Anunț licitație masă lemnoasă fasonată la drum auto

anunt_licitatie

Ocolul silvic Silva–Bucovina organizează licitație cu plic închis pentru masa lemnoasă fasonată la drum auto aferentă fondului forestier proprietate a Asociației „Protsilva” Câmpulung Moldovenesc, în data de 07.04.2023, ora 12:00, la sediul Protopopiatului Câmpulung Moldovenesc, str. Alexandru Bogza, nr. 2, mun. Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava.

Depunerea cererii de înscriere la licitație și plata garanției de participare pot fi efectuate la sediul Ocolului silvic  Silva–Bucovina din mun. Fălticeni, str. 1 Mai, nr.1 până la data de 06.04.2023, ora 14:00. Caietul de sarcini se poate achiziționa odată cu operațiunile de mai sus.

Volumul propus pentru licitație este de 827 mc lemn lucru rășinoase și 60 mc lemn lucru  foioase. Masa lemnoasă propusă pentru licitație este amplasată în:

– UP IV Secrieș – partida 2300151300020 = 30 mc LL R, PR

– UP IV Secrieș – partida 2300151300020 = 12 mc LL Fag, PR

– UP VII Argestru – partida 2200151301860 = 320 mc LL R , PR

– UP VII Argestru – partida 2200151301900 = 159 mc LL R, PR

– DEPOZIT SECRIEȘ – 48 mc LL Fag, PR

– DEPOZIT SECRIEȘ – 318 mc LL R, PR

Documentele necesare înscrierii la licitație sunt:

  1. Certificat de înregistrare la ONRC;
  2. Dovada achitării garanției pentru participare la licitație (5% din valoarea de pornire a licitației).

Preselecția dosarelor se va desfășura în data de 07.04.2023, ora 14:30.

Pentru informații și date suplimentare vă puteți adresa organizatorului licitației la următoarele nr. de telefon: 0744624065, 0749182803, 0744399682.

Șef ocol silvic,

Ing. Negură Gheorghe