ANUNȚ privind organizarea licitației de vânzare a masei lemnoase la drum auto din fondul forestier proprietate privată a unităților de cult ortodoxe din Protopopiatul Suceava (UP I Ilișești)

anunt_licitatie

Organizatorul licitației : Ocolul Silvic Bisericesc Ilișești Str. Zamcei nr. 36, Suceava

Tel. 0230520987, Fax 0230520992, e-mail : [email protected]

Data și ora organizării licitației : 05. 08. 2021, ora 09:00

Locul desfașurării licitației :  sediul Ocolului Silvic Bisericesc Ilișești – mun. Suceava, str. Zamcei, nr. 36

Tipul licitației :  Licitaţie în plic închis

Data desfășurării și locul începerii preselecţiei : 05.08.2021, sediul Ocolului Silvic Bisericesc Ilisesti – mun. Suceava, str. Zamcei, nr. 36. Intre orele 8.30 – 09.00. Agenţii economici vor prezenta următoarele documente : certificat constatator ONRC eliberat in ultimele 30 de zile, fila de CEC , alte documente solicitate.

Intervalul pentru depunerea cererii de înscriere la licitație și filei de CEC : 05.08.2021 orele 8.30 – 09.00.

Loturile care se licitează se regăsesc mai jos:

PartidaGrupa specieSortimentCantitate (mc)Preț
pornire
Preț
Oferit
465 lg BarancaRășinoasebușteni gater59,92640
465 lg Baranca Rășinoase Bile manele2,41390
473 lg Igoaia Rășinoase bușteni gater 62,13640
473 lg Igoaia Rășinoase Bile manele 2,87390
TOTAL127.33

Licitatia se va desfășura cu respectarea conditiilor impuse prin hotararile Comitetului Naţional Pentru Situații de Urgență, in contextul pandemiei de Coronavirus.

Pentru informaţii și date suplimentare vă puteti adresa organizatorului licitatiei la telefon 0230.520987 .

ȘEF OCOL SILVIC,

Ing. Onica Marius