Anunţ – licitaţie masă lemnoasă fasonată la drum auto

anunt_licitatie

Ocolul silvic Silva-Bucovina organizează licitație cu strigare pentru masă lemnoasă fasonată la drum auto, aferentă fondului forestier proprietate a Asociaţiei Unităţilor de Cult Ortodoxe Proprietare de Păduri din cadrul Protopopiatului Fălticeni, în data de 22 martie 2021, ora 1000. la sediul Protopopiatului Fălticeni, str. 1 Mai nr. 1, județul Suceava.

Depunerea cererii de înscriere la licitaţie și plata garanţiei de participare pot fi efectuate la sediul Ocolului silvic Silva-Bucovina din mun. Fălticeni, str. 1 Mai nr. 1 până la data de 19.03.2021, ora 1600.

         Documentele necesare înscrierii la licitaţie sunt:

  1. certificat de înregistrare  la ONRC;
  2. certificat constatator ONRC eliberat în ultimele 30 de zile;
  3. dovada achitării garanţiei pentru participarea la licitaţie;

         Preselecția dosarelor se va desfășura în data de 19.03.2021, ora 1600.

Licitația se va desfășura cu respectarea condițiilor impuse prin hotărârile Comitetului Național pentru Situații de Urgență în contextul pandemiei de coronavirus.

Pentru informații și date suplimentare vă puteți adresa organizatorului licitației la următoarele nr. de telefon: 0744/624065 și 0749/182803.

 

 

Şef ocol silvic,

Ing. Negură Gheorghe