Anunț – Licitație masă lemnoasă fasonată la drum auto

anunt_licitatie

Ocolul silvic Silva–Bucovina organizează licitație cu plic închis pentru masa lemnoasă fasonată la drum auto aferentă fondului forestier proprietate a Asociației „Protsilva” Câmpulung Moldovenesc, în data de 25.04.2024, ora 11:00, la sediul Protopopiatului Câmpulung Moldovenesc, str. Alexandru Bogza nr. 2, mun. Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava.

Depunerea cererii de înscriere la licitație și plata garanției de participare pot fi efectuate la sediul Ocolului silvic Silva –Bucovina din mun. Fălticeni, str. 1 Mai nr. 1 până la data de 24.04.2024, ora 14:00.

Caietul de sarcini se poate achiziționa odată cu operațiunile de mai sus. Volumul propus pentru licitație este de 420 mc lemn lucru rășinoase și foioase. Masa lemnoasă propusă pentru licitație este amplasată în

  1. UP IV Secrieș – DEPOZIT = 40 mc – LL Subțire R, DIF
  2. UP IV Secrieș – partida – 2400151300220 = 120 mc – LLFAG , PR
  3. UP VII Argestru – partida – 2400151300240 = 213 mc – LLR gros, PR
  4. UP VII Argestru – partida – 2400151300240 = 25mc – LLR sub, PR
  5. UP VII Argestru – partida – 2400151300250 = 7 mc – LLR gros, ACCI
  6. UP VII Argestru – partida – 2400151300250 = 15 mc – LLR sub, ACCI

Documentele necesare înscrierii la licitație sunt:

  1. Certificat de înregistrare la ONRC,
  2. Dovada achitării garanției pentru participare la licitație (5% din valoarea de pornire a licitației).

Preselecția dosarelor se va desfășura în data de 24.04.2024, ora 14:30.

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa organizatorului licitației telefonic: 0744624065, 0749182803, 0744399682.

Șef ocol silvic,
Ing. Negură Gheorghe