Cerc Pastoral Extins în Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților

În 22.02.2022, preoții din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților au participat la un cerc pastoral extins. Întâlnirea s-a desfășurat în format online, iar tema stabilită pentru aceasta a fost: „Conduita liturgică a preotului”. Aceasta a avut ca obiectiv aflarea sau redescoperirea unor elemente, menite să aducă un plus în lucrarea pastorală.

Alegerea temei a avut ca reper precizarea părintelui profesor Ene Braniște, care observa faptul că „Liturghia în sine însăși nu e nici lungă nici plictisitoare, ci numai pare așa, fie pentru că ne lipsește nouă dispoziția lăuntrică necesară pentru a participa la ea, fie pentru că în felul în care se slujește, în marea majoritate a cazurilor, este cu totul nesatisfăcător și defectuos. Dacă Liturghia ar fi săvârșită totdeauna și pretutindeni în condiții ideale, n-am mai avea motive să ne plângem de lungimea sau de efectul ei plictisitor!”.

Plecând de la cele precizate, la inițiativa Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, am purces la invitarea părintelui profesor universitar doctor Viorel Sava pentru a ne împărtăși câteva elemente din experiența didactică și sacerdotală a sfinției sale.

Părintele profesor Viorel Sava este un teolog reprezentativ al Bisericii Ortodoxe, titular al catedrei de Liturgică și coordonator al studiilor doctorale pentru aceeași disciplină din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași. Sfinția sa este cunoscut îndeobște preoților din Eparhia noastră, pentru că majoritatea am urmat studiile la Facultatea de Teologie din Iași. Părintele profesor a trecut de treizeci de ani în slujirea catedrei, urcând treptele desăvârșirii academice și fiind apreciat în întreg spațiul ortodox și nu numai.

Prelegerea părintelui profesor a gravitat în jurul conceptului de fidelitate față de orce lucrare pe care o săvârșește preotul. Prezentarea a avut temeinice referințe biblice și patristice și s-a accentuat îndeosebi importanța simțului liturgic în actul slujirii sacerdotale. Acesta îl ajută pe preot să deprindă conștiința că este un liturghisitor al tainelor dumnezeiești și nu numai o persoană obișnuită.

Totodată s-au oferit modele de bună practică pentru lucrarea pastorală a fiecărui preot, iar în ultima parte a întâlnirii părintele profesor a răspuns întrebărilor adresate.

Pr. Filaret Ruscan
Consilier eparhial în cadrul Sectorului Misiune Pastorală și Actualitate Creștină