Anunţ – Licitaţie masă lemnoasă pe picior

anunt_licitatie

Ocolul silvic Silva-Bucovina organizează licitație cu strigare pentru masă lemnoasă pe picior aferentă fondului forestier proprietate a Asociaţiei “Protsilva” Câmpulung Moldovenesc, în data de 11 februarie 2021, ora 1030. la sediul Protopopiatului Câmpulung Moldovenesc, str. Alexandru Bogza nr. 2, mun. Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava.

Depunerea cererii de înscriere la licitaţie și plata garanţiei de participare pot fi efectuate la sediul Ocolului silvic Silva-Bucovina din mun. Fălticeni, str. 1 Mai nr. 1 până la data de 10.02.2021, ora 1600. Caietul de sarcini se poate achiziționa odată cu operațiunile de mai sus.

         Documentele necesare înscrierii la licitaţie sunt:

  1. certificat de înregistrare la ONRC;
  2. certificat de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră valabil (doar pentru licitaţia de masă lemnoasă pe picior);
  3. cazier tehnic de exploatare (doar pentru licitaţia de masă lemnoasă pe picior);
  4. certificat constatator ONRC eliberat în ultimele 30 de zile;
  5. dovada achitării garanţiei pentru participarea la licitaţie (5% din valoare de pornire a licitaţiei);

    Preselecția dosarelor se va desfășura în data de 10.02.2021, ora 1600.

Licitația se va desfășura cu respectarea condițiilor impuse prin hotărârile Comitetului Național pentru Situații de Urgență în contextul pandemiei de coronavirus.

Pentru informații și date suplimentare vă puteți adresa organizatorului licitației la următoarele nr. de telefon: 0744/624065 și 0749/182801.

 

 

Şef ocol silvic,

Ing. Negură Gheorghe