Anunț licitație de vânzare a masei lemnoase la drum auto din fondul forestier proprietate privată a Asociației Unităților de Cult Ortodoxe Proprietare de Păduri din Protopopiatul Suceava

anunt_licitatie

Organizatorul licitației: Ocolul Silvic Bisericesc Ilișești Str. Zamcei nr. 36, Suceava

Tel. 0230520987, Fax 0230520992, e-mail: ocolulIlișeș[email protected]

Data și ora organizării licitației: 17.07.2024, ora 08:30

Locul desfașurării licitației: sediul OSB Ilișești – mun. Suceava, str. Zamcei, nr. 36

Tipul licitației:  Licitaţie în plic închis

Data desfășurării și locul începerii preselecţiei: 17.07.2024, sediul Ocolului Silvic Bisericesc Ilișești – mun. Suceava, str. Zamcei, nr. 36, între orele 08.00 și 08.30.

Agenţii economici vor prezenta următoarele documente: certificat constatator ONRC eliberat în ultimele 30 de zile, fila de CEC, garanție de 5% din valoarea de înscriere.

Intervalul pentru depunerea cererii de înscriere la licitație și filei de CEC: 17.07.2024 orele 08.00 – 08.30.

Loturile care se licitează se regăsesc mai jos:

Partida Grupa specie Sortiment Cantit. PREȚ  
(mc) (m st) Pornire Oferit
685 SR Bahrina Rășinoase Bușteni gater 17,68 440
685 SR Bahrina Rășinoase Bile manele 1,48 310
685 SR Bahrina Fag Bușteni gater 32,07 450
Total Protopopiat Suceava: 51,23

Pentru informaţii și date suplimentare vă puteți adresa organizatorului licitației la telefon 0230.520987.

ȘEF OCOL SILVIC,

Ing. Onica Marius