Anunţ licitaţie masă lemnoasă pe picior 

anunt_licitatie

Ocolul silvic Silva – Bucovina organizează licitație cu strigare pentru masă lemnoasă pe picior în volum total de 1.498,68 mc, aferentă fondului forestier proprietate a Asociaţiei „Protsilva” Câmpulung Moldovenesc, în data de 14 februarie 2023, ora 11:00 la sediul Protopopiatului Câmpulung Moldovenesc, str. Alexandru Bogza, nr. 2, mun. Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava.

Depunerea cererii de înscriere la licitaţie și plata garanţiei de participare pot fi efectuate la sediul Ocolului silvic Silva – Bucovina din mun. Fălticeni, str. 1 Mai, nr. 1 până la data de 13.02.2023, ora 14:00. Caietele de sarcini se pot achiziționa odată cu operațiunile de mai sus.

         Pot participa agenții economici care îndeplinesc următoarele condiții:

  • nu au datorii la O.S. Silva-Bucovina;
  • nu au sancțiuni aplicate în anul precedent;
  • au respectat termenii contractuali.

         Documentele necesare înscrierii la licitaţie sunt:

  1. certificat de înregistrare la ONRC;
  2. certificat de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră valabil (doar pentru licitația de masă lemnoasă pe picior);
  3. cazier tehnic de exploatare (doar pentru licitația de masă lemnoasă pe picior);
  4. certificat constatator ONRC eliberat în ultimele 30 de zile;
  5. dovada achitării garanţiei pentru participarea la licitaţie.

         Preselecția dosarelor se va desfășura în data de 13.02.2023, ora 14:00.

Pentru informații și date suplimentare vă puteți adresa organizatorului licitației la următoarele nr. de telefon: 0744/624065 și 0749/182801.

Şef ocol silvic,
Ing. Negură Gheorghe