Anunț privind organizarea licitației de vânzare a masei lemnoase la drum auto din fondul forestier proprietate privată a unităților de cult ortodoxe din Protopopiatul Suceava (UP II Voroneț)

anunt_licitatie

Organizatorul licitatiei : Ocolul Silvic Bisericesc Ilisesti Str. Zamcei nr. 36, Suceava

Tel. 0230520987, Fax 0230520992, e-mail : [email protected]

Data și ora organizării licitatiei : 22. 06. 2021, ora 10:00

Locul desfașurării licitatiei :  sediul Ocolului Silvic Bisericesc Ilisesti – mun. Suceava, str. Zamcei, nr. 36

Tipul licitatiei :  Licitaţie in plic inchis

Data desfășurării și locul începerii preselecţiei : 22.06.2021, sediul Ocolului Silvic Bisericesc Ilisesti – mun. Suceava, str. Zamcei, nr. 36. Intre orele 8.30 – 10.00. Agenţii economici vor prezenta următoarele documente : certificat constatator ONRC eliberat in ultimele 30 de zile, fila de CEC , alte documente solicitate.

Intervalul pentru depunerea cererii de înscriere la licitație și filei de CEC : 22.06.2021 orele 8.30 – 10.00.

Loturile care se licitează se regăsesc mai jos:

Lotul

Grupa specie Sortiment Cantit. PRET  
(mc) Pornire

Oferit

1 Voronet Fag Busteni gater 10.27 370.00
10.27

Licitatia se va desfășura cu respectarea conditiilor impuse prin hotararile Comitetului Naţional Pentru Situații de Urgență, in contextul pandemiei de Coronavirus.

Pentru informaţii și date suplimentare vă puteti adresa organizatorului licitatiei la telefon 0230.520987 .

ȘEF OCOL SILVIC,

Ing. Onica Marius