Anunț licitație masă lemnoasă fasonată la drum auto

anunt_licitatie

Ocolul silvic Silva – Bucovina organizează licitație cu plic închis pentru masa lemnoasă fasonată la drum auto aferentă fondului forestier proprietate  a  Asociației  „Protsilva” Câmpulung Moldovenesc, în data de 14.02.2023, ora 11:00, la sediul Protopopiatului Câmpulung Moldovenesc, str. Alexandru Bogza, nr. 2, mun. Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava.

Depunerea cererii de înscriere la licitație și plata garanției  de participare pot fi efectuate la sediul Ocolului silvic Silva – Bucovina din mun. Fălticeni, str. 1 Mai, nr. 1 până la data de 13.02.2023, ora 14:00. Caietul de sarcini se poate achiziționa odată cu operațiunile de mai sus.

Volumul propus pentru licitație este de 565 mc lemn lucru rășinoase și 48 mc lemn lucru  foioase. Masa lemnoasă propusă pentru licitație este amplasată în:

– UP IV Secrieș – partida 2300151300020 = 48 mc LLFag, PR

– UP IV Secrieș – partida 2300151300020 = 226 mc LL rășinoase , PR

– UP VII Argestru – partida 2200151301890 = 297 mc LL rășinoase gater , PR

– UP VII Argestru – partida 2200151301890 = 42 mc LL rășinoase subțire, PR

 Documente necesare înscrierii la licitație sunt :

  1. Certificat de înregistrare la ONRC,
  2. Dovada achitării garanției pentru participare la licitație (5% din valoarea de pornire a licitației).

Preselecția dosarelor se va desfășura în data de 13.02.2023, ora 14:30.

Pentru informații și date suplimentare vă puteți adresa organizatorului licitației la următoarele nr. de telefon: 0744/624065,   0749/182803, 0744/399682.

                     Șef ocol silvic,                                                  resp. comp. producție,

                 Ing. Negură Gheorghe                                        tehn. Balabasciuc Ștefan