Anunț privind organizarea licitației de cesiune a dreptului de recoltare a fructelor de pădure, ciupercilor și trufelor din flora spontană din fondul forestier proprietate privată a unităților de cult ortodoxe din Protopopiatul Suceava si Rădăuți.

anunt_licitatie

Organizatorul licitatiei : Ocolul Silvic Bisericesc Ilisesti Str. Zamcei nr. 36, Suceava
Tel. 0230520987, Fax 0230520992, e-mail : [email protected]
Data și ora organizării licitatiei : 19.05.2023, ora 10:00
Locul desfașurării licitatiei : sediul OSB Ilisesti – mun. Suceava, str. Zamcei, nr. 36
Tipul licitatiei : Licitaţie in plic inchis
Data desfășurării și locul începerii preselecţiei : 19.05.2023, sediul Ocolului Silvic Bisericesc Ilisesti – mun. Suceava, str. Zamcei, nr. 36. Intre orele 9.30 – 10.00. Agenţii economici vor prezenta următoarele documente :
– certificat constatator ONRC eliberat in ultimele 30 de zile, din care sa rezulte ca societatea are ca obiect de activitate : „Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontana” – CUI – ul societatii.
Intervalul pentru depunerea ofertei in plic : 19.05.2023 orele 9.30 – 10.00.
Loturile care se licitează se regăsesc mai jos:

Lot Proprietar
Cantonul Denumirea produsului UM Cantitate Pret
silvic autorizata pornire
lei/kg
Lotul 1 Protopopiatul Radauti Hribi (Boletus edulis) kg 6800 3
1. Magura Galbiori (Cantharellus cibarius) kg 2400 2
2. Scorbura Ghebe (Armillaria mellea) kg 1600 1
3. Straja Trufe (Tuber aestivum) kg 120 100
4. Slatina Afine (Vaccinium myrtillus) kg 4800 0,2
5. valea M Mure (Rubus fructicosus) kg 2400 0,2
6. Glodu Zmeura (Rubus idaeus) kg 1600 0,2
Lotul 2 Protopopiatul Suceava 7. Igoaia Hribi (Boletus edulis) kg 10200 3
8. Baranca Galbiori (Cantharellus cibarius) kg 3600 2
9. Bahrina Ghebe (Armillaria mellea) kg 2400 1
10. Arinis Trufe (Tuber aestivum) kg 180 100
11. Voronet Afine (Vaccinium myrtillus) kg 7200 0,2
12. Slatioara Mure (Rubus fructicosus) kg 3600 0,2
13. Brusturosu Zmeura (Rubus idaeus) kg 2400 0,2
Preturile de pornire nu contin TVA.
Sef Ocol,
ing. Onica Marius