ANUNȚ licitație masă lemnoasă fasonată la drum auto

anunt_licitatie

Ocolul silvic Silva-Bucovina organizează licitație cu strigare pentru masa lemnoasă fasonată la drum auto aferentă fondului forestier proprietate a Asociației ,,Protsilva” Câmpulung Moldovenesc, în data de 22.04.2021, ora 1100, la sediul Protopopiatului Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava.

Depunerea cererii de înscriere la licitație și plata garanției de participare pot fi efectuate la sediul Ocolului silvic Silva-Bucovina din mun. Fălticeni, str. 1 Mai nr. 1 până la data de 21.04.2021, ora 1600. Caietul de sarcini se poate achiziționa odata cu operațiunile de mai sus.

Masa lemnoasă propusă pentru licitație este amplasată în U.P. VII Argestru, dispusă în 3 loturi de câte 150 mc, natura produsului fiind produse principale. Prețul de începere al licitației cu strigare este de 470 ron/mc, cu un pas de 25 ron/strigare.

Documentele necesare înscrierii la licitație sunt:

  1. Certificat de înregistrare la O.N.R.C.;
  2. Certificat constatator O.N.R.C. eliberat în ultimile 30 zile;
  3. Dovada achitării garanției pentru participare la licitație  (5% din valoarea de pornire a licitației);

Preselecția dosarelor se va desfășura în data de 21.04.2021, ora 1630 .

Informații pentru detalii:

      Telefon: 0744 624 065,    0749 182 803,  0749 182 802.

 

Șef ocol silvic,                                                                      Resp. comp. producție,

Ing. Negură Gheorghe                                                          Tehn. Balabasciuc Ștefan