ANUNȚ privind organizarea licitației de vânzare a masei lemnoase la drum auto din fondul forestier proprietate privată a unităților de cult din cadrul Asociației „Bucovina Verde” Rădăuți

anunt_licitatie

Organizatorul licitației: Ocolul Silvic Bisericesc Ilișești – Str. Zamcei, nr. 36, Suceava

Tel. 0230520987, Fax 0230520992, e-mail: [email protected]

Data și ora organizării licitației: 31.10.2022, ora 09:30

Locul desfașurării licitației:  sediul OSB Ilișești – mun. Suceava, str. Zamcei, nr. 36

Tipul licitației:  Licitaţie în plic închis

Data desfășurării și locul începerii preselecţiei: 31.10.2022, sediul Ocolului Silvic Bisericesc Ilișești – mun. Suceava, str. Zamcei, nr. 36. Între orele 8.30 – 09.00, agenţii economici vor prezenta următoarele documente: certificat constatator ONRC eliberat în ultimele 30 de zile, fila de CEC, alte documente solicitate.

Intervalul pentru depunerea cererii de înscriere la licitație și filei de CEC: 31.10.2022, orele 8.30 – 09.00.

Loturile care se licitează se regăsesc mai jos:

Partida Grupa specie Sortiment Cantit. PRET  
(mc) Pornire Oferit
569 AI Magura Rășinoase Bușteni gater 11.44 465
569 AI Magura Rășinoase Bile manele 1.19 295
Total Protopopiat Rădăuți :   12.63

Pentru informaţii și date suplimentare vă puteți adresa organizatorului licitației la telefon 0230.520987.

ȘEF OCOL SILVIC,

Ing. Onica Marius