Binecuvântare arhierească cu prilejul hramului istoric al Mănăstirii Sihăstria Putnei

Poiana Sihăstriei Putnei, locul luminos în care de-a lungul timpului s-au nevoit și s-au sfințit monahi care și-au petrecut viața în smerenie și rugăciune, între care și cuvioșii Sila, Paisie și Natan, s-a bucurat astăzi, 25 martie 2023, de sărbătoarea hramului istoric al așezământului monahal.

Praznicul împărătesc al Bunei Vestiri a fost prilej de comuniune în rugăciune și aleasă trăire duhovnicească, anul acesta, alături de binecuvântarea arhierească, cei prezenți împărtășindu-se din harul dăruit de întâlnirea cu Sfântul Ierarh Nectarie Taumaturgul de la Eghina, prin închinarea la racla cu părticele din cinstitele sale moaște, adusă din Grecia special pentru acest moment deosebit.

Pentru a sărbători în mod deosebit bucuria zilelor de praznic, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a Părintelui Mitropolit Ignatie al Demetriadei (Grecia) și a Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, racla cu un fragment din moaștele Sfântului Ierarh Nectarie a poposit de la Mănăstirea Ano Xenia din Volos, Grecia, pentru a rămâne trei zile în ținutul Bucovinei, la Mănăstirea Sihăstria Putnei.

Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, în biserica mare a mănăstirii, cu hramurile „Izvorul Tămăduirii“ şi „Sfântul Serafim de Sarov“, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, din care au făcut parte arhim. Nectarie Yfantidis, stareț al Mănăstirii Ano Xenia din Volos, Grecia, arhim. Mihail Balan, exarh de zonă, arhim. Nectarie Clinci, starețul așezământului monahal, pr. Constantin Oprea, consilier al Sectorului Cultural al Centrului Eparhial Suceava, și pr. Ionel Constantin Maloș, protoiereu al Protopopiatului Rădăuți.

Răspunsurile liturgice au fost date în limba română și în limba greacă de către Grupul Psaltic „Sfântul Inochentie de la Probota”, dirijat de părintele Constantin Dan Magdalena.

După citirea fragmentului Sfintei Scripturi rânduit pentru această zi, de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul a rostit un cuvânt de învățătură referitor la răspunsul Maicii Domnului dat cuvintelor Arhanghelului Gavriil, Fie mie după cuvântul Tău. Preasfinția Sa a subliniat puterea dragostei, a credinței și a smereniei de care Fecioara Maria a dat dovadă înaintea lui Dumnezeu.

Ierarhul a subliniat importanța dăruirii vieții noastre în mâinile lui Dumnezeu și urmarea Cuvântului Lui, amintind totodată despre faptul că bucuria hramului a fost încununată de binecuvântarea unuia dintre cei mai pomeniți în rugăciune sfinți în vremurile noastre, marele Ierarh tămăduitor, Sfântul Nectarie de Eghina.

În cadrul Sfintei Liturghii, diaconul Marian Pițuleac a fost hirotonit întru preot pe seama Catedralei Arhiepiscopale din Suceava cu hramurile „Sfântul Ioan cel Nou” și „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, purtătorul de biruință.

La final, Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul a oferit distincții de vrednicie din partea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic.

Arhim. Nectarie Yfantidis, stareț al Mănăstirii Ano Xenia din Volos, Grecia, a primit OrdinulSfântul Cuvios Daniil Sihastrul”, întrucât „a urmat exemplul Sfântului Cuvios Daniil Sihastrul, iubitor de Dumnezeu și semeni, aspru nevoitor și înțelept povățuitor, iubitor de rugăciune și de isihie, care a întărit viața duhovnicească din Bucovina și a format duhovnicește mulți călugări și credincioși.”

Ordinul „Sfântul Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava” i-a fost dăruit medicului Theodoros Tsitsianis, membru al delegației grecești, întrucât a urmat exemplul oferit de „tânărul înțelepțit de Dumnezeu, care și-a îndeplinit cu devotament slujirea sa și și-a fundamentat credința ortodoxă pe înțelegerea Evangheliei, mărturisind-o curajos semenilor săi prin faptă și cuvânt”.

A urmat înmânarea Ordinului „Sfântul Ierarh Ioan de la Râșca și Secu” protosinghelului Alexandru Moroșan, director al Departamentului Farmaceutic din cadrul Sectorului de Asistență Socială și Medicală al Centrului Eparhial Suceava, întrucât a „urmat exemplul Sfântului Ierarh Ioan de la Râșca și Secu, harnic lucrător în ogorul Domnului după modelul Martei și Mariei, râvnitor ostaș al Duhului și bun chivernisitor al darurilor dumnezeiești, care s-a distins prin înțelepciunea faptei și a cuvântului, ctitorind sfinte lăcașuri fi semănând fără odihnă virtuțile creștine în pământul Moldovei”.

