Anunț – licitație masă lemnoasă pe picior

anunt_licitatie

Ocolul silvic Silva-Bucovina organizează licitație cu strigare pentru masă lemnoasă pe picior aferentă fondului forestier proprietate a Asociaţiei „Protsilva” Câmpulung Moldovenesc, în data de 19 august 2021, ora 10.00, la sediul Protopopiatului Câmpulung Moldovenesc, str. Alexandru Bogza nr. 2, municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava.

Achiziţia caietelor de sarcini, depunerea cererilor de înscriere la licitaţii și plata garanţiilor de participare se vor efectua la punctul de lucru al Ocolului silvic Silva-Bucovina din municipiul Fălticeni, str. 1 Mai nr. 1, până la data de 18.08.2021, ora 1600.

Documentele necesare înscrierii la licitaţie sunt:

  1. certificat de înregistrare la ONRC;
  2. certificat de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră valabil;
  3. cazier tehnic de exploatare;
  4. certificat constatator ONRC eliberat în ultimele 30 de zile;
  5. dovada achitării garanţiei pentru participarea la licitaţie (5% din valoare de pornire a licitaţiei);

Preselecția dosarelor se va desfășura în data de 18.08.2021, ora 16.00.

Licitația se va desfășura cu respectarea condițiilor impuse prin hotărârile Comitetului Național pentru Situații de Urgență în contextul pandemiei de coronavirus.

Pentru informații și date suplimentare vă puteți adresa organizatorului licitației la următoarele nr. de telefon: 0744624065 și 0749182801.

Şef ocol silvic,

Ing. Negură Gheorghe