ANUNȚ Privind organizarea negocierii de masă lemnoasă pe picior din fondul forestier peroprietate privată a unităților de cult ortodoxe din Protopopiatul Suceava (UP II Voroneț)

anunt_licitatie

Organizatorul negocierii : Ocolul Silvic Bisericesc Ilisesti Str. Zamcei nr. 36, Suceava

Tel. 0230520987, Fax 0230520992, e-mail : [email protected]

Data și ora organizării negocierii : 29. 01. 2021, ora 10:00

Locul desfașurării licitatiei :  sediul Ocolului Silvic Bisericesc Ilisesti – mun. Suceava, str. Zamcei, nr. 36

Condiție obligatorie :  Vor participa la negociere numai agenții economici declarați admiși la preselecție, pentru licitația din data de 20.01.2021

Data desfășurării și locul începerii negocierii : 29.01.2021, sediul Ocolului Silvic Bisericesc Ilisesti – mun. Suceava, str. Zamcei, nr. 36. Agenţii economici vor prezenta următoarele documente : certificat de atestare valabil, cazier tehnic de exploatare, certificat constatator ONRC eliberat in ultimele 30 de zile, dovada plății taxelor solicitate pentru înscrierea la negociere (taxa de participare la negociere), alte documente solicitate.

Intervalul pentru depunerea cererii de înscriere la negociere : 26.01.2021 – 29.01.2021 ora 9:00

Lista de partizi care se licitează se regăseşte anexat.

Negocierea se va desfășura cu respectarea conditiilor impuse prin hotararile Comitetului Naţional Pentru Situații de Urgență, in contextul pandemiei de Coronavirus.

Pentru informaţii și date suplimentare vă puteti adresa organizatorului negocierii la telefon 0230.520987 .

ȘEF OCOL SILVIC,

Ing. Onica Marius