În încheiere, arhim. Nectarie Clinci a adus mulțumire Bunului Dumnezeu pentru bucuria acestei zile, Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Mitropolitului Ignatie al Demetriadei și Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic pentru binecuvântarea ca în aceste zile de sărbătoare pentru Mănăstirea Sihăstria Putnei, prilejuite de marele praznic al Bunei Vestiri, așezământul monahal să fie împodobit cu prezența Sfântului Nectarie, prin moaștele sale. Totodată, gândul de mulțumire s-a îndreptat către cei care au mijlocit ca acest dar să poposească în aceste zile la Sihăstria Putnei, părinți sosiți din Grecia și arhim. Mihail Balan, precum și către cei care s-au făcut părtași acestui eveniment deosebit, arătând astfel dragostea și cinstea pe care le poartă Maicii Domnului.

În semn de recunoștință pentru binecuvântare, împreună rugăciune și purtare de grijă, părintele stareț i-a dăruit Preasfinției Sale și oaspeților (arhim Nectarie Yfantidis și arhim. Mihail Balan) câte o icoană sculptată de către călugări din obștea mănăstirii cu Praznicul Bunei Vestiri.

A urmat cuvântul de mulțumire al starețului Mănăstirii Ano Xenia din Volos, arhim Nectarie Yfantidis, și îndemnul acestuia de a urma exemplul Sfântului Ierarh Nectarie, care a trăit în fiecare zi pentru Dumnezeu și cu Dumnezeu.

Numeroși credincioși s-au împărtășit astăzi din bucuria întâlnirii cu Sfântul Ierarh Nectarie de la Eghina, cel care continuă să săvârșească nenumărate minuni prin dragostea Preamilostivului Dumnezeu, călăuzindu-i pe cei care îl cinstesc cu evlavie pe drumul virtuților. Nu în ultimul rând, aceștia s-au închinat la odoarele mănăstirii, racla cu părticele din moaștele sfinților părinți care s-au nevoit în veacul al XVIII-lea în Sihăstria Putnei, Cuvioșii Sila, Paisie și Natan.

Racla cu fragmentul din cinstitele moaște ale unuia dintre cei mai iubiți sfinți ai Eladei, Sfântul ierarh Nectarie Taumaturgul, va rămâne în cetatea Sihăstriei Putnei până în dimineața zilei de 27 martie 2023, când se va reîntoarce la Mănăstirea Ano Xenia din Volos.

Scurt istoric

Există o menţiune care vorbeşte despre momentul de început al vieţii de sihăstrie în locul în care se află astăzi așezământul monahal încă din vremea Sfântului Ştefan cel Mare. Câțiva monahi au construit câteva chilii și o bisericuţă de lemn.

În vremea egumenului Sila (1753-1781), Sihăstria Putnei cunoaște o perioadă de înflorire: se construiește o biserică din piatră de râu cu hramul „Buna Vestire”. La sfârșitul secolului al XVIII-lea, stăpânirea habsburgică a impus numeroase interdicții mănăstirii care la momentul acela se afla în grija egumenului Natan (1781-1784) și în cele din urmă a închis așezământul monahal.

Viața spirituală a vetrei monahale a fost restaurată începând cu anul 1990, când s-a început refacerea schitului. Primul egumen al schitului reînființat după trecerea celor 200 de ani de pustiire şi părăsire a fost părintele Sebastian Șcheuleac. Cu priceperea şi hărnicia monahului Sebastian și, mai apoi, cu râvna și osteneala părintelui stareț, arhimandritul Nectarie Clinci, precum și cu ajutorul multor credincioși binefăcători, pe ruinele de altădată ale fostului schit s-a ridicat un impresionant complex monahal.

În pronaosul vechii biserici s-au descoperit mormintele celor trei cuvioși care s-au nevoit în secolul al XVIII-lea în Sihăstria Putnei: Sila, Paisie și Natan. Osemintele răspândeau o bună mireasmă, iar în anii ce au urmat, numeroase vindecări minunate s-au săvârșit la racla cu moaștele Cuvioșilor.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât, în anul 2016, trecerea în rândul sfinților a Cuvioșilor Sila, Paisie și Natan de la Sihăstria Putnei, cu zi de prăznuire pe 16 mai.

În prezent, Mănăstirea Sihăstria Putnei are patru lăcaşuri de închinare: două capele, cu hramurile „Sfântul Ioan Evanghelistul” şi „Acoperământul Maicii Domnului”, Biserica „Buna Vestire”, ridicată pe amplasamentul lăcaşului existent înainte de desfiinţarea mănăstirii de către habsburgi, și cel de-al patrulea, biserica mare, cu hramul „Izvorul Tămăduirii”. Construcția bisericii a început în anul 2002. 15 ani mai târziu, în anul 2017, au fost încununate jertfa și dragostea depuse la ridicarea acesteia prin slujba de sfințire.

Irina Ursachi