercul pastoral „Sf. Cuv. Daniil Sihastru”, s-au întâlnit în data de 26.05.2022, începând cu ora 17, la biserica „Sf. Arh. Mihail și Gavriil”, a Parohiei Vadu Negrilesei, comuna Stulpicani. Programul a debutat prin săvârșirea slujbei Acatistului Sfintei Învieri a Domnului nostru Iisus Hristos.

Intâlnirea a continuat cu susținerea referatului pregătit de către părintele paroh Drelciuc Marius Dumitru, referat intitulat „Rugăciunea – mijloc de a dobândi Duhul Sfânt. Metode practice pentru intensificarea rugăciunii”, din care cităm:  „Atotputernicul Dumnezeu veșnic este lăudat de oștile cerești și de mulțimea Sfinților din ceruri. Tot astfel și noi oamenii suntem datori a-L preaslăvi și lăuda pe pământ. Noi oamenii suntem datori a sta în strânsă legătură cu Creatorul nostru, iar această legătură se realizează prin rugăciune”. In același timp, „rugăciunea este un mare dar dat omului de către Dumnezeu”.

„Precum aerul este trebuincios pentru existența omului aici pe pământ, tot așa și rugăciunea unită cu privegherea, este absolut necesară pentru susținerea vieții duhovnicești, prin care sufletul viază, crește, se înalță spre a plăcea lui Dumnezeu. Pentru a trăi și cu sufletul, noi trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu, în Duh și în adevăr, și să cugetăm la învățăturile Lui, ziua și noaptea”.

In continuare, la invitația părintelui coordonator, preot Ianovici Gheorghe, toți cei prezenți au luat cuvântul.

La final, preotul misionar Șuiu Alexandru Iulian, l-a felicitat pe părintele Drelciuc Marius Dumitru, apreciind faptul că lucrarea susținută a avut rolul de a actualiza cunoștințele și de a pune la îndemână teme de reflecție. De asemenea, a mulțumit preoților pentru prezență și implicare în discuții.

Intâlnirea s-a încheiat cu intonarea imnului specific perioadei liturgice, dedicat Maicii Domnului, „Îngerul a strigat”.

  

Cercul Pastoral Nr. 4
„Mărturisitorii dreptei credințe”

 

În data de 24.05.2022, la parohia „Sf. Ilie” din municipiul Vatra Dornei, a avut loc întâlnirea cercului pastoral-misionar „Mărturisitorii dreptei credințe”, coordonat de către preot doctor Valică Mihai.

Întâlnirea a debutat cu săvârșirea slujbei Acatistului Maicii Domnului, înaintea icoanei „Pantanassa”, copie după icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea Vatoped. A urmat susținerea referatului intitulat „Rugăciunea – mijloc de a dobândi pe Duhul Sfânt”, pregătit de către părintele paroh, preot Cîrceie Victor. În partea introductivă a referatului, autorul a expus învățătura dogmatică despre Duhul Sfânt, Cea de a Treia Persoană a Sfintei Treimi, deoființă cu Tatăl și cu Fiul. În cuprinsul lucrării a prezentat învățătura despre experierea Duhului Sfânt în viața credinciosului, în rugăciunea personal și în rugăciunea colectivă, Sfânta Liturghie fiind suprema rugăciune.

Din referat notăm următoarele: Pentru a vorbi despre Duhul Sfânt trebuie să avem: 1)cunoştinţă referitoare la El, 2)cunoştinţă a Lui şi 3) părtăşie cu El. Căci ce pot însemna cu adevărat cuvintele care, în rugăciunea euharistică a Sfântului Vasile, Îl desemnează pe Sfântul Duh: „Duhul adevărului, darul înfierii, făgăduinţa moştenirii ce va să fie, începutul bunătăţilor celor veşnice, Puterea cea făcătoare de viaţă, Izvorul sfinţeniei”? Într-o predică la Rusalii, Sfântul Ioan Hrisostom spune: „Dacă n-ar exista Duhul Sfânt, n-am putea spune Doamne Iisuse. „Căci nimeni nu poate spune că Domn este Iisus decât numai în Duhul Sfânt”. Dacă n-ar fi Duhul Sfânt, noi credincioșii n-am putea chema pe Dumnezeu; dar noi spunem Tatal nostru, Care ești în ceruri. Așa cum nu putem spune „Domn”, tot așa nu putem să-L numim pe Dumnezeu „Tată”. De unde știm aceasta? De la Apostolul care spune:  Iar când a venit plinirea vremii, Dumnezeu, a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub Lege, Ca pe cei de sub Lege să-i răscumpere, ca să dobândim înfierea. Dar pentru ca suntem fii, a trimis Dumnezeu pe Duhul Fiului Sau in inimile noastre, care strigă: Avva, Părinte!” (Galateni 4, 4-6). Când îl numești pe Dumnezeu „Tată”, cugetă că la imboldul Duhului Sfânt te-ai învrednicit de această grăire. Dacă n-ar fi Duhul, n-ar fi nici cuvântul înțelepciunii și al cunoștinței în Biserică; căci prin Duhul i se dă unuia cuvântul înțelepciunii, altuia cuvântul cunoștinței”.

