Au început lucrările la viitoarea Mănăstire de la Vadu Negrilisei

Postul Mare aduce tuturor credincioșilor, dar în special monahilor, dorinţa de mai multă nevoinţă, de pătrundere hotărâtă pe cărarea care duce spre desăvârșire. Încă din primele secole ale creştinismului, monahii din unele mănăstiri ale Răsăritului se retrăgeau în singurătate la începutul Postului Mare pentru a petrece în aspră nevoinţă. Aflăm aceasta chiar din viaţa Sfintei Maria Egipteanca, pe care o întâlnim foarte des în rugăciunile și în lecturile din perioada Triodului.

Pentru obștea de monahi de la Vadu Negrilesei, în fruntea căreia se află părintele stareț Ștefan Gușă, acest Post Mare a însemnat și deschiderea unui drum anevoios dar foarte frumos, pentru că prin darul lui Dumnezeu, cu susținerea nemijlocită a Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepicop al Sucevei și Rădăuților și prin implicarea autorităților, a ostenitorilor din diferite instituții și a oamenilor credincioși au început lucrările de construire a viitoarei Mănăstiri de la Vadu Negrilesei.

Începuturile sunt grele, dar tot ce este greu este și frumos, pentru că lucrurile bune și frumoase cu osteneală se agonisesc. S-au depus eforturi foarte mari pentru momentul decisiv al construirii, însă am văzut în fiecare pas lucrarea lui Dumnezeu și binecuvântarea cuvioșilor Paisie și Cleopa. S-au întâmplat multe lucruri minunate, care vor fi istorisite la vremea lor, iar acestea ne oferă certitudinea că împlinim o lucrare sfântă, fapt ce presupune multă atenție, dăruire și responsabilitate. Într-un cuvânt, este nevoie de JERTFĂ.

Din dragoste nețărmurită față de Dumnezeu s-au nevoit și se nevoiesc credincioșii, iar această nevoință este încununată de post, iar postul de rugăciune și milostenie. Toate acestea le regăsim bine prezentate în Sfânta Evanghelie. Tot aici vedem cum Mântuitorul Hristos a privit spre cei care ofereau templului din Ierusalim daruri, dar în mod special spre văduva săracă ce a oferit doi bani, tot ce avea, toată avuţia sa (Marcu 12, 43-44). Înțelegem că Mântuitorul primește milostenia tuturor și îi fericește pe cei milostivi, făgăduindu-le că vor fi miluiți (Matei 5, 7).

Având în vedere faptul că Mănăstirea Vadu Negrilesei este recent înființată, iar obștea acesteia este încă în formare, facem un apel pe această cale către cei care doresc să devină ctitori să sprijine după putere lucrările de zidire, având încredințarea că vor fi mereu pomeniți înaintea lui Dumnezeu, nu atât prin rugăciunile noastre smerite, cât prin mijlocirile părinților Paisie și Cleopa.

Cei care vor să-și arate dragostea prin fapte concrete au la dispoziție următoarele posibilități:

  1. Trimiterea unei sume de bani prin virament bancar:

RO45 BACX 0000 0024 3707 3000

RO51 RNCB 0234 0370 1091 0014

  1. Prin poștă:

Mănăstirea Vadu Negrilesei, satul Vadu Negrilesei, com. Stulpicani

  1. Telefonic:

Stareț. Arhim Ștefan Gușă (0747791916)