Binecuvântare arhierească la Mănăstirea Bogdana, cu prilejul hramului

Sfântul Ierarh Nicolae, Arhiepiscop al Mirelor Lichiei, a fost sărbătorit în chip deosebit astăzi, 6 decembrie 2022, la Mănăstirea Bogdana, cea mai veche biserică de zid din Moldova. În mijlocul obștii monahale și a credincioșilor prezenți s-a aflat Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, cu prilejul cinstirii ocrotitorului ctitoriei voievodale.

Ierarhul a fost întâmpinat, potrivit obiceiului, cu pâine și sare, dar și cu flori de către copii de la Așezământul „Sfântul Leontie” din Municipiul Rădăuți. După închinarea la cinstitele moaște ale Sfântului Ierarh Leontie și Teodosie de la Brazi, odoare ale Mănăstirii Bogdana, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în paraclisul așezământului monahal, înconjurat de numeroși preoți și diaconi.

Din soborul slujitor au făcut parte clerici de la Centrul Eparhial Suceava, între care arhim. Paraschiv Dabija, vicar-administrativ, clerici de la bisericile și mănăstirile din cuprinsul Arhiepiscopiei, precum și pr. Ionel Constantin Maloș, protoiereu al Protopopiatului Rădăuți.

Răspunsurile liturgice au fost date de membri ai Grupului Psaltic „Dimitrie Suceveanu” al Catedralei Arhiepiscopale din Suceava. La momentul împărtășirii clericilor au fost interpretate cântece de stea și colinde tradiționale, contribuind astfel la bucuria duhovnicească a celor prezenți.

În cadrul Sfintei Liturghii, diaconul Andrei Ciprian Ilaș a fost hirotonit preot, iar teologul Daniel Petrovici a fost hirotonit întru diacon, ambii pe seama Mănăstirii Bogdana, cu hramurile Sfântul Ierarh Nicolae și Sfântul Ierarh Leontie de la Rădăuți.

La finalul slujbei, ierarhul a citit rugăciuni de dezlegare și pentru sănătate.

A urmat evidențierea unor cadre medicale de la Spitalul Municipal „Sfinții Cosma și Damian” din Rădăuți. Ca semn al recunoștinței pentru implicarea în slujirea aproapelui, au primit din partea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic Ordinul „Sfântul Ierarh Leontie de la Rădăuți” medici și asistenți, între care dr. Adela Calancea și dr. Mihaela Cujbă.

La final, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic a rostit un cuvânt de învățătură despre sfinți și sfințenie, despre cinstirea sfintelor moaște și despre cultul acestora ca instituție de sorginte creștină, subliniind faptul că sfinții Bisericii, prietenii lui Dumnezeu, ne pot deveni și nouă mijlocitori înaintea Tatălui Ceresc. Totodată, ierarhul a vorbit despre faptul că darul sfințeniei poate fi dobândit de oricare dintre noi, sfinții fiind buni însoțitori pe calea mântuirii, nu înainte de a aminti faptul că Sfântul Ierarh Nicolae este cinstit la Bogdana de peste 600 de ani.

„Biserica îi prăznuieşte liturgic pe sfinţi pentru viaţa lor pilduitoare, pentru statornicia lor în credinţă, pentru caracterul lor hotărât de a sta neabătuţi pe calea binelui şi a dreptăţii, pentru bunătatea inimii lor, pentru sfinţenia vieţii lor, pentru că fac parte integrantă din Împărăţia lui Dumnezeu. (…) Acum să nu se creadă că Biserica reduce ideea de sfânt doar la categoria pustnicilor, a monahilor sau a clericilor. Iisus ne-a chemat pe toţi la desăvârşire, la asemănarea cu Dumnezeu. Sunt numeroase cazurile în care au fost trecuţi în rândul sfinţilor atât persoane căsătorite, bărbaţi şi femei, cât şi familii întregi. Căsătoria nu este un impediment în calea sfinţeniei. Ea este una dintre Sfintele Taine, care nu numai că nu este impediment, ci este un adevărat izvor de spor duhovnicesc, prin sfinţitoarea lucrare a harului. (…) Este adevărat că monahismul s-a constituit, de-a lungul timpului, într-o resursă inepuizabilă de modele ale sfinţeniei. Poate că acest lucru se datorează mai ales voturilor şi condiţiilor de mediu duhovnicesc, care predispun sufletul la desăvârşire. Însă sfinţenia se regăseşte în toate categoriile sociale, toate profesiunile şi îndeletnicirile, toate vârstele. Nu doar cei despre care Sfântul Apostol Pavel spune: … au fost chinuiţi, (…) au suferit batjocură şi bici, ba chiar lanţuri şi închisoare; au fost ucişi cu pietre, au fost puşi la cazne, au fost tăiaţi cu fierăstrăul, au murit ucişi cu sabia, au pribegit în piei de oaie şi în piei de capră, lipsiţi, strâmtoraţi, rău primiţi. Ei, de care lumea nu era vrednică, au rătăcit în pustii, şi în munţi, şi în peşteri, şi în crăpăturile pământului (Evrei 11, 35-38) sunt sfinţi, ci toţi cei care şi-au asumat responsabilitatea Crucii lui Hristos, lepădându-se de sine, într-o formă sau alta. (…) Epistola Bisericii din Smirna descrie martiriul Sfântului Policarp (†166): «Noi am strâns osemintele lui ca pe un odor mai scump decât aurul şi decât pietrele de mult preţ şi le-am pus acolo unde se cuvine: aici ne vom aduna cu bucurie şi Duhul ne va da nouă să sărbătorim ziua naşterii lui celei muceniceşti, spre cinstirea biruinţei lui şi spre întărirea altor luptători.”

În cuvântul său, arhim. Irineu Lichi a adus mulțumiri Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic pentru binecuvântarea arhierească, dăruindu-i, în semn de recunoștință, o icoană cu chipul Sfântului Ierarh Nicolae. Gândul de mulțumire pentru împreuna rugăciune s-a îndreptat și către toți cei care au fost prezenți la acest moment de sărbătoare pentru Mănăstirea Bogdana, preoți slujitori și închinători.

Credincioșii au primit în dar, alături de binecuvântarea Înaltpreasfinției Sale, și iconițe cu chipul Sfântului Ierarh Nicolae, Arhiepiscop al Mirelor Lichiei.

În biserica de piatră a Mănăstirii Bogdana, construită după anul 1359 pe locul unei vechi biserici de lemn, se află cinstitele moaște ale Sfinților Leontie de la Rădăuți și Teodosie de la Brazi. Mănăstirea, prima necropolă a Moldovei, adăpostește în naos morminte ale membrilor Familiei Mușatine, între care Bogdan I, întemeietorul Moldovei, Petru II (Mușat), Roman I și Ștefan I.

Așezată sub ocrotirea Sfântului Ierarh Nicolae, biserica mănăstirii, veche reședință episcopală, aniversează în această zi 30 de ani de la redeschidere. În anul 1992, Înaltpreasfințitul Părinte Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților de la acea vreme, l-a numit stareț pe arhim. Tudor Pavlo, iar în anul 1996, pe arhim. Iustin Dragomir, ctitor al Așezământului de Copii „Sfântul Ierarh Leontie” și al Mănăstirii „Intrarea Maicii Domnului în Biserică” din Rădăuți.

Irina Ursachi