Părintele profesor Ion Bria ne spune că este nevoie  de o atitudine sacerdotală, liturgică de con­sacrare interioară. „Rugăciunea este calea de a pregăti spațiul liturgic interior, altarul cel dinăuntru, tronul ascuns al inimii. Credinciosul iden­tifică locul lui Dumnezeu în sinea sa, face din inima sa Biserică lui Dumnezeu, în care intră ca preotul său însuși pentru a celebra. Aceasta liturghie interioară, sau mai bine-zis acest element liturgic personal al rugăciunii constă  intr-o permanentă pomenire a numelui lui Iisus Hristos. Numele lui Hristos înseamnă însăși Prezenta Sa. Această po­menire nu este o simplă evocare a unui eveniment din trecut. Este de fapt o întoarcere la harul Duhului, dăruit o dată pentru totdeauna la Botez, și care este prezent în adâncul ființei umane prin puterea Duhului Sfânt, care a fost trimis în inimile noastre și în lume. Rugăciunea creează condiția de a reînnoi Botezul prin pocăintă”.

După prezentarea referatului, au urmat luări de cuvânt, la care s-au înscris toți preoții prezenți, discuțiile  referindu-se la lucrarea Duhului Sfânt în lume și în viața oamenilor.

Intâlnirea s-a încheiat cu intonarea imnului specific perioadei liturgice, dedicat Maicii Domnului, „Îngerul a strigat”.

 

CERCUL PASTORAL NR. 5
„Sfântului Voievod Ștefan cel Mare”

 

În data de 17.05.2022, în biserica „Sf. M. Mc. Dimitrie” a Parohiei Poiana Negrii I, s-a desfășurat întâlnirea lunară a preoților care fac parte din cercul pastoral Nr. 5, aflat sub ocrotirea Sfântului Voievod Ștefan cel Mare și coordonat de preot doctor Rusu Ilie, de la Parohia Ciocănești.

Întâlnirea a debutat cu săvârșirea Tainei Sfântului Maslu de obște, sub protia preotului misionar protopopesc, Șuiu Alexandru Iulian, de la Protopopiatul Câmpulung Moldovenesc.

După săvârșirea  rânduielilor liturgice, părintele paroh, Lostun Dorin a dat citire referatului intitulat „Rugăciunea – mijloc de a dobândi Duhul Sfânt. Metode practice pentru intensificarea rugăciunii”, din care cităm: „A dobândi înseamnă a aduna, a strânge, a lua în posesie. Dobândirea Duhului Sfânt este adevăratul scop al vieții creștine, în vreme ce rugăciunea, postul și alte fapte bune făcute din dragoste față de Hristos, sunt doar mijloace ale dobândirii Duhului Sfânt. Fiecare faptă bună, făcută din dragoste pentru Hristos, de dăruiește harul Duhului Sfânt, dar rugăciunea ne dăruiește acest har în mod deosebit, care întotdeauna ne este la îndemână ca o unealtă de dobândire a Duhului Sfânt”.

„Nevoia de rugăciune a omului credincios este evidentă. Cu cât este mai puternică rugăciunea, cu atât este mai puternică și nevoia sa de rugăciune. Dar în societatea de astăzi constatăm o slăbire a credinței. Prin urmare și o indiferență față de rugăciune”. În vremurile noastre, „pentru foarte mulți dintre noi, așa ziși credincioși, a ne ruga înseamnă a depune un efort prea mare și o prea lungă durată, pentru care noi nu prea avem timp sau, mai bine zis, nu reușim să ne facem suficient timp. Ne comportăm în acest fel în raport cu rugăciunea pentru că, foarte mulți dintre noi, nu recunoaștem autenticul motiv și scop al vieții noastre pe pământ”.

Cei care reușesc să se roage și sunt conștienți de bucuria și vindecarea adusă în suflet de rugăciune, se învrednicesc de dobândirea Duhului Sfânt. „Atunci când Duhul se sălășluiește în cineva, acesta nu se mai poate opri din rugăciune, căci Duhul nu încetează a se ruga în El. Fie că doarme sau este treaz, rugăciunea nu se mai desparte de sufletul său. Rugăciunea este o minune care face minuni. Îl coboară pe Dumnezeu și înalță sufletul către El.

