Anunț – Licitație masă lemnoasă pe picior

anunt_licitatie

Ocolul silvic Silva-Bucovina organizează licitație cu strigare pentru masă lemnoasă pe picior în volum de 8595,50 mc aferentă fondului forestier proprietate a Asociaţiei Unităţilor de Cult Ortodoxe Proprietare de Păduri din cadrul Protopopiatului Fălticeni, în data de 13 iulie 2023, ora 10:00 la sediul Protopopiatului Fălticeni, str. 1 Mai, nr. 1, județul Suceava.

Depunerea cererii de înscriere la licitaţie și plata garanţiei de participare pot fi efectuate la sediul Ocolului silvic Silva-Bucovina din mun. Fălticeni, str. 1 Mai nr. 1 până la data de 12.07.2023, ora 14:00. Caietul de sarcini se poate achiziționa odată cu operațiunile de mai sus.

         Pot participa agenții economici care îndeplinesc următoarele condiții:

  • au istoric pozitiv în exploatări forestiere în raza U.P. I Băișescu;
  • nu au datorii la O.S. Silva-Bucovina;
  • nu au sancțiuni aplicate în anul curent;
  • au respectat termenii contractuali.

         Documentele necesare înscrierii la licitaţie sunt:

  1. certificat de înregistrare la O.N.R.C.;
  2. certificat de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră valabil;
  3. cazier tehnic de exploatare;
  4. certificat constatator O.N.R.C. eliberat în ultimele 30 de zile;
  5. dovada achitării garanţiei pentru participarea la licitaţie.

         Preselecția dosarelor se va desfășura în data de 12.07.2023, ora 14:00.

Pentru informații și date suplimentare vă puteți adresa organizatorului licitației la următoarele nr. de telefon: 0744/624065 și 0749/182801.

Şef ocol silvic,

Ing. Negură Gheorghe