ANUNȚ – Privind organizarea licitației/negocierii de masă lemnoasă pe picior din fondul forestier peroprietate privată a unităților de cult ortodoxe din Protopopiatul Suceava si Protopopiatul Rădăuți

anunt_licitatie

Organizatorul licitatiei/negocierii: Ocolul Silvic Bisericesc Ilisestim Str. Zamcei nr. 36, Suceava

Tel. 0230520987, Fax 0230520992, e-mail : [email protected]

Data și ora organizării licitatiei/negocierii: 24. 03. 2021, ora 09:30

Locul desfașurării licitatiei/negocierii:  sediul Ocolului Silvic Bisericesc Ilisesti – mun. Suceava, str. Zamcei, nr. 36

Condiție obligatorie :  Pot participa la licitație/negociere numai agentii economici care au istoric bun de achizitie masa lemoasa pe pe picior in relatia cu OSB Ilisesti

Data desfășurării și locul începerii negocierii : 24.03.2021, sediul Ocolului Silvic Bisericesc Ilisesti – mun. Suceava, str. Zamcei, nr. 36.

Agenţii economici vor prezenta următoarele documente : certificat de atestare valabil, cazier tehnic de exploatare, certificat constatator ONRC eliberat in ultimele 30 de zile, dovada plății taxelor solicitate pentru înscrierea la negociere (taxa de participare la licitatie/negociere), alte documente solicitate.

Data depunerii cererii de înscriere la licitație/negociere : 24.03.2021 ora 9:00

Licitația/Negocierea se va desfășura cu respectarea conditiilor impuse prin hotararile Comitetului Naţional Pentru Situații de Urgență, in contextul pandemiei de Coronavirus.

 

ȘEF OCOL SILVIC,

Ing. Onica Marius