În continuare, părintele misionar protopopesc, Șuiu Alexandru Iulian, a vorbit credincioșilor despre faptul că anul 2022 a fost declarat de Sfântul Sinod drept an omagial al rugăciunii. Rugăciunea este un dar al Duhului Sfânt dar și o stăruință, o lucrare și o virtute a omului care vorbește astfel cu Dumnezeu.

La final, a felicitat pe părintele paroh pentru tema prezentată, a mulțumit preoților prezenți și credincioșilor veniți la acest moment de împreună rugăciune.

 

 

CERCUL PASTORAL NR. 6
„Sf. Ap. Andrei”

 

Biserica cu hramul „Sf. Împărați Constantin și Elena”, a Parohiei Dârmoxa, a fost gazda întâlnirii preoților care fac parte din cercul pastoral „Sf. Ap. Andrei”, coordonat de către părintele Petrovici Ovidiu, preot paroh la Parohia „Sf. Ap. Petru și Pavel”, Panaci.

Astfel, în după-amiaza zilei de joi, 30.05.2022, membri cercului pastoral zonal au săvârșit slujba Acatistului Sfintei Învieri a Mântuitorului Iisus Hristos.

După momentul de rugăciune, părintele paroh, Verdeșescu Alexandru, gazda întâlnirii, a susținut referatul intitulat „Sfânta Liturghie. Importanța ei în actualitate și implicarea conștientă a preotului și a credincioșilor”, din care notăm următoarele idei: „În mod deosebit, activitatea sfințitoare a Bisericii se realizează prin Sfânta Liturghie care se oficiază de către slujitorii ei în lăcașurile de cult în toate duminicile și zilele de sărbătoare. Prin participarea lor la Sfânta Liturghie, membrii societății devin membrii Trupului tainic al lui Hristos, care nu este altul decât Biserica. Prin participarea sa la Sfânta Liturghie, omul este prezent la toate evenimentele din viața Mântuitorului, de la Nașterea și până la Înălțarea Sa la cer. Sfânta Liturghie face ca toți participanții să trăiască într-o adevărată comuniune. Prin Sfânta Liturghie Biserica nu face altceva decât să-i adune pe oameni în comuniunea iubirii, căci Liturghia are rolul de a-i uni, de a-i strânge laolaltă, de a-i aduna într-o unitate sufletească, deși oamenii sunt atât de deosebiți din variate puncte de vedere”. „Preotul și credincioșii au chemarea de a împărtășii lumii, prin cuvânt și faptă Evanghelia iubirii lui Hristos, Cel ce Se frânge și se împarte ca Pâine cerească și Potir al nemuririi pentru viața întregii omeniri, zidite după chipul Său. Astfel înțeleasă și trăită, Liturghia va rămâne până la sfârșitul veacurilor rugul aprins de unde Hristos-Cuvântul ne vorbește, ne întărește, ne hrănește și ne trimite în lume ca misionari și martori ai Săi, pentru a conduce lumea spre Împărăția Sa cerească”.

Au urmat luări de cuvânt ale preoților prezenți, în care au apreciat referatul întocmit de preotul paroh, care este și cadru didactic la Școala din Panaci, cu frumoase activități catehetice și culturale adresate elevilor.

La final, coordoatorul cercului pastoral, preotul Petrovici Ovidiu, a precizat că rugăciunea și tema audiată au avut rolul de a îmbogăți sufletește atât pe preoți, cât și pe credincioșii prezenți. Este esențial să îânțelegem că Sfânta Liturghie este centrul cultului bisericesc și suntem chemați să ne pregătim pentru a fi și centrul vieții noastre personale, participând în mod conștient la rugăciunea comunitară.

Intâlnirea s-a încheiat prin intonarea de către cei aflați în biserică a imnului dedicat Maicii Domnului, „Îngerul a strigat”.

 

CERCUL PASTORAL NR. 7
„Sf. Cuv. Vasile de la Moldoviţa”

 

Duminică după-amiază, în data de 15.05.2022, a avut loc o nouă întâlnire a membrilor Cercului Misionar-Pastoral „Sf. Cuv. Vasile de la Moldoviţa”, la Parohia Vatra Moldoviței, gazdă fiind părintele paroh, Negură Dan Dumitru, cel care este și coordonatorul cercului pastoral zonal.

Activitatea a debutat, conform programului anunţat, cu săvârşirea de către preoţii membri, a Tainei Sfântului Maslu, în curtea bisericii „Sf. Arh. Mihail și Gavriil”, începând cu ora 17.

După rânduiala de rugăciune, copiii care fac parte din Ansamblul „Gura Izvorului”, Vatra Moldoviței, coordonați de către doamna profesor Ilaria Pușcă, au prezentat un frumos și emoționant program artistic, ce a cuprins interpretarea unor pricesne și recitarea unor poezii și ziceri cu tematică religioasă.

