Anunț licitație masă lemnoasă fasonată la drum auto

anunt_licitatie

Ocolul silvic Silva–Bucovina organizează licitație cu plic închis pentru masa lemnoasă fasonată la drum auto aferentă fondului forestier proprietate  a  Asociației „Protsilva” Câmpulung Moldovenesc, în data de  13.03.2024, ora 11.00, la sediul Protopopiatului Câmpulung Moldovenesc, str. Alexandru Bogza nr. 2, mun. Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava.

Depunerea cererii de înscriere la licitație și plata garanției de participare pot fi efectuate la sediul Ocolului silvic Silva–Bucovina din mun. Fălticeni, str. 1 Mai nr.1 până la data de 12.03.2024, ora 14.00.

Caietul de sarcini se poate achiziționa odată cu operațiunile de mai sus. Volumul propus pentru licitație este de 926 mc lemn lucru și foc rășinoase și foioase. Masa lemnoasă propusă pentru licitație este amplasată în:

 1. UP IV Secrieș – DEPOZIT = 40 mc – LL Subțire R, DIF
 2. UP VII Argestru – partida – 2300151301320 = 106 mc – LFOC R, ACCI
 3. UP VII Argestru – partida – 2300151301350 = 100 mc – LFOC R, ACCI
 4. UP VII Argestru – partida – 2300151301660 = 51 mc – LFOC R, IG
 5. UP VII Argestru – partida – 2300151301420 = 50 mc – LFOC FAG, PR
 6. UP VII Argestru – partida – 2300151301420 = 18 mc – LFOC DT, PR
 7. UP VII Argestru – partida – 2400151300230 = 254mc – LLR, PR
 8. UP VII Argestru – partida – 2400151300230 = 18 mc – LL Subtire R, PR
 9. UP VII Argestru – partida – 2300151301410 = 263 mc – LLR, PR
 10. UP VII Argestru – partida – 2300151301410 = 26 mc – LLSubțire R, PR

Documentele necesare înscrierii la licitație sunt:

 1. Certificat de înregistrare la ONRC,
 2. Dovada achitării garanției pentru participare la licitație (5% din valoarea de pornire a licitației).

Preselecția dosarelor se va desfășura în data de 12.03.2024, ora 14.30.

Pentru informații și date suplimentare vă puteți adresa organizatorului licitației la următoarele nr. de telefon: 0744624065, 0749182803, 0744399682.

Șef ocol silvic,
Ing. Negură Gheorghe