Biserica din Cracăul Negru-Neamț a fost înveșmântată în har

La 22 de ani de la punerea pietrei de temelie și la împlinirea vârstei de 77 de ani a principalului ctitor – Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeşului şi Muscelului -, biserica cu hramurile „Aco­perământul Maicii Domnului” şi „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din satul Cracăul Negru, județul Neamț, a fost sfințită de un sobor de șase ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române. Tot duminică a fost sfințit și centrul social-cultural al parohiei, așezat sub ocrotirea Sfintei Mucenițe Filoteia de la Curtea de Argeș, al cărei veș­mânt a fost adus spre închinarea credincioșilor prezenți.

Enoriașii Parohiei Cracăul Negru din județul Neamț au găzduit cel mai semnificativ eveniment religios care s-a desfăşurat vreodată în localitatea lor, respectiv sfinţirea noii biserici cu hramul „Acoperământul Maicii Domnului” şi „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”. Evenimentul a căpătat o mare amploare, atât datorită actului divin în sine, cât şi prezenţei la slujba de târnosire a șase ierarhi: Înaltprea­sfințitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, Înalt­prea­sfin­țitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădă­uților, Înalt­prea­sfințitul Părinte Ioachim, Arhi­episcopul Romanului şi Bacăului, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeşului şi Muscelului, Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Huşilor, și Prea­sfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei.
Slujbele de sfințire au fost continuate de săvârșirea Sfintei Liturghii arhierești. Soborul coslujitor a fost format din peste 60 de preoți, atât din județele Moldovei, cât și din Argeș. Răspunsurile liturgice au fost date de psalții Catedralei Mitropolitane din Iași. Cu prilejul târnosirii, credincioșii prezenți au avut posibilitatea să se închine și la veș­mântul Sfintei Mucenițe Filoteia de la Curtea de Argeș.

„O nouă poartă a cerului ctitorită de un ierarh – fiu al satului”

Cuvântul de învățătură, după citirea Sfintei Evanghelii, a fost rostit de întâistătătorul eparhiei, Arhi­episcopul Argeşului şi Muscelului, principalul ctitor al noului lăcaș de cult și fiu al satului Cracăul Negru. La finalul Sfintei Liturghii, Părintele Episcop Ignatie al Hușilor a citit mesajul transmis de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, intitulat „O nouă poartă a cerului ctitorită de un ierarh – fiu al satului”.
În continuare, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Teofan a apreciat eforturile depuse de toți cei implicați în ridicarea și înfrumu­sețarea noului lăcaș închinat lui Dumnezeu, în special implicarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic al Ar­geșului și Muscelului, fiu al satului Cracăul Negru: „Slavă lui Dumnezeu pentru toate, iubiți credincioși! Inima noastră se îndreaptă spre El, nefiind niciodată îndeajuns de mulțu­mitoare pentru bunătatea revărsată asupra noastră, în vremuri nu tocmai ușoare. A binecuvântat Dumnezeu, întru atotmilostivirea Sa, să fie presărate de-a lungul și de-a latul țării biserici, adică scări către cer, pe care credincioșii noștri să urce, îngerii lui Dumnezeu să coboare, și împreunat, cerul și pământul, să formeze un alai binecuvântat spre bucuria Domnului Celui în Treime lăudat. Am înțeles foarte bine că la rădăcina zidirii acestei biserici s-a aflat fiul satului, Înalt­prea­sfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic, om crescut aici și plecat în lume cu bogăția și frumusețea acestor locuri, pentru a le așeza la diferite ctitorii în Ardeal, la Mănăstirea Cernica, la Mănăstirea Sinaia și, în mod special, la Curtea de Argeș, lângă moaștele binecuvântate ale Sfintei Mucenițe Filoteia”.

Cu ocazia împlinirii vârstei de 77 de ani, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei i-a oferit Înaltprea­sfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic de la Argeș o icoană cu Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iași. Totodată, drept răsplată pentru meritele deosebite și pentru munca depusă, părintele paroh Mihai-Daniel Adumitroae a primit Crucea „Sfântul Ierarh Dosoftei” pentru clerici, iar familia epitropului Gheorghe și Irina Ursu și preoteasa Elena Apetroaie au primit cea mai mare distincție a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei – „Crucea Moldavă”. Cei­lalți binefăcători ai parohiei, printre care eno­riași, autorități locale, precum și preoteasa Ana Adumitroae, au fost răsplătiți de Înaltprea­sfințitul Părinte Mitropolit Teofan cu distincții de vrednicie.

Plan arhitectonic bizantin cu specific românesc

După cum s-a arătat în hrisovul de sfințire citit la finalul slujbei de către părintele protopop Nicolae Axentioi, inițiativa bisericii cu hramurile „Acoperământul Maicii Domnului” şi „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din satul Cracăul Negru, jude­țul Neamț, aparţine Înalt­prea­sfinţitului Părinte Calinic, Arhi­episcopul Arge­șului și Muscelului, fiu al satului. Lăcașul de cult a fost ridicat cu osteneala credin­cioșilor din satul Cracăul Negru, cu do­na­țiile enoriașilor, dar și ale preoților și credincioșilor din cuprinsul Arhi­episcopiei Iaşilor şi Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului.
Locul pentru noua biserică și piatra de temelie au fost sfințite de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, pe a­tunci Mitropolit al Moldovei și Bucovinei, în luna iunie a anului 1999. Lucrarea de zidire a noii biserici a fost încre­dințată spre ducere la îndeplinire preotului Ioan Apetroaiei, care, sprijinit de familia epitropului Gheorghe Ursu, de eno­riași, de autorități locale, de credin­cioși, sponsori și oameni de bine de pretutindeni, a lucrat cu osârdie la realizarea acestui sfânt deziderat. Planul construcției bisericii a fost pus la dispoziție gratuit de către Sectorul construcții bisericești al Arhiepiscopiei Arge­șului și Muscelului, coordonat de către părintele arhimandrit Caliopie Ichim. Construcţia lăcașului de cult a fost realizată de o echipă de meșteri zidari din Curtea de Argeș, conduși de constructorul Nae Drăgoi.

Tudorel RUSU

Sursa: ziarullumina.ro
Foto credit: Flavius POPA