ANUNȚ licitație masă lemnoasă fasonată la drum auto

anunt_licitatie

Ocolul silvic Silva –Bucovina organizează licitație cu strigare pentru masa lemnoasă fasonată la drum auto aferentă fondului forestier proprietate  a Asociației  AUCOOP Fălticeni, pentru un volum de 520 mc Lemn Lucru Rășinoase, dispus în 5 loturi.

Licitația va avea loc  în data de 10.09.2021, ora 12:00, la sediul Protopopiatului  Fălticeni, str. Mai nr. 1, mun. Fălticeni, județul Suceava.

Depunerea cererii de înscriere la licitație și plata garanției  de participare pot fi efectuate la sediul Ocolului silvic  Silva –Bucovina din mun. Fălticeni, str. 1 Mai nr.1 până la data de 09.09.2021, ora 14:00. Caietul de sarcini se poate achiziționa odată cu operațiunile de mai sus.

Documente necesare înscrierii la licitație sunt :

  1. Certificat de înregistrare la ONRC;
  2. Certificat constatator ONRC eliberat în ultimele 30 de zile;
  3. Dovada achitării garanției pentru participare la licitație (5% din valoarea de pornire a licitației).

Preselecția dosarelor se va desfășura în data de 09.09.2021, ora 15:00.

Șef ocol silvic,                                                  resp. comp. producție,

Ing. Negură Gheorghe                                     tehn. Balabasciuc Ștefan