Anunț licitație masă lemnoasă fasonată la drum auto

anunt_licitatie

Ocolul silvic Silva–Bucovina organizează licitație cu plic închis pentru masa lemnoasă fasonată la drum auto aferentă fondului forestier proprietate a Asociației Unităților de Cult Ortodoxe Proprietare de Păduri din Protopopiatul Fălticeni, în data de 30.04.2024, ora 13:00, la sediul Protopopiatului Fălticeni, str. 1 Mai nr. 1, mun. Fălticeni, județul Suceava.

Volumul propus pentru licitație este de 500 mc lemn lucru rășinoase, din partizile

1.UP I Băișescu – partida – 2400151300020 = 320 mc – LL R, ACC I

2.UP I Băișescu – partida – 2300151301240 = 80 mc – LL R, ACC I

3.UP I Băișescu – partida – 2300151300950 = 100 mc – LL R, ACC I

Depunerea cererii de înscriere la licitație și plata garanției  de participare pot fi efectuate la sediul Ocolului silvic  Silva–Bucovina din mun. Fălticeni, str. 1 Mai nr.1 până la data de 30.04.2024, ora 11:00. Caietul de sarcini se poate achiziționa odată cu operațiunile de mai sus.

Documentele necesare înscrierii la licitație sunt:

  1. Certificat constatator ONRC eliberat în ultimile 30 de zile,
  2. Dovada achitării garanției pentru participare la licitație (5% din valoarea de pornire a licitației).

Preselecția dosarelor se va desfășura în data de 30.04.2024, ora 11:30.

Șef ocol silvic,

Ing. Negură Gheorghe