În continuare, preotul misionar protopopesc, preot Șuiu Alexandru Iulian, a rostit un cuvânt de învățătură despre Taina Sfântului Maslu și necesitatea rugăciunii pentru vindecarea deplină a omului, trup și suflet. Totodată, a mulțumit copiilor și i-a felicitat pentru frumusețea programului oferit, momentul lor fiind cea mai bună predică pentru toți cei prezenți. De asemenea, a mulțumit credincioșilor adunați în curtea bisericii, care prin prezența dau mărturie că iubesc credința strămoșească și își arată râvna pentru rugăciunea împreună.

După miruirea credincioșilor, a urmat a doua parte a întâlnirii, în cadrul căreia părintele paroh, preot Negură Dan Dumitru, a dat citire materialului pregătit cu acest prilej, intitulat „Treptele rugăciunii și parcurgerea acestora de către preot și credincioșii încredințați”. În cuprinsul lucrării s-a referit la parohie ca și centru al spiritualității creștine, în care credincioșii iau parte la întâlnirea cu Hristos prin intermediul Sfintelor Taine, a ierurgiilor și a rugăciunilor comune, dar unde învață și rugăciunea particulară. Dascălul rugăciunii, Sfântul Grigorie Palama, 

La final, părintele paroh a mulțumit tuturor membrilor cercului pastoral pentru că au răspuns invitației de a se ruga împreună și de a se aduna pentru sfătuire.

 

CERCUL PASTORAL NR. 8
 „Sf. Ier. Spiridon”

Ziua de prăznuire a Sfântului Ioan Rusul, vineri 27.05.2022, a fost una de sărbătoare pentru Parohia Benia. De dimineață, în biserica „Sf. Ap. Petru și Pavel”, părintele paroh, preot Butnaru Gabriel, împreună cu preotul misionar protopopesc, Șuiu Alexandru-Iulian și arhidiaconul misionar Norocel Bogdan, au săvârșit Utrenia și Sf. Liturghie. Răspunsurile liturgice au fost date de corul parohial, coordonat de teologul Jechel Marius Mihai.

 După Sfânta Liturghie, părintele misionar a rostit un cuvânt de învățătură în care a evidențiat aspect din viața Sfântului Ioan Rusul și mai ales virtuțile care au împodobit viața acestui mărturisitor al lui Hristos, smerenia și rugăciunea curată.

Începând cu ora 11, soborul preoților din cercul pastoral „Sf. Ier. Spiridon”, din zona Fundu Moldovei – Izvoarele Sucevei, au săvârșit Taina Sf. Maslu de obște.

După rânduiala liturgică, părintele Horga Alexandru, coordonatorul cercului pastoral zonal, s-a adresat credincioșilor, referindu-se la activitatea cercului pastoral și explicând rolul și importanța întâlnirii preoților pentru slujire comună și împărtășiri ale experiențelor pastorale personale.

În continuare, preotul paroh a dat citire referatului pregătit pentru acest prilej, intitulat: „Rugăciunea – mijloc de a dobândi Duhul Sfânt. Mijloace practice pentru intensificarea rugăciunii”, din care cităm: „Dumnezeu l-a creat pe om și l-a deosebit de restul creației, intrând cu el într-o relație, într-o comuniune apropiată, personală și adresându-se ca unui fiu și colaborator. Pentru aceasta, responsabilitatea omului față de Dumnezeu este foarte mare, imens de mare! În toată activitatea sa, omul trebuie să tindă, conștient și liber, spre creator ca spre adevărul, binele și fericirea absolute, prin cunoașterea, iubirea și preamărirea lui Dumnezeu și aceasta nu se poate realiza decât prin credință și rugăciune. „Cel ce iubește pe Domnul își aduce aminte pururea pe El și aducerea aminte de Dumnezeu naște rugăciunea. Dar dacă nu-ți aduci aminte, nu te mai rogi. Fără rugăciune, însă, nu va rămâne în dragostea lui Dumnezeu, căci prin rugăciune vine harul Duhului Sfânt. Rugăciunea păzește omul de păcat, fiindcă la rugăciune mintea e absorbită de Dumnezeu. Cu adâncă smerenie stă înaintea feței Domnului pe care sufletul său o va cunoaște prin rugăciune. Sufletul care iubește pe Domnul  nu poate să nu se roage, căci este atras spre pe El prin harul pe care l-a cunoscut în rugăciune.” Rugăciunea este expresia vieții Duhului Sfânt în noi, este„ respirația Duhului, barometru vieții spirituale.

La final, după miruirea credincioșilor, preoții din cercul pastoral au dezbătut tema întâlnirii, prin luări de  cuvânt iar preotul misionar protopopesc, Șuiu Alexandru-Iulian, a felicitat pe părintele paroh pentru referatul susținut și a mulțumit preoților participanți pentru prezență și comuniune în rugăciune.

 

A consemnat, arhid. Norocel Bogdan